ผู้นำหลังส้วม Poo Nam Lang Suam (Leaders behind the Bathroom)

Lyrics and Melody by แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Published straight to YouTube on November 10, 2017

Note: This song is about Donald Trump and the fact that the White House is like an “adult day care” and that Donald Trump is picking a fight with Kim Jung Un. I know because I googled the YouTube Live show mentioned in the song, and that episode popped right up.

ไหนๆ ก็บินมาเที่ยวแล้ว
năi năi gôr bin maa tîeow láew
Wherever it is, I’ve already flown there to travel
มันน่าจะคุยกันให้รู้เรื่อง
man nâa jà kui gan hâi róo rêuang
It’s something we should talk about so you know the story
นะหนูน้อยจรวดกับพ่อค้าอาวุธ
ná nŏo nói jà-rùat gàp pôr káa aa-wút
A little child, rocket, and a weapons salesman
อยู่ที่เรื่องราวร้าวใจ
yòo têe rêuang raao ráao jai
In the heartbreaking story

ชาวบ้านเขากลัวจะเดือดร้อน
chaao bâan kăo glua jà dèuat rón
The ordinary people are scared and distressed
สงครามนิวเคลียร์นั้นเรื่องใหญ่
sŏng-kraam niw-klia nán rêuang yài
Nuclear war, that’s a major event
โลกเคยเจอมาแล้ว แค่สองลูกนั้นล้าสมัย
lôhk koie jer maa láew kâe sŏng lôok nán láa sà-măi
that the world has already experienced, Just those two bombs in a previous era
ยังถล่มทลายกันทั้งหมดทั้งเมือง
yang tà-lòm tá-laai gan táng mòt táng meuang
Still collapsed entire cities

ฮิโรชิมา นางาซากิ ฮิโรชิมา นางาซากิ
hí-roh-chí-maa naa-ngaa-saa-gì hí-roh-chí-maa naa-ngaa-saa-gì
Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki

ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย
bprà-wàt sàat jà sám roi
History will repeat
ถ้าเธอไม่คุยกันให้รู้เรื่อง
tâa ter mâi kui gan hâi róo rêuang
if you don’t talk about it so you know.
ผมติดตามสุทธิชัยไลฟ์
pŏm dtìt dtaam sùt-tí chai lai
I follow [the YouTube show] Sutichai Live*
ว่าคุณเกทับอยู่เนื่องๆ
wâa kun gay táp yòo nêuang nêuang
Talking about a person who goes around empty bragging all the time**
เมืองไทยมีหวังโดนหางเลข
meuang tai mee wăng dohn hăang lâyk
Thailand will likely suffer the consequences

พระเอกผู้ร้ายนั้นไม่มี
prá àyk pôo ráai nán mâi mee
There is no one playing the bad guy
หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กๆ
năng rêuang née bpen rêuang kŏng dèk dèk
This movie is the story of a child
ที่ผู้ปกครองต้องคอยเตือน
têe pôo bpòk krong dtông koi dteuan
who the parents/guardians carefully warn
ต้องเคยติดตามตรวจเช็ค
dtông koie dtìt dtaam dtrùat chék
[And] must follow around and check
อาวุธร้ายไฮเทค
aa-wút ráai hai-tâyk
The evil, high tech weapons
เดี๋ยวเด็กมันกดปุ่มเล่น
dĭeow dèk man gòt bpùm lên
In a childish moment, he pushes “play”

สันติภาพนั้นแสนหวาน
săn dtì pâap nán săen wăan
Peace is extremely sweet
และเป็นงานของชาวโลก
láe bpen ngaan kŏng chaao lôhk
It is the work of the people of the world
สงครามคือความทุกข์โศก
sŏng-kraam keu kwaam túk sòhk
War is suffering and sorrow
มักเกิดจากคนไม่กี่คน ไม่กี่คน
mák gèrt jàak kon mâi gèe kon mâi gèe kon
And is likely to arise from [the actions of] not many people. Not that many people

เอายังงี้ดีไหมครับ
ao yang ngée dee măi kráp
Wouldn’t this be good:
อย่าให้โลกต้องแบ่งรับผล
yàa hâi lôhk dtông bàeng ráp pŏn
Don’t make world have to share in the consequences
และกรรมของคนเพียงสองคน
láe gam kŏng kon piang sŏng kon
[when] it’s the sin of just two people
เชิญไปเคลียร์ความซุกซนแบบกันตัวต่อตัว
chern bpai klia kwaam súk son bàep gan dtua dtòr dtua
Please go clear this squabble up one on one
ที่หลังห้องน้ำโรงเรียน (ไปเคลียร์กันเลยครับ)
têe lăng hông náam rohng rian ( bpai klia gan loie kráp )
Go clear it up with each other behind the school bathroom (Go on now, clear it up!)

SOLO

สันติภาพนั้นแสนหวาน
săn dtì pâap nán săen wăan
Peace is extremely sweet
และเป็นงานของชาวโลก
láe bpen ngaan kŏng chaao lôhk
It is the work of the people of the world
สงครามคือความทุกข์โศก
sŏng-kraam keu kwaam túk sòhk
War is suffering and sorrow
มักเกิดจากคนไม่กี่คน ไม่กี่คน
mák gèrt jàak kon mâi gèe kon mâi gèe kon
It is likely to arise from the actions of not many people. Not that many people.

เอายังงี้ดีไหมครับ
ao yang ngée dee măi kráp
Wouldn’t this be good:
อย่าให้โลกต้องแบ่งรับผล
yàa hâi lôhk dtông bàeng ráp pŏn
Don’t make world have to share in the consequences
และกรรมของคนเพียงสองคน
láe gam kŏng kon piang sŏng kon
When it’s the sin of just two people
เชิญไปเคลียร์ความซุกซนกันแบบตัวต่อตัว
chern bpai klia kwaam súk son gan bàep dtua dtòr dtua
Please go clear this squabble up one on one
ที่หลังห้องน้ำโรงเรียน
têe lăng hông náam rohng rian
Behind the bathroom of the school

ฮิโรชิมา นางาซากิ ฮิโรชิมา นางาซากิ ฮิโรชิมา นางาซากิ
hí-roh-chí-maa naa-ngaa-saa-gì hí-roh-chí-maa naa-ngaa-saa-gì hí-roh-chí-maa naa-ngaa-saa-gì
Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki

*Who says there is a mad man in the White House.
** The dictionary definition says “someone who puts down alot of money in a bet to show confidence” but as an idiom I gather that it means empty bragging.