คนละแผล Kon La Plae (Each Person, Their Own Wounds)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul
Album: กันชนหมา ‎Gan Chon Ma (Bumper Dog) (2012)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Support the artist andBUY THIS ALBUM from the friendly people at eThaiCD.com

Note: There is an official English-language version of this song, adapted from the Thai version by Bob Latini. Bother were released the album “กันชนหมา” ‎or “Bumper Dog.” The English version is called “Keep Joy” and is gorgeous.

แม้ในใจฉันยังคงผิดหวัง
máe nai jai chăn yang kong pìt wăng
Even though in my heart, I’m still disappointed
แต่ไม่มีซักอย่างที่ฉันข้องใจ
dtàe mâi mee sák yàang têe chăn kông jai
There isn’t one thing that I’m doubtful about
ฉันไม่โกรธ ไม่เกลียด วันคืนที่ผ่านไป
chăn mâi gròht mâi glìat wan keun têe pàan bpai
I’m not mad or hateful [about the] days that have passed
ถึงไม่พูดไม่กล่าว ว่าให้อภัย
tĕung mâi pôot mâi glàao wâa hâi a-pai
though I’m not saying I forgive [you]

อยากให้เธอรู้ ว่าไม่เป็นไร
yàak hâi ter róo wâa mâi bpen rai
I want you to know that it’s alright.
อยากให้เธอรู้ ว่าไม่เป็นไร
yàak hâi ter róo wâa mâi bpen rai
I want you to know, “Never mind, it’s not a problem.”
แม้ในใจฉันยังคงผิดหวัง
máe nai jai chăn yang kong pìt wăng
Even if in my heart I’m still disappointed
แม้ในใจฉันยังคงผิดหวัง
máe nai jai chăn yang kong pìt wăng
Even if in my heart I’m still disappointed

คนเราเป็นทุกข์ก็เพราะดิ้นรน
kon rao bpen túk gôr prór dîn ron
We people suffer and it’s because we struggle
แค่ได้อยู่กับตนเองก็น่าจะพอ
kâe dâai yòo gàp dton ayng gôr nâa jà por
[One] can live with their own self, and that should be enough
ดันหาเหาใส่หัว หาห่วงผูกคอ
dan hăa hăo sài hŭa hăa hùang pòok kor
Pushing to search for lice and put them on one’s head, to search for worries and tie them to one’s neck
รอกันไปกันมา คนอื่นเลยเอาไปกิน
ror gan bpai gan maa kon èun loie ao bpai gin
We wait for each other to go and come back. Other people just go and eat

อยากให้เธอรู้ ว่าไม่เป็นไร
yàak hâi ter róo wâa mâi bpen rai
I want you to know that “It’s alright.”*
อยากให้เธอรู้ ว่าไม่เป็นไร
yàak hâi ter róo wâa mâi bpen rai
I want you to know, “Never mind. It’s not a problem.”*
แม้ในใจฉันยังคงผิดหวัง
máe nai jai chăn yang kong pìt wăng
Even if in my heart I’m still disappointed
แม้ในใจฉันยังคงผิดหวัง
máe nai jai chăn yang kong pìt wăng
Even if in my heart I’m still disappointed

ฉันไม่โทษเธอหรอก แม้ว่าฉันทุ่มกายเทใจไม่น้อย
chăn mâi tôht ter ròk máe wâa chăn tûm gaai tay jai mâi nói
No, I don’t blame anyone. Even if I dedicated my body and soul not just a little
แค่บทเรียนแห่งรัก เจ็บปวดไม่น้อย
kâe bòt rian hàeng rák jèp bpùat mâi nói
But the lesson of love: [you] experience more than a little pain
จิ๊บจ๊อย จิ๊บจ๊อย ฝากรอยคนละแผล
jíp-jói jíp-jói fàak roi kon lá plăe
It’s no big deal. It’s no big deal. Leave the wounds, each person to their own
ให้เจ็บช้ำไปจนวันตาย
hâi jèp chám bpai jon wan dtaai
to hurt until their dying day.

ฉันไม่โทษเธอหรอก แม้ว่าฉันทุ่มกายเทใจไม่น้อย
chăn mâi tôht ter ròk máe wâa chăn tûm gaai tay jai mâi nói
I don’t blame anyone even if I dedicated my body and heart [to you] not [just] a little
แค่บทเรียนแห่งรัก รู้สึกเจ็บปวดไม่น้อย
kâe bòt rian hàeng rák · róo sèuk jèp bpùat mâi nói
But the lesson of love: [you] experience not a little pain

จิ๊บจ๊อย จิ๊บจ๊อย ฝากรอยคนละแผล
jíp-jói jíp-jói fàak roi kon-lá plăe
It’s no big deal. It’s no big deal. Leave the wounds, each person to their own,
ให้จำไปจนวันตาย แม้ในใจฉันยังคงผิดหวัง
hâi jam bpai jon wan dtaai máe nai jai chăn yang kong pìt wăng
to remember until the dying day. Even if in my heart I’m still disappointed.
แม้ในใจฉันยังคงผิดหวัง แม้ในใจฉันยังคงผิดหวัง
máe nai jai chăn yang kong pìt wăng máe nai jai chăn yang kong pìt wăng
Even if in my heart I’m still disappointed. Even if in my heart I’m still disappointed.
แม้ในใจฉันยังคงผิดหวัง
máe nai jai chăn yang kong pìt wăng
Even if in my heart I’m still disappointed.

*This is the famous Thai saying “ไม่เป็นไร” (mai bpen rai), which is usually translated “Never mind” and could be translated “Don’t worry about it” or “It’s OK.” (“Keep Joy,” the English language version of this song uses “It’s OK” in place of “mai bpen rai.”) The origin of the phrase appears to a contraction of the answer “Nothing’s the matter,” which would be a response to the question “What’s the matter?”