ลมพัดใจเพ Lom Pad Jai Pay (Unpredictable Heart)

Album : ตำนานรักทรหด Dtam-nan Rak Torahod (Legend of Enduring Love) (2006)
By คาราบาว Carabao

This may have been a compilation Carabao album. It is not one in the numbered series of Carabao albums (there are 28). While this album is not available, you can find the song on the compliation of 50 MP3s called Kwai in Love (Buffalos in Love) at eThaiCD.com.

Note: Thierry Mekwattana sings this one. He is know for preferring sweet love songs.

Khun Thierry sings:

ยามเมื่อฝน หล่นมาฟ้าหม่น
yaam mêua fŏn lòn maa fáa mòn
When the rain falls from the melancholy sky
เหม่อลอยไปหัวใจ.รำพัน
mèr loi bpai hŭa jai ram-pan
distractedly the heart laments
เฝ้าคิดถึง.แต่ใครคนนั้น
fâo kít tĕung dtàe krai kon nán
I keep thinking only of that person
ที่มอบใจให้เพียงผู้เดียว..
têe môp jai hâi piang pôo dieow ..
the only one I’ve given my heart to

หมดลมฝน หล่นใบไม้ร่วง
mòt lom fŏn lòn bai máai rûang
The windy rain is gone. Leaves fall off the trees
ความเหน็บหนาวเข้ามาแทนที่
kwaam nèp năao kâo maa taen têe
A cold numbness enters instead
ยิ่งคิดถึงย่ำยามราตรี
yîng kít tĕung yâm yaam raa-dtree
I miss you all the more as the night trudges on
ไม่มีไออุ่นข้างเคียงกาย.
mâi mee ai ùn kâang kiang gaai
I have no warmth alongside my body

แม้เพียงรอยหยิกเล็กเล็ก
máe piang roi yìk lék lék
Just a teeny little pinch
รอยข่วน.น้อยน้อย
roi kùan nói nói
Just a tiny, tiny scratch
ยังจำ.ยังเก็บมาฝัน..
yang jam yang gèp maa făn ..
[I] still remember and bring to [my] dream
ฝันถึงเธออย่างจริงจัง
făn tĕung ter yàang jing jang
[I] dream of you as if it’s so real
ดังเกิดเมื่อวาน
dang gèrt mêua waan
As if it happened yesterday
จนนอน อมยิ้ม หลับไหล
jon non om yím làp lăi
until I lie down smiling to sleep

ฉันมีรักคือเธอคือเธอ
chăn mee rák keu ter keu ter
I have love. It’s you, it’s you.
พร่ำและเพ้อเป็นไป
prâm láe pér bpen bpai
I’m going on delirously
เธอคือแสง แห่งเช้าวันใหม่
ter keu săeng hàeng cháo wan mài
You are the light of a new dawn
ส่องนำใจให้ฉันไม่เคยลืม
sòng nam jai hâi chăn mâi koie leum
Shining into my heart so I never forget.

หมดลมหนาว เรื่องราวไม่ต่าง
mòt lom năao rêuang raao mâi dtàang
The cold winds are over, the story isn’t any different
หัวใจยังอ้างว้างว้าเหว่
hŭa jai yang âang wáang wáa-wày
Oh! My heart is still lonesome
ใช่ว่าคนลมพัดใจเพ
châi wâa kon lom pát jai pay
I’m not the kind that the wind blows
เพียงปล่อยอารมณ์ ล่องลอยไปวันวัน..
piang bplòi aa-rom lông loi bpai wan wan ..
Just let my emotions drift about day by day . . .

แม้เพียงรอยหยิกเล็กเล็ก
máe piang roi yìk lék lék
Even just a little pinch
รอยข่วน.น้อยน้อย
roi kùan nói nói
Just a tiny scratch
ยังจำ.ยังเก็บมาฝัน..
yang jam yang gèp maa făn ..
I still remember and bring to [my] dreams
ฝันถึงเธออย่างจริงจัง
făn tĕung ter yàang jing jang
I dream of you earnestly
ดังเกิดเมื่อวาน
dang gèrt mêua waan
As if it happened yesterday
จนนอน อมยิ้ม หลับไหล
jon non om yím làp lăi
until I lie down smiling to sleep

ฉันมีรักคือเธอคือเธอ
chăn mee rák keu ter keu ter
I have love. It’s you, it’s you.
พร่ำและเพ้อเป็นไป
prâm láe pér bpen bpai
I’m going on deliriously
เธอคือแสง แห่งเช้าวันใหม่
ter keu săeng hàeng cháo wan mài
You are the light of a new morning
ส่องนำใจให้ฉันไม่เคยลืม
sòng nam jai hâi chăn mâi koie leum
Shining into my heart so I never forget
ส่องนำใจให้ฉันไม่เคยลืม
sòng nam jai hâi chăn mâi koie leum
Shining into my heart so I never forget . . .
ส่องนำใจให้ฉัน..นิรันจร
sòng nam jai hâi chăn .. ní-ran jon
Shining into my heart for me . . . forever

ไม่เคยลืม
mâi koie leum
I’ll never forget

[Aed: Woh-oo]

ไม่เคยลืม
mâi koie leum
I’ll never forget
ไม่เคยลืม
mâi koie leum
I’ll never forget
ไม่เคยลืม
mâi koie leum
I’ll never forget!!!

Khun Aed sings:

รอยหยิกเล็กเล็ก
roi yìk lék lék
A teeny little pinch
รอยข่วนน้อยน้อย
roi kùan nói nói
A tiny scratch
ก็ยัง เก็บเอาไปฝัน
gôr yang ùt-sàa gèp ao bpai făn
And I still try to keep for dreaming
ฝันถึงแต่เธอ
făn tĕung dtàe ter
I dream only of you
เป็นจริงเป็นจัง
bpen jing bpen jang
earnestly
ช่างน่าสงสาร เสียนี่กระไร
châang nâa sŏng-săan sĭa nêe grà-rai
Forget it! How pitiful this is!

รอยหยิกเล็กเล็ก
roi yìk lék lék
A teeny little pinch
รอยข่วนน้อยน้อย
roi kùan nói nói
A tiny scratch
ก็ยังอุตส่าห์ เก็บเอาไปฝัน
gôr yang ùt-sàa gèp ao bpai făn
I still try to bring to my dream
ฝันถึงแต่เธอ
făn tĕung dtàe ter
I only dream of you
เป็นจริงเป็นจัง
bpen jing bpen jang
earnestly
ช่างน่าสงสาร เสียนี่กระไร
châang nâa-sŏng-săan sĭa nêe grà-rai
Forget it! How pitiful this is!