ถึกควายทุย ภาค 8 Tuk Kwai Tuey Pak 8 (Tuk, the Buffalo with Short/Twisted Horns, Part 8)

by คาราบาว Carabao
Album: เวลคัม ทู ไทยแลนด์ Welcome to Thailand (1987)

Note: The eighth song in the Tuk Kwai Tuey series of 10 songs, spanning ten albums. For a full appreciation of this song, see the Tuk Kwai Tui songs 1 through 5, beginning with part 1. Or RETURN TO PART 7. To PROCEED to Part 9 click here.

วันหนึ่ง และวันหนึ่ง
One day, one day
wan nèung láe wan nèung
สาริกา ต้องลาจากจร
săa-rí-gaa dtông laa jàak jon
The magpie* must be off to wander and roam
ลาก่อน ล้าลาก่อน
laa gòn láa laa gòn
Good bye. See you . . .
ที่หลับ ที่นอน ก็ยังไม่มี
têe làp têe non gôr yang mâi mee
A place to close my eyes, a place to sleep, [I] don’t have anymore.

บิน สู่ มุ่งบิน สู่
bin sòo mûng bin sòo
Fly towards, [I] aim to fly towards
ภูเขาสูง แห่งขุน คีรี
poo kăo sŏong hàeng kŭn kee-ree
The tall mountain, the place of great mountain
แนว ป่า ในแนว ป่า
naew bpàa nai naew bpàa
In the way of the forest, in the way of the jungle
มีแรงศรัทธา
mee raeng sàt-taa
was strength and confidence
อยู่นมนานปี
yòo nom naan bpee
there in years long ago.

เขาตัดสินใจ ไปสู่แดนดง
kăo dtàt sĭn jai bpai sòo daen dong
He decides to go to the jungle
อยู่ไปก็คง ถูกจับขังคอก
yòo bpai gôr kong tòok jàp kăng kôk
[and] live there because [he] might be caught and imprisoned
ก็เป็นแค่เพียง
gôr bpen kâe piang
So he just will be
นักรบบ้านนอก.
nák róp bâan nôk
A rural fighter
จิตใจมั่นคง
jìt jai mân kong
His mind is firm
ด้วยคุณธรรม
dûay kun-ná-tam
with virtue
ความ คิด คือความ ผิด
kwaam kít keu kwaam pìt
His thoughts are wrong
แต่เขาอุทิศ เพื่อตาสาตาสี
dtàe kăo u-tít pêua dtaa săa dtaa sĕe
But he is dedicates [himself] on behalf of a deserving color
คน ชั่ว นั้นทำ ชั่ว
kon chûa nán tam chûa
Bad people, they do evil
ทำสิ่งน่ากลัว จนได้ดิบดี
tam sìng nâa glua jon dâai dìp dee
They do frightening things until finally they obtain success

ชาว บ้าน นั้นชาว บ้าน
chaao bâan nán chaao bâan
Farmers, those farmer
ผู้น่าสงสาร
pôo nâa sŏng-săan
People one feels sorry for
อยู่เต็มโลกใบนี้
yòo dtem lôhk bai née
Living all throughout this world
มะโหนก เอ๋ยมะโหนก
má-nòhk ŏie-má-nòhk
Manohk, oh, Manohk
โลกยังต้องการ คนที่ทำดี
lôhk yang dtông gaan kon têe tam dee
The world still needs people who do good
ไม่โดดเดียวดาย
mâi dòht dieow daai
You are not all alone
หรอกนะกอไผ่
ròk ná gor-pài
On the contrary! A clump of bamboo*

ยังมีหน่อไม้
yang mee nòr máai
There are still bamboo shoots
แตกใบแตกกอ.
dtàek bai dtàek gor
putting out leaves, splitting into new clumps
เป็นหน่อเป็นแนว
bpen nòr bpen naew
To be shoots to be rows
เป็นเนื้อเป็นหนัง
bpen néua bpen năng
To be skin and flesh
เป็นพลังงาน
bpen pá-lang ngaan
To be energy
เป็นกำลังใจ
bpen gam-lang jai
To be strength of spirit
ให้กำลังใจ
hâi gam-lang jai
To give moral support


 

*A kind of bird
**For a gorgeous song about how all people are related like a clump of bamboo is related, check out the Carabao song “Bamboo.” Apparently bamboo grows from a clump of bamboo that sends out runners that send up new shoots from underground.