Carabao Lyrics Translated into English, by Album

Kee Mao (1981):
ลุงขี้เมา Lung Kee Mao (The Drunken Uncle) ✰✰✰
หนุ่มลำมูล Num Lam Mun (Young Man of Mun Riverway)
หนุ่มสุพรรณ Num Suphan (Young Man from Suphan) ✰✰✰
หนอยแหน่ะ Noi-Nae! (How Dare You!)
ถึกควายทุย ‎Tuk Kwai Tuey Pak 1 (Tuk, The Buffalo with Unusual Horns, Part 1) ✰✰✰
เวร Wayn (Fate/Misfortune) ✰✰
ปลาใหญ่ ปลาน้อย Bplaa Yai Bplaa Noi (Big Fish, Little Fish) ✰✰
มนต์เพลงคาราบาว Mon Pleang Carabao (The Spell of Carabao Songs) ✰✰✰

Bpae Kaai Kuat (1982):
ถนนชีวิต Tanon Chewit (The Road of Life) 
ถึกควายทุย ภาค 2 Tuk Kwai Tuey Pak 2 (Tuk, The Buffalo with Unusual Horns, Part 2) 
กัญชา Ganja (Marijuana) ✰✰✰
ด่านเกวียน Dan Kwian 
เมากีต้าร์ Mao Geeta (Guitar Drunk) NEW!!

Wanipok (1983):
วณิพก Wanipok(The Beggar [or “The Busker”]) ✰✰✰
And “Wanipok” (The Beggar [or “The Busker”]) in SINGABLE ENGLISH!!!
ถึกควายทุย ภาค ๓ Tuk Kwai Tuey Pak 3 (Tuk, The Buffalo with Unusual Horns, Part 3) ✰✰✰
หรอย Roi (Fun)
ไม้ไผ่ Maai Pai (Bamboo) ✰✰✰
And “Mai Pai” (Bamboo) in ‎SINGABLE ENGLISH!!!
บวชหน้าไฟ Buat Na Fai (Ordainment Before the Pyre) 
Summer Hill  ✰✰
จับกัง Jap-gang (The Coolie) ✰✰
ล้อเกวียน Lor Gwian (Cart Wheel) 

Taw Tahaan Ot Ton (1983):
ท ทหารอดทน Taw Tahaan Ot Ton (The Persevering Soldier) ✰✰✰
ทินเนอร์ ‎Tinner (Paint Thinner) ✰✰
ผู้เฒ่า Pu Tao (Old Person) 
ขี้เมาใจดี (ถึกควายทุย ภาค ๔) Kee Mao Jai Dee [Tuk Kwai Tuey Pak 4] (The Drunk with a Good Heart [Tuk, The Buffalo with Unusual Horns, Part 4] ✰✰✰
สวรรค์บ้านนา Sawan Baan Na (The Heaven of Baan Na)
ตุ๊กตา ‎Dtuk Dtaa (Doll) ✰✰✰
And Dtuk Dtaa (Doll) in
SINGABLE ENGLISH!!!
คนเก็บฟืน Kon Gep Feun (The Firewood Collector) ✰✰✰
เวลา Waylaa (Time)
คนนิรนาม Kon Niranaam (Nameless People)
กลิ่นรวงทอง Glin Ruang Tong (The Scent of Golden Ears of Rice) ✰✰

Kampuchae (Aed Carabao solo album 1984):
กัมพูชา  Kampucha (Cambodia) ✰✰✰
ดินน้ำลมไฟ Din Nam Lom Fai (Earth, Water, Wind, Fire) ✰✰✰
ตำนานแผ่นดิน Dtamnan Paen Din (The Land’s Legend)
ทะเลทราย Talay-Saai (Desert) ✰✰
คนหลังเขา Kon Lang Khao (The People of Lang Khao) NEW!!
ลาวเดินดิน Lao Dern Din (Lao Walk the Land) NEW!!
เดือนเพ็ญ Duan Pen (Full Moon) ✰✰✰
ฝ่าลมฝน Faa Lom Fon (Braving Wind and Rain) 
จันทร์เจ้าขา Jan Jao Ka (Hey, Mr. Moon) NEW!!
ถามหาความรัก Taam Haa Kwam Rak (Inquire about Love) ✰✰

Made in Thailand (1984):
เมดอินไทยแลนด์ ‎Made in Thailand ✰✰✰
มหาลัย (มหาหลอก) Mahalai [Maha Lok] (University [Great Big Rip-off]) ✰✰✰
ลูกหิน Luuk Hin (Stone Child) ✰✰✰
ลูกแก้ว Luuk Geow (Glass Child) ✰✰✰
หำเทียม Ham Tiam (Dildo)
สองเฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ Song Tao Pu Ying-yai (Two Great Old Men)
ราชาเงินผ่อน Racha Nern Pon (King of Credit) ✰✰
นางงามตู้กระจก ‎Naang Ngaam Dtôo Grajok (Glass Cabinet Beauty Queen) ✰✰✰
เรฟูจี Refugee ✰✰✰
บัวลอย [ถึกควายทุย ภาค] Bua Loy [Tuk Kwai Tuey Pak 5] (Bua Loy [Tuk, The Buffalo with Unusual Horns, Part 5]) ✰✰✰ And “Bua Loy” in SINGABLE ENGLISH!!

It comes from the “คอนเสิร์ต ทำด้วยคนไทย” (the Concert Made by Thai People”)  at the Velodrome statium in 1985
รอยไถแปร Roi Tai Bprae “Plowing over Old Furrows” ✰✰✰

Ruam Playng (A Carabao compilation album with three new songs):
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ Siang Pleang Heng Saripaap (Music of Freedom) ✰✰✰
รักคุณเท่าฟ้า Rak Kun Tao Fah (Love You to the Sky) ✰✰✰
AND Rak Kun Tao Fah (Love You to the Sky!) in SINGABLE ENGLISH!!!
ดอนเจดีย์ Don Chedi

Ameri-goy (1985):
อเมริโกย  ‎Ameri-goy [Song, and album title are usually translated “Greedy Americans”] ✰✰✰
มะโหนก (ถึกควายทุย ภาค ๖) Manohk [Tuk Kwai Tuey Pak 6] (Manohk [Tuk, the Buffalo with Unusual Horns, Part 6]) ✰✰✰
คนจนผู้ยิ่งใหญ่ ‎Kon Jon Poo Ying Yai (Poor Person, Great Person) ✰✰✰
มาลัย Malai (Garland [of Jasmine]) ✰✰
ต่างขโมย  ‎Dtang Kamoi (Suffering Starvation) ✰✰✰
ซาอุดร Sa-Udon ✰✰
หำเฮี้ยน Ham Hian (Ham is Strong Enough to Do It)
เฒ่าทะเล Tao Talay (Old Man of the Sea) ✰✰✰
แผ่นดิน Paen Din (The Land) ✰✰

Bprachatipbpadtai (1986):
ตาตี๋ Dtaa Dtee (Grandfather Dtee)
ประชาธิปไตย Bprachaatipbpadtai (Democracy) ✰✰✰
ผู้ทน Poo Ton (Enduring Person)
เจ้าตาก Jao Dtak (Prince Dtak) ✰✰
ถึกควายทุย ภาค 7 Tuk Kwai Tuey Pak 7 (Tuk, the Buffalo with Unusual Horns, Part 7) ✰✰
มหาจำลอง รุ่น 7  Maha Jamlong Run 7 (The Great Chamlong, Generation 7) ✰✰ 
วันเด็ก Wan Dek (Children’s Day) ✰✰
ค.ควาย ค.คน Kaw Kwai Kaw Kon (“K”-Buffalo, “K”-Person)

Add Carabao sings on three songs on the Asanee & Wasan album Bah Hop Fang (1986)
ไม่เป็นไร Mai Bpen Rai (Never Mind)
วันนี้ วันดี วันที่เป็นไท Wan Nee Wan Dee Wan Tee Bpen Tai (Today is a Good Day, A Day That We Are Free/Thai)
น้ำเอย น้ำใจ Nam Oie Nam Jai (Kindness . . Oh, Kindness)

Welcome to Thailand (1987):
เวลคัมทูไทยแลนด์ Welcome to Thailand ✰✰
บิ๊กเสี่ยว Big Siow (Big Buddy) 
สบายกว่า Sabai Gwaa (More Easy-Going and Comfortable) ✰✰
กระถางดอกไม้ให้คุณ Grataang Dokmai Hai Kun (A Pot of Flowers for You) ✰✰
เทวดาท่าจะแย่ Taywadaa Taa Ja Yae (Deity, You’re Looking Terrible)
สังกะสี Sang-ga-see (Zinc) NEW !!
นีออน Neon
คนหนังเหนียว Kon Nang Nieow (Tough-Skinned People) ✰✰
ถึกควายทุย ภาค 8 Tuk Kwai Tuey Pak 8 (Tuk, the Buffalo with Unusual Horns, Part 8) ✰✰

Recorded with other “Songs for Life” artists as a single for charity in 1987
ชีวิตสัมพันธ์ Cheewit Sampat (Related Life) ✰✰✰

Tap Lang (1988):
ทับหลัง Tap Lang (The Lintel) ✰✰
รักทรหด Rak Torahot (Enduring Love) ✰✰
ลูกบ้างเน้อ Luuk Bang Ner [Give the Kid a Chance] ✰✰
แม่สาย ‎Mae Sai ✰✰✰
น้ำท่วม Nam Tuam (Flood) ✰✰
หนุ่มสุพรรณ 2 Num Suphan 2 (Young Man from Suphan 2) ✰✰
ถึกควายทุย ภาค 9 Tuk Kwai Tuey Pak 9 (Tuk, the Buffalo with Unusual Horns, Part 9) ✰✰

Tam Meu (Aed Carabao solo album 1989):
พลจันทร์เดือนเพ็ญ Polachan Duan Pen (Polachan’s [Song] “Full Moon”) ✰✰
ฉานสเตท Chan Sa-tayt (Shan State) ✰ 
แง้มใจ Ngem Jai (An Opening in the Heart) ✰✰✰
รักต้องสู้ Rak Dtong Soo (Love Must Struggle) ✰✰✰

Song Add Caraao helped write for Asanee & Wasan’s 4th album (1989)
หัวใจสะออน Hua Jai Sa-on (The Heart that Loves to Love)  

Ham Jod Kwai (1990):
กอทูเล Gawtoolay ✰✰
ค.เขาเดียว Kaw Kwai Kow Diow (The One-Horned Buffalo) [ถึกควายทุย 10 Tuk Kwai Tuey Pak 10 (Tuk, The Buffalo with the Unusual Horns Part 10)
สัญญาหน้าฝน Sanya Na Fon (Rainy Season’s Promises) ✰✰✰
นส. 3 ก. Nor Sor Saam Gor (NS3K Document) ✰✰

No Problem (1990)
ยืนยง Yuenyong
สนั่นป่า Sanan Ba (The Loud Forest) ✰✰ NEW!!
สืบทอดเจตนา Suep Tot Jaydtana (Carrying out Sueb’s Intentions)
ภควัทคีตา Pukawatketa (Bhagavad Gita)

Wecha Pae (1991):
บิ๊กสุ Big-Su ✰✰✰

World Folk Zen (Aed Carabao solo album 1991):
ยืนยงอย่างเนลยัง Yuenyong Yang Neil Young (Yuenyong as Neil Young) 
บ้า Ba (Crazy) ✰✰✰
World
[NOT A translation; already half in English] ✰✰
ฝนดิน Fon Din (Rain, Land) ✰✰✰
เพื่อเมืองไทย Peua Muang Thai (For Thailand) ✰✰✰
ศรอรชุน Son Arachun (The Arrow of Arjuna) ✰✰
แสงดาว Saeng Dao

Song from the album เรา…คนไทย Rao … Kon Thai  by “Lek Preecha [Chanopai] and Friends” (1991) later covered on the special Carabao album Folk ‘Bao (2004)
นักรักตัวจริง Nak Rak Dtua Jing (A Real Cassanova) NEW!!

Preutsapa (Aed and Eed Opakul only) (1992):
ใครฆ่าประชาชน Krai Ka Bprachachon (Who Kills the Citizens?)
เอดส์ ‎AIDS ✰✰✰
นักสู้บลูยีนส์้ Nak Soo Bloo Yeen (Blue Jeans Fighter)
ทะเลใจ Talay Jai (Ocean Heart) ✰✰✰
And “Telay Jai” (Ocean Heart)
in SINGABLE ENGLISH!!!
ใจอยู่ที่กระบี่ Jai Yoo Tee Grabee ([Your] Heart is in [Your] Sword) 

Satja Sip Bpragaan (1992)
ชนะภัย Chanapai ✰✰
น้ำ Naam (Water) [Note there are two songs titled “น้ำ” translated at this site]
ช้าก่อน Cha Gon (Slow Down [Wait a Minute!]) ✰✰ NEW!!
สามช่าจงเจริญ Sam-Cha Jong Jarern (Long Live 3-Cha)! ✰✰

Chang Hai (1993):
ช้างไห้ Chang Hai (Elephant’s Lament) ✰✰✰
ยายสำอาง Yaai Samang (Good-Looking Grandma) ✰✰✰
แร้งคอย Reng Koi (The Vulture Waits) ✰✰✰
And “Reng Koi” (The Vulture Waits) in
SINGABLE ENGLISH!!!
สาละวิน Salaween [River] 

Run Kon Saang Chaat (1994)
หลวงพ่อคูณ Luang Por Koon
คนสร้างชาติ Kon Saang Chaat (Nation Builders)
20 ปี คาราวาน 20 Bpee Carawan (20 Years of Caravan)
พยานป่า Paiyan Bpa (Forest Witness) ✰✰
จ่าง แซ่ตั้ง Jang Sedtang (Tang Chang) ✰✰
ลำพูน Lamphun
ฝาโลง Fa Long (Coffin Lid) ✰✰
ในนามแห่งความรัก Nai Nam Heng Rak (In the Name of Love) ✰✰✰

Roi Kam Ron (1994):
หมอลำร็อค Mor-Lam Rock ✰✰
กระท่อมกัญชา Gratom Ganja (Ganja Hut) ✰✰
ชีวิตบ้านนา Chewit Baan Na (Country Life) ✰✰

Jaek Gluay (1995):
เดินขบวน Dern Kabuan (Walking in Procession) 
ยูคา[ลิปตัส] Yuka[lipdtat] (Euca[lyptus]) ✰✰

15 Year Hak Hua Jai Yang Rak Kwai (1995):
หลงวัฒน์ Long Wat (Obsessed with [Another] Culture) ✰✰
อองซานซูจี Ang San Su Ky (Thai version; English version is on the album Che Yang Mai Dai (1997) ) ✰✰
กีต้าร์คิงส์ Guitar King ✰✰✰
สามช่า คาราบาว Sam Cha Carabao ✰✰✰
ลูกรอ Luuk Raw (A Child Waits) ✰✰
หัวใจบ้าบิ่น ‎Hua Jai Ba Bin (Reckless Heart) ✰✰✰
ขุนเขายะเยือก Kun Kao Yayeuak (Cold Mountain) ✰✰
ลุงฟาง Lung Fang (Uncle Straw) ✰✰ NEW!!!

Ruang Kao See Tong: Ramnuek 20 Bpee 6 Dula (Add Carabao solo album commemorating the 20th Anniversary of October 6 [1976]; 1996)
รวงข้าวสีทอง Ruang Kao See Tong (Golden Ears of Rice) ✰✰
ศิลปินมาแล้ว Sinlabin Ma Laew (And Here Are the Artists!)✰✰
ดอกไม้ธรรมศาสตร์ Dok Mai Thammasat (Flowers of Thammasat) 
ตำนานวีรชน Dtamnan Weerachon (Legend of the Heros) ✰✰

Der Man City Lion ( Aed Carabao solo album, 1996) 
นายขนมต้ม Nai Kanom Dtom (Mr. Kanom Dtom) ✰✰

Sen Taan Saai Plaa Daek (1997)
ฝากจันทร์ Faak Jan (Entrust to the Moon)
กลองยาว Glong Yow (Long Drums) 

Che Yang Mai Dtai (1997):
รั้วทะเล ‎Rua Talay (Ocean Barrier) ✰✰✰
‎Aung San Suu Kyi
[Not a translation; already in English]  ✰✰
วันชัย Wan Chai (Day of Victory) ✰✰✰
And “Wan Chai” (Day of Victory) in
SINGABLE ENGLISH!!!
รกกำเนิด Rok Gamnert (Original Placenta) ✰✰✰

American Antapaan (1998)
เสือ Seua (Tiger)
สาธุชน Saatu Chon (Good, Honest, Upright People) ✰✰

Paw Yu Paw Gin (1998)
ลมพัดใจเพ Lom Pad Jai Pay (Unpredictable Heart)
ช้าง ปตท. Chang Bor Dtor Tor (PTT Elephant)
ลดแอก Blohd Aek (Remove the Yoke) [A version of Bob Marley’s “Redemption Song”] ✰✰✰

Add Carabao covers a Nga Carawan song on the tribute album สุรชัยกึ่งศตวรรษ Surachai Geung Sadtawat Surachai Half Century (1998)
ถั่งโถมโหมแรงไฟ (Tang-Tohm Moh Raeng Fai) Strike with Fire ✰✰ 

Music for the hit movie Bangrajan (2000)
บางระจันวันเพ็ญ Bangrajan Wan Pen (Bangrajan, Day of the Full Moon) ✰✰✰

Luang Haang Kaao (Aed Carabao solo album 2000):
ดอกไม้ริมทาง ‎Dok Mai Rim Taang (Flowers along the Road) ✰✰✰

Carabao 20th Anniversary Song, recorded live in concert (2001)
เพลงไม่มีวันตาย Playng Mai Mee Wan Dtai (Songs Don’t Die) ✰✰

Chang Beer Girl (2001):
เดือน 9 เช้าที่ 11 Duan 9 Chao Tee 11 (Nine Eleven [9/11]) ✰✰✰
ดาวแห่งโดม [ปรีดี พนมยงค์] (Dao Haeng Dohm [Ppridi Panomyong]) Star of the Dome [Pridi Banomyong])
นางสาวสยาม (Nang Sao Siam) Miss Siam ✰✰

Nak Soo Phu Yingyai (2002):
คนล่าฝัน Kon La Fun (Dream Chaser) ✰✰✰
And “Kon La Fun” (Dream Chaser) in
SINGABLE ENGLISH!!!!
แม่สลอง Mae Salong ✰✰
นมหด Nom Hot (Expired Milk) ✰✰
ดอกไม้สีชมพู Dok Maai See Champoo (Pink Flower) ✰✰✰
And “Dok Maai See Champo” (Pink Flower) in SINGABLE ENGLISH!!

Thailand Intellectual Property Festival (2002)
คนขายฝัน Kon Kaai Fun (Sellers of Dreams) ✰✰

OST from drama ลูกผู้ชายหัวใจเพชร [Man with a Diamond Heart] that ran on Channel 7 in mid 2002 in which Hugo, Add Carabao, and Thierry Mekwattana acted. Sung by Hugo; NOT A CARABAO SONG
คนไม่มีสิทธิ์ Kon Mai Mee Sit (Someone with No Right) ✰✰✰

Song composed for the movie องค์บาก Ong-Bak (2003)
แม่ไม้มวยไทย Mae Mai Muay Thai (Muay Thai) ✰✰

Koon Suek (Warlord) (Special Carabao album 2004)
พระนเรศวรมหาราช Pra Naresuan Maha Rat (King Naresuan the Great) ✰✰NEW!!

OTOP (Aed Carabao solo album 2004):
โลกแห่งความรัก Lok Haeng Kwaam Rak (World of Love) ✰✰✰
AND “Lok Haeng Kwam Rak” (World of Love) in
SINGABLE ENGLISH!!!
ชะตารัก Chadtaa Rak Love’s Destiny
คนแบกเป้ Kon Baek Bpay (The Backpacker) ✰✰
AND “Kon Baek Bpay” (The Backpacker) in SINGABLE ENGLISH!!
ไม่ยืนยง Mai Yuenyong (Not Endure [Forever]) ✰✰✰

Nawa Carabao (I am not clear if this was an album or a large concert, or both, 2005):
ซับน้ำตา อันดามัน Sap Naam Dtaa Adaman (Absorb the Tears, Adaman [Sea]) ‎✰✰

Seum Sao Ngao Haeng (Aed Carabao solo album 2005):
ตำนานดวงดาว Dtamnan Duang Dao (Legend of Stars) ‎✰✰ NEW!!
ตามเสียงหัวใจ Dtam Siang Hua Jai (Follow the Sound of the Heart)
เจ็บเพื่อเข้าใจ Jep Peua Kow Jai (Experience Hurt In Order to Understand)
ความฝัน-ความจริง Kwam Fun – Kwam Jing (Dreams-Truth) ✰✰ NEW!!
ความหมาย Kwam Mai (Meaning) ‎✰✰ NEW!!
ความหมาย Kwam Mai (Meaning) IN SINGABLE ENGLISH!!! NEW!!
เวลาที่เหลือ Wayla Tee Leua (The Time Remaining) ✰✰✰
อีกไม่นาน Eek Mai Naan (Not Much Longer) 
ที่สุดของคน Tee Sut Kong Kon (The End of a Person)
อย่ากลัว Yaa Glua (Don’t be Afraid)   NEW!!

From the Concert Seun Sao Ngao Haeng
ไม่อยากให้เพลงนี้จบลง Mai Yaak Hai Playng Nee Jop Long (I Don’t Want This Song to End) ✰✰✰
AND Mai Yaak Hai Playng Nee Jop Long (I Don’t Want This Song to End) in SINGABLE ENGLISH!! NEW!!

Samakee Pratet Thai! (2005)
สามัคคีประเทศไทย Samakee Pratet Thai! (Thailand Unite!) ✰✰✰
สวนจตุจักร Suan Jatujak (Jatujak Park)
วิหคพลัดถิ่น Weehok Plad Tin (A Bird Falls to the Ground)
ลูกผู้ชายหัวใจสองล้อ Luuk Poo Chai Hua Jai Song Lor (Guy [with a] Biker Heart)

Num Bao Sao Parn (Special Carabao Album with Parn, 2005):
หนุ่มบาวสาวปาน Num Bao Sao Parn “Carabao Boy and Parn Girl” ✰✰✰
ดอกไผ่บาน Dok Pai Baan (The Bamboo Flower Blooms) ✰✰
เสียตัว…อย่าเสียใจ Sia Dtua . . . Yaa Sia Jai (Lost Your Viginity . . . Don’t Be Despondent) ✰✰
รุ่นใหญ่ Run Yai (The Seniors) ✰✰✰
สุ่มไฟรัก Sum Fai Rak (Build the Fire of Love) ✰✰✰
เหงา…ไม่เข้าใจ Ngow … Mai Kow Jai ([It’s] Lonely … [I] Don’t Understand ✰✰✰ NEW!!
มนต์รักผีเสื้อ Mon Rak Pee Seua (Butterfly Love Spell) ✰✰ NEW!!

SINGLE from the Bodyslam album Believe (2005)
ความเชื่อ Kwam Chuea (Belief)  ✰✰✰

Meng Force One (Add Carabao Solo Album, 2006)
รวยเพื่อน Ruay Peuan (Rich in Friends) ✰✰ 

Dtawan Dtok Din (Aed Carabao solo album, 2006)
ตะวันตกดิน Dtawan Dtok Din The Sun Sets ✰✰
น้ำตาเพื่อน ต.ค. Nam Dtaa Peuan Dtula (Tears of the October Friends) ✰✰✰
พายุ Payu (Storm) NEW!!
เว้นวรรค Wen-Wak (Some Space) ✰✰

Tung Fun Dtawan Ron (Aed Carabao solo album, 2006):
คนไร้ค่า Khon Rai Kaa (Unworthy Person) ✰✰✰
ความจริง Kwam-jing (Truth) ✰✰✰
กบฏศาสนา Gabot Sasana (Mutiny against Religion)
คอริดอร์ Corridor [สืบทอดเจตนา 2 Suep Tot Jaydtana 2 (Carrying Out Suep’s Intentions 2)]
ทุ่งฝันตะวันร้อน Tung Fun Dtawan Ron (The Meadow Dreams of the Sunset) ✰✰
AND Tung Fun Dtawan Ron (The Meadow Dreams of the Sunset) IN SINGABLE ENGLISH!! NEW!!

Yuenyong Dtang Wong Lao (Aed Carabao solo album, 2006)
ขี้เมากะเพราแตะ Kee Mow Graprow Dtae (The Drunken Basil Flip-Flops) ✰✰
ม่วนจังตังค์อยู่ครบ Muan Jang Dtang Yoo Krop (So Entertaining and the Money Entirely Stays Here) ✰✰

Seems to be a song first released on a Carabao compilation album of love songs, titled Dtaman Torahot, in 2006
ดอกไม้มวลชน Dok Mai Muan Chon (Flower of the Crowds of People)

Luuk Lung Kee Mow (The band’s 25th Anniversary Album, 2007):
ลูกลุงขี้เมา Luuk Lung Kee Mow (Child of the Drunken Uncle) ✰✰✰
สาวดอย 4X4 Saao Doi 4X4, (Hilltribe Woman, Four-by-Four) ✰✰✰
ผีเสื้อนักสู้ (ก้าวไกลไปด้วยกัน)  ‎Pee Seua Nak Soo (Glao Glai Duay Gan) ((Fighter Butterfly (Advancing Harmoniously)) ✰✰✰
ตอบหนูที Dap Nu Tee (Please Answer the Child) ✰✰✰
แม่ของร้องไห้ Mae Kong Rong Hai (The Mekong Cries) ✰✰
สัญญาใจ Sanya Jai (Promise the Heart) ✰✰✰

Rat Chan Damnan Tee Lok Leum (The Legendary Shan State that the World has Forgotten) (Add Carabao solo ablum, 2007)
ไม่ต้องร้องไห้ Mai Dtong Rong Hai (Don’t Cry) ✰✰
สันติผี Santi Pee (Ghost of Peace)

Kon Gap Mouth (Add Carabao solo album, 2008):
ผ่านพบที่ผูกพัน Paan Pop Tee Pook Pan (The Encounter that is a Lasting Connection) ✰✰
AND Paan Pop Tee Pook Pan (The Encounter that is a Lasting Connection) in SINGABLE ENGLISH!!!
เพื่อผู้ลี้ภัย Peua Poo Lee Pai (For Refugees) 

Concert ตคนกับเมาท์ Kon Kap Mouth (Person with Harmonica) (2009?):
กีต้าร์แม่ Gitar Mae (Mother’s Guitar)
พระยาพิชัยดาบหัก Praya Pichai Dap Hak (Praya Pichai Broken Sword) ✰✰ 

Add Carabao guest sings on a มาลีฮวนน่า Maleehuana song at a large concert in August 22, 2009
แสงจันทร์ (Saeng Jan) Moonlight ✰✰  NEW!!

Ho (2009):
องค์ดำ Ong Dam ✰✰ 
ควายไทย Kwai Thai (Thai Water Buffalo) ✰✰
เพื่อชีวิตติดล้อ ‎Peua Cheewit Dit Lor (For Life on Wheels) [The Motorcycle Song] ✰✰✰
And Peua Cheewit Dit Lor (For Life on Wheels) [The Motorcycle Song] IN SINGABLE ENGLISH!
ครูตึ๋ง Kru Dteung (Teacher Dteung)
จ้อนนอนเล่น John Non-Len [a pun on the name John Lennon, meaning “John [Just] Rests”]
Lonely Man, Magic Moon
[Not a translation; already in English]

SINGLE from album Still Resisting by hip hop group Thaitanium (2010):
สุดขอบฟ้า ‎Sud Kob Fah (The Horizon) ✰✰✰

Gamlang Jai Carabao (The band’s 30th Anniversary Album, 2011):
กำลังใจคาราบาว Gamlang Jai Carabao (Carabao Strength of Spirit/Moral Support) ✰✰✰
ผู้ปิดทองหลังพระ Poo Bpit Tong Lang Pra (Person Who Puts Gold Leaf on the Back of the Buddha Statue) ✰✰✰
ใจไม่ด้านพอ ‎Jai Mai Daan Paw (My Heart Isn’t Calloused Enough) ✰✰✰
รางวัลของผู้พ่ายแพ้ Rangwan Kong Phu Pai Pae “The Prize of the Loser” ✰✰✰
เพลงแบบไหน Pleang Baap Nai (What Kind of Song?) or the English title: Harmony of Hearts ✰✰✰
น้ำผึ้งหยดเดียว Nam Peung Yot Diow (Only One Drop of Honey) 

Gan Chon Ma (Aed Carabao solo album, 2012):
กันชนหมา ‎Gan Chon Ma (Bumper Dog) ✰✰✰
บ่อเยี่ยะโจ่ย ‎Baw Ye-ya Joi (No Big Deal) ✰✰✰
แสงทองส่องทา Seng Tong Song Ma (Golden Light Sent This Way) ✰✰✰
บาร์กู Ba Gu (My Bar) ✰✰
ใจตามน้ำ ‎Jai Dtam Nam (The Heart Follows Water) 
คนละแผล Kon La Plae (Each Person, Their Own Wounds) ✰✰
เดินทัพทางไกล Dern Tap Taang Glai (March Troops a Long Distance) ✰✰
Keep Joy
[Not a translation; already in English] ✰✰✰

Wan Wan Mai Me Kow (Aed Carabao solo album, 2012):
วันวานไม่มีเขา วันนี้ไม่มีเรา Wan Waan Mai Mee Kow, Wan Nee Mai Mee Row (If Yesterday There Wasn’t Her, Today There Wouldn’t Be Us) ✰✰✰ And “Wan Waan Mai Mee Kow, Wan Nee Mai Mee Row” In SINGABLE ENGLISH!!!!
บ้านไร่สัตหีบ Baan Rai Sattahip (Home in Sattahip) ✰✰✰
ถึงเวลา Teung Wayla (It’s Time) ✰✰
ไม่อยากทน Mai Yaak Ton (I Don’t Want to Endure it)
คอนเสิร์ตเลิกไว Concert Lerk Wai (The Concert Ends Early)
มาเถอะมาร้องเพลง Maa Tuh Maa Rong Playng (Come, Come On and Sing a Song) ✰✰✰

Theme song from Young ‘Bao, The Movie, about the origins of the band Carabao (2013)
ยังบาว Young ‘Bao

SINGLE from the album 7 + 1,  by various Songs for Life artists, 2013):
อยากได้อะไรทำไมไม่บอก Yaak Dai Arai Tamai Mai Bok (If You Want Something, Why Don’t You Tell [Us]?) ✰✰

From a concert in Nan, January 11, 2013: เพลงคิดถึงน่านคิดถึงเธอ Kit Teung Naan, Kit Tueng Ter (Missing Nan, Missing You)

Sawadee Prathet Thai (2013):
สวัสดีประเทศไทย Sawadee Prathet Thai (Hello Thailand!) ✰✰
วันพ่อ Wan Paw (Father’s Day) ✰✰✰
เสียมวยเพราะการเมือง Sia Muay Pra Gan Muang (Ruin Boxing Because of Politics) ✰✰
ซานตาน่าคาราบาว Santana Carabao ✰✰✰
And  “Santana Carabao”
 IN SINGABLE ENGLISH!!!!!!!
ค่าของคน Kaa Kong Kon (The Value of a Person) ✰✰✰

Single by Sek Loso with other artists (2013):
เพื่อประเทศไทย Peua Prathet Thai For Thailand ✰✰

Single released informally on Facebook and YouTube (2014):
เสกไม่ได้ เสกไม่ได้ ‎Sek Mai Dai (Sek, No You Can’t) ✰✰✰ 

Hen Mai Bua Loy? (Aed Carabao solo album, 2014):
เห็นมั้ยบัวลอย Hen Mai Bua Loy? (Do You See This, Bua Loy)? ✰✰✰
วางดาบ Wang Dap (Set Down the Sword) ✰✰✰
กระเสียว Krasiao ✰✰
มุซาชิ Musachi (Musashi) ✰✰
อยากได้ยิน Yaak Daiyin (Want to Hear) ✰✰✰
อาจารย์เสก Ahjahn Sek (Teacher Sek) ✰✰✰
นาวารัฐบุรุษ Nawa Rataburut (Navy Statesman)

Song composed for the Bodyslam album Dharmajāti (2014):
ช่างมันเถอะเหงา Chang Man Tuh Ngao” (Forget it! [I’ll Be] Lonely) ✰✰

SINGLE from album Aed Carabao made for guests at his 60th Birthday Party (2014):
ระฆังชีวิต (ในวาระ 60 ปี ยืนยง โอภากุล) Rakang Cheewit “The Life Bell” (On the Occasion of Yuenyong Opakul’s 60th Year) ✰✰✰

From a Mini Exclusive Concert at Aed Carabao’s house in Bangkok for the members of Carabao.net. (2015)
น้ำ Naam (Water) ✰✰
อย่าเพิ่งตาย Yaa Peung Dtai (Don’t Die Just Now) ✰✰

Single released on YouTube May 8, 2015
โรฮิงญา Rohingya (by Aed Carabao) ✰✰

Song composed for the band Assist แอซซิส, Champions of Season 1 of  Bao Young Blood (2015)
แค่คิดยังไม่เคย Kae Kit Yang Mai Koie (Only Thought About It, Still Haven’t Ever . . .) ✰✰
And “Kae Kit Yang Mai Koie” (Only Thought About It, Still Haven’t Ever . . .)
IN SINGABLE ENGLISH!!!

Single released on YouTube October 17, 2016
พ่อภูมิพล Paw Pumipon (Father Bhumibol) in
English version วอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

From the Loso tribute album 20ปี โลโซ เราและนาย “20 Years of Loso: Me and You” (2016)
ใจสั่งมา Jai Sang Ma (My Heart Commands It) [Cover of a Sek Loso Song]

Singles released on YouTube in January 2017
ก่อกำแพงใจ Gor Gampaeng Jai (Build a Wall of Hearts)
เทียนพุทธธรรม Tian Putatam (The Candle of Buddhist Teachings)

Songs published informally by Add Carabao in November and December 2017
ผู้นำหลังส้วม Poo Nam Lang Suam (Leaders behind the Bathroom) ✰✰
เพลงของกู Playng Kong Gu (My Song) ✰✰
เพลงของกู เวอร์ชั่น 3 Playng Kong Gu Version 3 (My Song, Version 3) ✰✰✰
บันไดรุ้ง Ban-Dai Rung (Rainbow Stairs) ✰✰ 
ปีก Beek (Wings) ✰✰

Rak Sanyan Noi Noi, Dtae Rak Naan Naan (Aed Carabao covers the songs of Sanyan Sanya, 2018):
พบรักปากน้ำโพ Pop Rak Bpak Nam Po (Find Love in Pak Nam Pho) ✰✰
ฝากเพลงลอยลม Fak Playng Loy Lom (Entrust This Song to the Wind)

Songs published informally by Add Carabao in June and July 2018
มีกันและกัน Me Gan Lae Gan (We Have Each Other)
ขุนน้ำใจไทย Kun Nam Jai Thai (Feeding the Kindness of Thais) ✰✰

Song written for the 50th Anniversary of the Execution of Che Guevera
Che 2018

Rapper Twopee Southside did a cover of “Ganja” Featuring Add Carabao, IG, and Djtob
กัญชา (Ganja) by Twopee Southside, feat. Add Carabao ✰✰✰

Miracles of Cannabus  Special Carabao album collecting  songs  from band members’ campaign to legalize marijuana (and another to ban the use of certain agricultural chemicals) (2019) 
กัญชาคอมมิชชั่น Ganja Comission (Cannabis Commission) ✰✰✰
มหัศจรรย์กัญชา Mahatsajan Gancha (Miraculous Ganja) 
กัญชามาแล้ว Ganja Ma Laew (Ganja Has Come!) ✰✰ 
เลิก Lerk (Stop [Using Them]!)

Songs from the two campaigns that did not make it onto the above album (May 2019 to September 2020)
เลิกใช้ Lerk Chai (Stop Using [Them]!)
ทูโอวันไนน์ นอนหลับสบายใต้ต้นกัญชา 2019 Non Lap Sabai Dtai Dton Ganja ([In] 2019 Sleeping Comfortably Under the Ganja Plant 
ลุงตู้ Lung Dtoo (Uncle Dtoo)

Reaction to the calls for reform of the monarchy? (September 2020)
น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า Nam Peung Reua Seua Peung Bpa (Waters Depend on the Boat; The Tiger Depends on the Forest ✰✰

From the Yuengyong and Friends Project, a set of English-language songs recorded during the covid-19 epidemic
My Song ✰✰✰

See Sip Bpee Kon Carabao Carabao 40th Year Anniversary Album (2022)
40 ปี ฅนคาราบาว See Sip Bpee Kon Carabao (40 Years of Carabao People) [Ye Olde Carabao Band: 40 Years] ✰✰✰ NEW!!
มาร์ช 40 ปี คาราบาว March See Sip Bee (40th Year Carabao March) ✰✰ NEW!!
สามช่าหาเพื่อน Sam Cha Ha Puean (Sam Cha Looks for Friends) NEW!!
ยอดมนุษย์ 2% Manut Song Percen (The Top 2 Percent of Humanity) ✰✰ NEW!!
ดอกไม้กับผีเสื้อ Mai Gap Pee Sua (Flowers and Butterflies) ✰✰ NEW!!
วิมานรักอากาศ Wiman Rak Ahgat (Love Castles in the Air) ✰✰✰ NEW!!
น้ำตาอรชุน Nam Dtaa Arachun (The Tears of Arjuna) NEW!!

Lek Carabao’s farewell song after the announcement of the breakup of Carabao (October 12, 2023)
คาราบาวกราบคารวะ Carabao Grap Carawa (Carabao Pay Their Respects) NEW!!

Add Carabao composed a song to commemorate his 69th birthday (November 9, 2023)
69′ เพื่อเธอ 69 Peua Ter (69, For You) ✰✰ NEW!!

EARLY NON-CARABAO REFERENCE SONGS (Important for understanding Carabao) All performed by Nga Carawan (unrated)
คนกับควาย Kon Gap Kwai (Person With Buffalo)
ถั่งโถมโหมแรงไฟ Tang-Tohm Moh Raeng Fai (Strike with Fire)
แสงดาวแห่งศรัทธา Seang Dao Heng Satta (Starlight of Faith)
AND Seang Dao Heng Satta (Starlight of Faith) in SINGABLE ENGLISH!!!
คืนรัง Keun Rang (Return to the Nest)
ฮิโรชิมา Hiroshima
สันติภาพ Santipaap (Peace)
ดอกไม้ให้คุณ Mai Hai Kun Flowers for You

✰✰✰ = (This is My FAVORITE SONG in the world . . . No wait, THIS ONE!)
✰✰ = A REALLY, REALLY good song; Has something special.
✰ = Nice!!
No stars = Not in the top 25% of Carabao songs.)

Lyrics Translations for the Band