น้ำผึ้งหยดเดียว Nam Peung Yot Diow (Only One Drop of Honey)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: กำลังใจคาราบาว Gamlang Jai Carabao (Carabao Strength of Spirit/Moral Support) (2011)

สงครามแห่งความขัดแย้ง
Wars of conflict/disagreement
มักมาจากน้ำผึ้งหยดเดียว
Are likely to come from just one drop of honey
ขับรถเร็วไปเลยเฉี่ยว
Drive fast and scrape [another car]!
ชักปืนยิงกัน อันตรายถึงตาย
Raise guns and shoot each other. There’s a danger someone might die.
บ้านเรือนตั้งอยู่ติดกัน
Our homes are built right next to each other
หมาชอบเห่าลั่น
Dogs like to bark
หนวกหูไม่วางวาย
The clamor never dies out
พาลคนทะเลาะกันจนได้
Harassing people until they break off relations for good
คนพาลฟัดกันถึงตาย
Thugs fight and kill each other
เป็นข่าวอยู่ร่ำไป
It’s always in the news
กะแค่เรื่องหมาๆนะ
Seems like it’s just a story about dogs

น้ำผึ้งหยดเดียว
A drop of honey
Oooo ooo waa
Oooo ooo waa
Oooo ooo ใครหว่า
Ooooo, whoever
แค่น้ำผึ้งเพียงหยดเดียว
It’s only honey, just one drop

ศักดิ์ศรีมีกันทั้งนั้น
All have honor/dignity, every one
เขมร รามัญ ลาว ไทย พม่า
Cambodian, Mon, Lao, Thai, Burmese
หากใครคิดใช้นำพา
If anyone thinks they should use it to
ไปสู่สงครามจงคิดให้ดี
move towards war, they should think VERY carefully
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
Three Southern border provinces [of Thailand]
พากันวุ่นวายก็
Have together fallen into troubles and disturbance
ด้วยเรื่องศักดิ์ศรี
Over the matter of honor/dignity
คนไทยควรคิดให้ดี
Thai people should think carefully
สังคมไทยควรดูให้ถ้วนถี่
Thai society should watch this closely
สงครามโลกที่เคยมี
The previous world wars
เพราะน้ำผึ้งหยดเดียว
Were because of just one drop of honey

น้ำผึ้งหยดเดียว
One drop of honey
น้ำผึ้งหยดเดียว
One drop of honey
น้ำผึ้งหยดเดียว
One drop of honey
แค่น้ำผึ้งเพียงหยดเดียว
It’s only honey, just one drop
น้ำผึ้งหยดเดียว
One drop of honey
น้ำผึ้งหยดเดียว
One drop of honey
น้ำผึ้งหยดเดียว
One drop of honey
แค่น้ำผึ้งเพียงหยดเดียว
It’s only honey, just one drop

ศักดิ์ศรีมีกันทั้งนั้น
All have Honor/dignity, all of them
เขมร รามัญ ลาว ไทย พม่า
Cambodian, Mon, Lao, Thai, Burmese
หากใครคิดใช้นำพา
If anyone thinks to use it to
ไปสู่สงครามจงคิดให้ดี
move towards war, they should think VERY carefully
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
Three Southern border provinces [of Thailand]
พากันวุ่นวายก็
Have together fallen into troubles and disturbance
ด้วยเรื่องศักดิ์ศรี
over the matter of honor
คนไทยควรคิดให้ดี
Thai people should think carefully
สังคมไทยควรดูให้ถ้วนถี่
Thai society should watch this closely
ไม่หูหนวกตาบอดในศักดิ์ศรี
Not deaf and dumb to [human] dignity
เพราะทุกคนต่างก็มีศักดิ์ศรี
Because every individual person has dignity
สงครามโลกที่เคยมี
[and] world wars have happened . . .
(เคยมี เคยมี)
(They’ve happened. They’ve happened.)
เพราะน้ำผึ้งหยดเดียว
Because of one drop of honey

น้ำผึ้งหยดเดียว
One drop of honey
น้ำผึ้งหยดเดียว
One drop of honey
น้ำผึ้งหยดเดียว
One drop of honey
แค่น้ำผึ้งเพียงหยดเดียว
It’s only honey, just one drop
น้ำผึ้งหยดเดียว
One drop of honey
น้ำผึ้งหยดเดียว
One drop of honey
น้ำผึ้งหยดเดียว
One drop of honey
แค่น้ำผึ้งเพียงหยดเดียว
It’s only honey, just one drop