ดอกไม้สีชมพู (Dok Mai See Champoo) Pink Flower

by Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว
Album: นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ Nak Soo Phu Ying-yai (2002)
This ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT at eThai CD, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: This is a heartwrenching song about the plight of a transgendered person. P’Aed sings in the first person as the transgendered person. A true Song for Life. We also have a SINGABLE ENGLISH TRANSLATION.

เหมือนฟ้าแกล้งเรามาเกิด
mĕuan fáa glâeng rao maa gèrt
As if heaven was teasing me when I was born
เกิดมีกายไม่ตรงใจ
gèrt mee gaai mâi dtrong jai
I was born with a body not in line with my heart
ใจเป็นหญิง ตัวเป็นชาย
jai bpen yĭng dtua bpen chaai
My heart is a girl, my body is a boy.
ดั่งดอกไม้สวยแต่ไม่หอม
dàng dòk máai sŭay dtàe mâi hŏm
Like a beautiful flower that doesn’t smell good
มีรักที่คนดูหมิ่น
mee rák têe kon doo mìn
I have a love that onlookers insult
อยากจะบินหนีไปไกล
yàak jà bin nĕe bpai glai
I want to fly away far away
โลกของเราอยู่หนใด
lôhk kŏng rao yòo hŏn dai
In this world of ours when is there ever
ที่มีผู้ชายยอมเด็ดดอม
têe mee pôo chaai yom dèt dom
a man willing to deeply inhale [the fragrance]

หอมหวนยวนใจ เป็นดอกไม้สีชมพู
hŏm hŭan yuan jai bpen dòk máai sĕe chom-poo
My fragrance stimulates the heart. I’m a pink flower
อ้างว้างพร่างพราย สุดเดียวดายและหดหู่
âang wáang prâang praai sùt dieow daai láe hòt-hòo
lonely, shimering. In the end, I’ll be alone and depressed
อยากกรีดร้องให้โลกรู้
yàak grèet róng hâi lôhk róo
I want to scream and cry so the world knows
ถามเขา เราผิดตรงไหน
tăam kăo rao pìt dtrong năi
Ask them, Just where am I wrong?
ผิดหรือใจเราเป็นหญิง
pìt rĕu jai rao bpen yĭng
Am I wrong that my heart is a girl?
ผิดไหมกายเราเป็นชาย
pìt măi gaai rao bpen chaai
Am I wrong that my body is a boy?
ตัวเรายังไม่เข้าใจ
dtua rao yang mâi kâo jai
My body I still don’t understand
จะให้ใครมาเข้าใจ
jà hâi krai maa kâo jai
I want to have someone to come and understand me [enter my heart]

ดอกไม้ไม่มีสิทธิ์เลือก
dòk máai mâi mee sìt lêuak
A flower doesn’t have the right to chose
เหล่าแมลงมาดมดอม
lào má-laeng ma dom dom
A group of insects come to smell
ก้มหน้ารับกรรมช้ำชอก
gôm nâa ráp gam chám-chôk
Bow the head and accept the bruising.
เป็นไม้ดอกสีชมพู
bpen máai dòk sĕe chom-poo
I’m a pink flower.

หอมหวนยวนใจ เป็นดอกไม้สีชมพู
hŏm hŭan yuan jai bpen dòk máai sĕe chom-poo
My fragrance stimulates the heart. I’m a pink flower
อ้างว้างพร่างพราย สุดเดียวดายและหดหู่
âang wáang prâang praai sùt dieow daai láe hòt-hòo
lonely, shimering. In the end, I’ll be alone and depressed
อยากกรีดร้องให้โลกรู้
yàak grèet róng hâi lôhk róo
I want scream and cry so the world knows
ถามเขา เราผิดตรงไหน
tăam kăo rao pìt dtrong năi
Ask them, Just where am I wrong?
ผิดหรือใจเราเป็นหญิง
pìt rĕu jai rao bpen yĭng
Am I wrong that my heart is a girl?
ผิดไหมกายเราเป็นชาย
pìt măi gaai rao bpen chaai
Am I wrong that my body is a boy?
ตัวเรายังไม่เข้าใจ
dtua rao yang mâi kâo jai
My body I still don’t understand
จะให้ใครมาเข้าใจ
jà hâi krai maa kâo jai
I want to have someone to come and understand me [enter my heart]

ดอกไม้ไม่มีสิทธิ์เลือก
dòk máai mâi mee sìt lêuak
A flower doesn’t have the right to chose
เหล่าแมลงมาดมดอม
lào má-laeng ma dom dom
A group of insects come to smell
ก้มหน้ารับกรรมช้ำชอก
gôm nâa ráp gam chám-chôk
Bow the head and accept the bruising.
เป็นไม้ดอกสีชมพู
bpen máai dòk sĕe chom-poo
I’m a pink flower.

เป็นไม้ดอกพรางชมพู
bpen máai dòk praang chom-poo
I am a flowering plant that conceals its pinkness