ฝาโลง Fa Long (Coffin Lid)

By ยืนยง โอภากุล Yeunyong Opakul
Album: รุ่นคนสร้างชาติ Run Kon Saang Chaat (1994)
This album is HIGHLY Recommended. Buy it at eThaiCD.com where you can shop in English.

Note: Just wow . . .

เฮ้ย มันไม่ผิดหรอก
hóie man mâi pìt ròk
Hey! It’s not like it’s wrong
ที่คุณจะรักกับใครสักคน
têe kun jà rák gàp krai sàk kon
that I would have love with at least some person*
เฮ้ย…มันไม่ใช่เรื่องเสียหาย
hóie … man mâi châi rêuang sĭa hăai
Hey! . . . It’s not harmful
ถ้าหัวใจร่ำร้อง
tâa hŭa jai râm róng
if my heart is crying out
แต่ใครล่ะ คือคนที่คุณหมายปอง
dtàe krai lâ keu kon têe kun măai bpong
But who, who is the person I aim to get?

มันดูดีจะตาย ถ้าหากคุณจะได้เป็นฝั่งเป็นฝา
man doo dee jà dtaai tâa hàak kun jà dâai bpen fàng bpen făa
It looks so good, I’m gonna die! If only I could settle down [with someone].
มันดูดีเข้าท่า คุณจะได้หยุดร่อนเร่ ร่อนแร่
man doo dee kâo tâa kun jà dâai yùt rôn rây rôn râe
It looks so right and decent. I could end my nomadic wandering
แต่ใครล่ะ ที่จะมาเห็นใจคนแก่ๆ
dtàe krai lâ têe jà maa hĕn jai kon gàe
But who, who is going to feel for an old person?

คนแก่ๆ ที่โลกหลงๆ ลืมๆ
kon gàe gàe têe lôhk lŏng lŏng leum leum
An old, old person who the world has forgotten
ใครอยากยืมไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
krai yàak yeum bpai dèum náam pêung prá-jan
who wants to borrow [him] for a honeymoon?*
คนแก่ๆ ที่ไร้พรสวรรค์
kon gàe gàe têe rái pon sà-wăn
An old, old person devoid of talent
หัวใจดวงนั้นฉันจะยกให้เลย
hŭa jai duang nán chăn jà yók hâi loie
That heart there, I will totally hand over
เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไปเลย
ao bpai loie ao bpai loie ao bpai loie
Take it! Take it! Just go on and take it.

เอ้า คนแก่ๆ ที่โลกหลงๆ ลืมๆ
âo kon gàe gàe têe lôhk lŏng lŏng leum leum
Ow!!! An old, old person who the world has forgotten
ใครอยากยืมไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
krai yàak yeum bpai dèum náam pêung prá-jan
who wants to borrow [him] for a honeymoon?*
คนแก่ๆ ที่ไร้พรสวรรค์
kon gàe gàe têe rái pon sà-wăn
An old, old person devoid of talent
หัวใจดวงนั้นฉันจะยกให้ไป
hŭa jai duang nán chăn jà yók hâi bpai
That heart there, I will hand away
มีไหมจะมีใคร เอ้ายกมือ
mee măi jà mee krai âo yók meu
Do we have [any takers]? Anybody? Raise your hand.
ยกมือหน่อย
yók meu nòi
Raise your hand, please . . .

คนที่ยกมือน่ะ แน่ใจแล้วหรือว่ามีใจ
kon têe yók meu nâ nâe jai láew rĕu wâa mee jai
The person who raises their hand will know they have a heart for sure
คนที่ยกมือน่ะ แน่ใจแน่นะจ๊ะไม่ขี้โกง
kon têe yók meu nâ nâe jai nâe ná já mâi kêe gohng
The person who raises their hand can be sure I won’t cheat you
แต่ใครล่ะ อยากหลั่งน้ำสังข์บนฝาโลง
dtàe krai lâ yàak làng nám săng bon făa lohng
But who, now, wants to pour holy water over the lid of [my] casket?

INSTRUMENTAL

แล้วใครล่ะ ไม่มีเหรอ
láew krai lâ mâi mee rĕr
So who will it be? There’s no one . . .?

คนแก่ๆ ที่โลกหลงๆ ลืมๆ
kon gàe gàe têe lôhk lŏng lŏng leum leum
An old, old person who the world has forgotten
ใครอยากยืมไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
krai yàak yeum bpai dèum náam pêung prá-jan
who wants to borrow [him] for a honeymoon?*
คนแก่ๆ ที่ไร้พรสวรรค์
kon gàe gàe têe rái pon sà-wăn
An old, old person devoid of talent
หัวใจดวงนั้นฉันจะยกให้ไป
hŭa jai duang nán chăn jà yók hâi bpai
That heart there, I will hand away
มีไหม มีใคร เอ้ายกมือ
mee măi mee krai âo yók meu
Do we have [any takers]? Anybody? Raise your hand.

(เอ้ายกมือ ด้วย )
(âo yók meu dûay)
(Raise your hand!)

เอ้า คนแก่ๆ ที่โลกหลงๆ ลืมๆ
âo kon gàe gàe têe lôhk lŏng lŏng leum leum
Ow!!! An old, old person who the world has forgotten
ใครอยากยืมไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
krai yàak yeum bpai dèum náam pêung prá-jan
who wants to borrow [him] for a honeymoon?*
คนแก่ๆ ที่ไร้พรสวรรค์
kon gàe têe rái pon sà-wăn
An old, old person devoid of talent
หัวใจดวงนั้นฉันจะยกให้ไป
hŭa jai duang nán chăn jà yók hâi bpai
That heart there I will hand away
มีไหมจะมีใคร เอ้ายกมือ ยกมือหน่อย
mee măi jà mee krai âo yók meu yók meu nòi
Do we have [any takers]? Anybody? Raise your hand. Raise your hand, please . . .
(เอ้ายกสูงๆ หน่อย)
(âo yók sŏong sŏong · nòi)
(Raise it high now . . . )

คนที่ยกมือน่ะ แน่ใจแล้วหรือว่ามีใจ
kon têe yók meu nâ nâe jai láew rĕu wâa mee jai
The person who raises their hand, will know they have a heart for sure
คนที่ยกมือน่ะ แน่ใจแน่นะจ๊ะไม่ขี้โกง
kon têe yók meu nâ nâe jai nâe ná já mâi kêe gohng
The person who raises their hand, you can be sure [I] won’t cheat [you]
แต่ใครล่ะ อยากหลั่งน้ำสังข์บนฝาโลง
dtàe krai lâ yàak làng nám săng bon făa lohng
But who, now, wants to pour holy water over the lid of my casket?

* The word “น้ำผึ้งพระจันทร์” as a whole means “honeymoon” and word-by-word it is “bee-liquid moon.” And he asks who wants to go DRINK the “bee-liquid moon”! LOL . . .