หนุ่มสุพรรณ 2 Num Suphan 2 (Young Man from Suphan 2)

By มานพ รัตนพันธากุล Manop Rattanaphanakun (ครูตึ๋ง) (Teacher Dteung) & ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul
Album: ทับหลัง Tap Lang (The Lintel) (1988)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

This album is highly recommended. You can BUY IT at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: It’s the blues . . . Click here for the song Num Suphan to which this is a sequel. The two songs are not tightly connected: just that the the Young Man from Suphan (from the album Kee Mow) now falls for a young woman from Isaan (Northeastern Thailand). The pronouns “kaa” meaning “slave” and “jao” meaning “lord” are often used as regular pronouns meaning “me” and “you.” For instance, in the song “Bua Loy” Nohk refers to his friend Bua Loy as “jao” and to himself as “kaa.” But since here we have the actual metaphor of slavery, it may be fair to translate “kaa” as “slave”; “jao” as “master.”

There is a song “Teacher Dtueng” about the coauthor of this song.

ขอฝากหัวใจไว้อีสาน ให้ฝั่งโขงเป็นพยาน
kŏr fàak hŭa jai wái ee-săan hâi fàng kŏhng bpen pá-yaan
I wish to leave by heart in Issan. Let the shore of the Mekong be [my] witness
ไอ้หนุ่มไกลบ้าน ดั้นด้นเดินทาง
âi nùm glai bâan dân dôn dern taang
The young man far from home presses on, walking a path,
แบกนําความหวัง อย่าให้พังดังครั้งที่ผ่าน
bàek nam kwaam wăng yàa hâi pang dang kráng têe pàan
carrying a hope. Please don’t let it come crashing down like all the other times.
วาสนาข้าน้อยปานนั้น
wâat-sà-năa kâa nói bpaan nán
The luck of this slave is that little
เห็นเพียงเงาจันทร์ก็เป็นบุญตา (ก็เป็นบุญตา)
hĕn piang ngao jan gôr bpen bun-dtaa ( gôr bpen bun-dtaa )
Just seeing the image on the moon, [it seems] it’s Bundtaa. (yes, it’s Bundtaa)*

คล้ายถูกจองจําด้วยนํ้าคําเจ้า
kláai tòok jong jam dûay nám kam jâo
Almost like [I’m] imprisoned by your words
กระหนํ่าโบยอกข้าปวดร้าว
grà-nàm boi òk kâa bpùat ráao
hammering and whipping the chest of this broken-hearted slave
เป็นทาสน้องสาวเป็นเจ้าชีวา
bpen tâat nóng săao bpen jâo chee-waa
[I’m] enslaved to a young woman, the owner of [my] life
เป็นโซ่ตรวนใจ ตรึงตราไว้เบื้องบาทน้องยา
bpen sôh dtruan jai dtreung dtraa wái bêuang bàat nóng yaa
It is chains shackling my heart, fastening [me] securely at the foot of the woman. [?]
สารภาพบาปที่ผ่านมา
săa-rá-pâap bàap têe pàan maa
Confess a sin that has happened
ว่าจอมใจจ๋า ข้านี้มันจน
wâa jom jai jăa kâa née man jon
Saying, “Sweetheart, this slave is poor.”

ดั่งนกน้อยบินล่องลอยหลงฟ้า
dàng nók nói bin lông loi lŏng fáa
Like a little bird flying, drifting along lost in the sky
ว่ายคล้ายปลา หลงใหลธาราหลั่ง
wâai wian won kláai bplaa lŏng-lăi taa-raa làng
Swimming around like a fish, lost in the flow of the stream
โปรดช่วยเมตตา วิญญาณข้าพลัดหลงลืมรัง
bpròht chûay mâyt-dtaa win-yaan kâa plát lŏng leum rang
Please be merciful. The spirit of this slave has fallen from the nest
คํ่าคืนหนาวเปล่าเปลี่ยวใจจัง
kam keun năao bplào bplìeow jai jang
The evening is so cold and lonely
ชื่นเพียงนํ้าค้างพรมพร่างกายา
chêun piang nám káang prom prâang gaayaa
[I’m] delighted only at the dew sprinkled and sparkling on the body**
(กายา กายา กายา)
(gaayaa gaayaa gaayaa)
(Body, body, body)

ขอฝากลํานําที่พรํ่าจากชาย
kŏr fàak lam-nam têe prâm jàak chaai
Let me deposit this song that continues from this man
บ้านอยู่สุพรรณแต่มอบดวงใจ
bâan yòo sù-pan dtàe môp duang jai
[My] home is in Suphan, but I bestow my heart
แด่ที่ราบสูงจากที่ราบตํ่า
dàe têe râap sŏong jàak têe râap dtàm
to the highlands from the lowlands
โบกโบยความฝันฝากลมพาสั่งฟากฟ้าคราม
bòhk boi kwaam făn fàak lom paa sàng fâak fáa kraam
Blow my dreams [to her]. [I] entrust [them] to the wind to guide and direct. [I] entrust [them] to the blue sky
ลําโขงจ๋าฟังข้าขับขาน
lam kŏhng jăa ja, fang kâa kàp kăan
Mekong, listen to this slave sing
รักสาวอีสาน เปรียบปานหัวใจ
rák săao ee săan bprìap bpaan hŭa jai
I love [the] Issan girl like my heart

SOLO

ดั่งนกน้อยบินล่องลอยหลงฟ้า
dàng nók nói bin lông loi lŏng fáa
Like a little bird flying, drifting along lost in the sky
ว่ายคล้ายปลา หลงใหลธาราหลั่ง
wâai wian won kláai bplaa lŏng-lăi taa-raa làng
Swimming around like a fish, lost in the flow of the stream
โปรดช่วยเมตตา วิญญาณข้าพลัดหลงลืมรัง
bpròht chûay mâyt-dtaa win-yaan kâa plát lŏng leum rang
Please be merciful. The spirit of this slave has fallen from the nest
คํ่าคืนหนาวเปล่าเปลี่ยวใจจัง
kam keun năao bplào bplìeow jai jang
The evening is so cold and lonely
ชื่นเพียงนํ้าค้างพรมพร่างกายา
chêun piang nám káang prom prâang gaayaa
[I’m] delighted only at the dew sprinkled and sparkling on the body**
(กายา กายา กายา)
(gaayaa gaayaa gaayaa)
(Body, body, body)

ขอฝากลํานําที่พรํ่าจากชาย
kŏr fàak lam-nam têe prâm jàak chaai
Let me deposit this song that continues from this man
บ้านอยู่สุพรรณแต่มอบดวงใจ
bâan yòo sù-pan dtàe môp duang jai
[My] home is in Suphan, but I bestow my heart
แด่ที่ราบสูงจากที่ราบตํ่า
dàe têe râap sŏong jàak têe râap dtàm
to the highlands from the lowlands
โบกโบยความฝันฝากลมพาสั่งฟากฟ้าคราม
bòhk boi kwaam făn fàak lom paa sàng fâak fáa kraam
Blow my dreams [to her]. [I] entrust [them] to the wind to guide and direct. [I] entrust [them] to the blue sky
ลําโขงจ๋าฟังข้าขับขาน
lam kŏhng jăa ja, fang kâa kàp kăan
Mekong, listen to this slave sing
รักสาวอีสาน เปรียบปานหัวใจ
rák săao ee săan bprìap bpaan hŭa jai
I love [the] Issan girl like my heart

*Bundtaa seems to be a female singer from Isaan.
**Unless Gaya is a place, and then it is [I] am happy only at the sprinkling of dew sparkling on Gaya.