ตามเสียงหัวใจ Dtam Siang Hua Jai (Follow the Sound of the Heart)

Lyrics and Melody by ทิวา สาระจูฑะ Teewa Sarachuta
Album:
อัลบั้ม ซึม เศร้า เหงา แฮงค์ Suem Sao Ngao Haeng (Soaked Sad Lonely Hungover) (2005)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

ไม่มีใครมองถนนที่วางอยู่ข้างหน้า
mâi mee krai mong tà-nŏn têe waang yòo kâang nâa
There isn’t anyone looking at the road placed before them
แล้วตั้งคำถามว่ามันจะพาไปที่ใด
láew dtâng kam tăam wâa man jà paa bpai têe dai
who asks where all will it go?
แต่เมื่อฉันกอดเธอ ฉันเห็นทุกหนแห่ง
dtàe mêua chăn gòt ter chăn hĕn túk hŏn hàeng
But when I embrace you, I see everywhere
ที่ถนนจะพาไป
têe tà-nŏn jà paa bpai
the road will lead

ถ้าใครยังรอยังคอยให้ใครมากำหนด
tâa krai yang ror yang koi hâi krai maa gam-nòt
If someone is just waiting and waiting, have them decide!
โลกเราวันนี้ก็ชวนรันทดในหัวใจ
lôhk rao wan née gôr chuan ran-tót nai hŭa jai
Our world today makes the heart sad
หันมองไปทางใด ไม่มีใครอยากฝัน
hăn mong bpai taang dai mâi mee krai yàak făn
Turn and look down whatever road [and] there is no one who wants to dream
กันอีกต่อไป
gan èek dtòr bpai
together anymore

* ไม่คิดตามเขาเมื่อเรารู้ว่า เรามาถูกทาง
mâi kít dtaam kăo mêua rao róo wâa rao maa tòok taang
Don’t think to follow them when we know that we came the right way
อย่ามองย้อนหลัง โว้โว้.. จับมือกันไว้
yàa mong yón lăng wóh-wóh .. jàp meu gan wái
Don’t look back retrospectively. Whao, whao . . . take my hand!

** ไปขับขี่สายลมกันเถอะ
bpai kàp kèe săai lom gan tùh
Let’s go ride the wind together
บนถนนสายเก่าคืนนี้
bon tà-nŏn săai gào keun née
On an old road this evening
ตามเก็บฝันของเรากันเถอะ
dtaam gèp făn kŏng rao gan tùh
As we collect our dreams together
ปล่อยทิ้งวางทุกอย่างตรงนี้
bplòi tíng waang túk yàang dtrong née
Freely toss everything down right here
เมื่อหัวใจของเราร้องเรียก
mêua hŭa jai kŏng rao róng rîak
when our heart calls
ถ้าเราไม่ออกไปตอนนี้
tâa rao mâi òk bpai dton-née
If we don’t go right now
เราอาจไม่มีวันรู้ว่า
rao àat mâi mee wan róo wâa
we might not have the chance to know
รักและฝันของเราคุ้มค่าเพียงไร
rák láe făn kŏng rao kúm kâa piang rai
just what our loves and dreams are worth

แม้มีคนทักว่ารักและฝันนั้นอันตราย
máe mee kon ták wâa rák láe făn nán an-dtà-raai
Even if people are warning that loves and dreams are dangerous,
คล้ายก้าวเข้าหากองไฟร้อนรุ่มและหลุมพราง
kláai gâao kâo hăa gong fai rón rûm láe lŭm praang
like stepping into a hot bonfire and trap
จะสนใจไปทำไมตราบสุดท้ายปลายทาง
jà sŏn jai mâi tam-mai dtràap sùt táai bplaai taang
Why would [I] care as long as the end of the path
คือฉันและเธอ
keu chăn láe ter
is you and me