ผีเสื้อนักสู้ (ก้าวไกลไปด้วยกัน) Pee Seua Nak Soo (Glao Glai Duay Gan) ((Fighter Butterfly (Advancing Together))

by คาราบาว Carabao
Album: ลูกลุงขี้เมา Luuk Lung Kee Mow (The band’s 25th Anniversary Album, 2007)
This album is AMAZING. BUY IT HERE from eThaiCD, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: If you need cheered up, this should do the trick!

เหรียญมีสองด้าน สะพานมีสองฝั่ง
rĭan mee sŏng dâan sà-paan mee sŏng fàng
A coin has two sides. A bridge has two [river] banks
ชีวิตคนที่สมหวัง ล้วนเคยผ่านความผิดหวัง
chee-wít kon têe sŏm wăng lúan koie pàan kwaam pìt wăng
A life that, as a whole, fulfills one’s hopes sometimes includes disappointment
ไปเถิดไปด้วยกัน ใจรวมกายเป็นพลัง
bpai tèrt bpai dûay gan jai ruam gaai bpen pá-lang
Go! Be in harmony. The heart combined with the body is strength
ตราบใดหวังเราคงยัง สองข้างทางมีดอกไม้
dtràap dai wăng rao kong yang sŏng kâang taang mee dòk máai
As long as we have hope, we’ll probably still be around. Both sides of the path have flowers.

ผีเสื้อบินโบกโบย กลางลมโชยพัดกระหน่ำ
pĕe sêua bin bòhk boi glaang lom choi pát grà-nàm
The butterfly flying, waving, whipping [the air] in the middle of the gentle wind fans [his wings] strongly
แม้สองปีกเจ้าบอบช้ำ แต่สีสันยังสดใส
máe sŏng bpèek jâo bòp chám dtàe sĕe săn yang sòt săi
Even [when] his two wings are injured, his color is still bright
ชีวิตคนก็เหมือนกัน จงมุ่งมั่นสู้ต่อไป
chee-wít kon gôr mĕuan gan jong mûng mân sôo dtòr bpai
The life of people is the same. [One] must be absorbed in the struggle continually
โลกเป็นของเราทั้งใบ แล้วมัวไยทุกข์ระทม
lôhk bpen kŏng rao táng bai láew mua yai túk rá-tom
The world belongs to us, the entire thing. And why be wrapped up in [our] suffering?

* ก้มหน้าฝ่าฟันกันวันนี้ ลืมตาอีกทีมีวันใหม่
gôm nâa fàa fan gan wan née leum dtaa èek tee mee wan mài
Persevere and struggle together today. Open your eyes once again, it’s a new day!
วันที่เห็นท้องฟ้าผ่องอำไพ ผีเสื้อนักสู้โต้ลม
wan têe hĕn tóng fáa pòng am-pai pĕe sêua nák sôo dtôh lom
The day you see a clear bright sky, a butterfly, a fighter against the wind,
หยอกเย้าเคล้าคลอกับสายรู้ง
yòk yáo kláo klor gàp săai róong
teasingly snuggling with a rainbow,
มุ่งดอกไม้ไว้เชยชม
mûng dòk máai wái choie chom
aiming for a flower to nestle in,
กลิ่นเกสรยวนใจให้เด็ดดม สมเป็นรางวัลผีเสื้อ
glìn gay-sŏn yuan jai hâi dèt dom sŏm bpen raang-wan pĕe sêua
The scent of the pollen stimulates the heart/mind to smell completely. This, appropriately, is the prize of the butterfly.

2X

เหรียญมีสองด้าน สะพานมีสองฝั่ง
rĭan mee sŏng dâan sà-paan mee sŏng fàng
Coins have two sides. Bridges have two banks [of the river]
ปีกผีเสื้อแม้บอบบาง แต่หัวใจเจ้าแข็งแกร่ง
bpèek pĕe sêua máe bòp baang dtàe hŭa jai jâo kăeng gràeng
The wings of the butterfly are fragile, but his heart is strong
เมื่อไม่ท้อย่อมไม่แพ้ สู้ต่อไปให้สุดแรง
mêua mâi tór yôm mâi páe sôo dtòr bpai hâi sùt raeng
When you don’t get downhearted, you probably won’t fail. Struggle on with all your might.
เห็นไหมแสงเรืองรอง ส่องความฝันอันสดใส
hĕn măi săeng reuang rong sòng kwaam făn an sòt săi
See that bright light? It sends a beautiful dream.

เห็นไหมแสงเรืองรอง ส่องความฝันอันสดใส
hĕn măi săeng reuang rong sòng kwaam făn an sòt săi
See that bright light? It sends a beautiful dream.
เห็นไหมแสงเรืองรอง ส่องความฝันอันสดใส
hĕn măi săeng reuang rong sòng kwaam făn an sòt săi
See that bright light? It sends a beautiful dream.