แสงดาว Saeng Dao

Album: World Folk Zen
By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: World Folk Zen (1991)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT HERE from eThaiCD, where you can shop in English.

Note: Googling it seems this is something that happened in the late 1950s. However, to confuse the issue, in the movie Young ‘Bao, set in the late 1970s, Young Add (the character) has a love interest named Saeng Dao with a similar story. I am guessing that the movie used alot of dramatic license. My apologies if this really happened to Add’s friend. The tune of this song is really challenging to sing. Can you do it?

แสงดาวสาวน้อย อยู่ ณ ดอยแสงดาว
săeng daao săao nói yòo ná doi săeng daao
The young woman Saeng Dao, at Saeng Dao mountain
ผิวพรรณขาวนวล อาบด้วยเลือดสีแดง
pĭw pan kăao nuan àap dûay lêuat sĕe daeng
Creamy white complexion bathed in red blood

เอ้อ…เอ้อ…เออ.
Er . . . Er . . . Er . . .

*แสงดาวสาวน้อย คอยดูแลคนป่วย
săeng daao săao nói koi doo lae kon bpùay
The young woman Saeng Dao, used to look after sick people
ใบหน้าสาวสวย มาสวมหมวกสีเขียว
bai nâa săao sŭay maa sŭam mùak sĕe kĭeow
The face of the beautiful woman comes to be wearing a green hat
เป็นนักศึกษา ปัญญาฉลาดเฉลียว
bpen nák sèuk-săa bpan-yaa chà-làat chà-lĭeow
She is a student, with briliant knowledge,
แบ่งให้โลกใบเดียว เท่าเทียมกันทุกคน
bàeng hâi lôhk bai dieow tâo tiam gan túk kon
sharing it out so this one world will have equality for everyone

คุมภารกิจ อุทิศตนต่องาน
kum paa-rá-gìt u-tít dton dtòr ngaan
Tending to her duties, dedicating herself to her work
แห่งฐานที่ มันภูพาน เป็นเหล่าทหารประชา
hàeng tăan têe man-poo-paan bpen lào tá-hăan bprà-chaa
at the base of Man Pu Pan to be in a citizen’s corps
บนแดนดินเดือด ด้วยเลือดและน้ำตา
bon daen din dèuat dûay lêuat láe nám dtaa
It is a region boiling with blood and tears
สมที่เธอเกิดมาเป็นวีรสตรี
sŏm têe ter gèrt maa bpen wee-ra-sa-dtree
It is appropriate that she becomes a heroine

*แสงดาวสาวน้อย คอยดูแลคนป่วย
săeng daao săao nói koi doo lae kon bpùay
The young woman Saeng Dao, used to look after sick people
ใบหน้าสาวสวย มาสวมหมวกสีเขียว
bai nâa săao sŭay maa sŭam mùak sĕe kĭeow
The face of the beautiful woman comes to be wearing a green hat
เป็นนักศึกษา ปัญญาฉลาดเฉลียว
bpen nák sèuk-săa bpan-yaa chà-làat chà-lĭeow
She is a student, [her] bright knowledge
แบ่งให้โลกใบเดียว เท่าเทียมกันทุกคน
bàeng hâi lôhk bai dieow tâo tiam gan túk kon
sharing it so that this one world will have equality for everyone

เธอไปทำหน้าที่ มีเมตตาคนป่วย
ter bpai tam nâa-têe mee mâyt-dtaa kon bpùay
She goes to do her duty, has compassion for sick people
มาตามเธอไปช่วย ไปป้อนน้ำป้อนยา
maa dtaam ter bpai chûay bpai bpôn nám bpôn yaa
Come follow her go help provide medicines
ชาวบ้านจับไข้ ให้เธอไปช่วยรักษา
chaao bâan jàp kâi hâi ter bpai chûay rák-săa
Villagers catch a fever, have her help to treat [it]
บ่มีใครคิดว่า เธอจะไม่หวนคืน
bòr mee krai kít wâa ter jà mâi hŭan keun
No one thinks that she won’t come back

แสงดาวสาวน้อย อยู่ ณ ดอยแสงดาว
săeng daao săao nói yòo ná doi săeng daao
The young woman Saeng Dao, at Saeng Dao mountain
ผิวพรรณขาวนวล อาบด้วยเลือดสีแดง
pĭw pan kăao nuan àap dûay lêuat sĕe daeng
Creamy white complexion bathed in red blood.
เพื่อชีวิตและสังคมเธอจึงได้จากโลกไป
pêua chee-wít láe săng-kom ter jeung dâai jàak lôhk bpai
For life and society she thus must leave this world
ในแดนดินเดือด ด้วยเลือดและน้ำตา
nai daen din dèuat dûay lêuat láe nám dtaa
In a land boiling with blood and tears
หนทางที่ผ่านมา ได้ชื่อว่าดอยแสงดาว
hŏn taang têe pàan maa dâai chêu wâa doi săeng daao
The way that she came got the name “Saeng Dao Mountain”

ENGLISH PART

เอ้อ…เอ้อ…เออ.
Er . . . Er . . . Er . . .

*แสงดาวสาวน้อย คอยดูแลคนป่วย
săeng daao săao nói koi doo lae kon bpùay
The young woman Saeng Dao, used to look after sick people
ใบหน้าสาวสวย มาสวมหมวกสีเขียว
bai nâa săao sŭay maa sŭam mùak sĕe kĭeow
The face of the beautiful woman comes to be wearing a green hat
เป็นนักศึกษา ปัญญาฉลาดเฉลียว
bpen nák sèuk-săa bpan-yaa chà-làat chà-lĭeow
She is a student, with briliant knowledge,
แบ่งให้โลกใบเดียว เท่าเทียมกันทุกคน
bàeng hâi lôhk bai dieow tâo tiam gan túk kon
sharing it out so this one world will have equality for everyone

แสงดาวสาวน้อย อยู่ ณ ดอยแสงดาว
săeng daao săao nói yòo ná doi săeng daao
The young woman Saeng Dao, at Saeng Dao mountain
ผิวพรรณขาวนวล อาบด้วยเลือดสีแดง
pĭw pan kăao nuan àap dûay lêuat sĕe daeng
Creamy white complexion bathed in red blood
เพื่อชีวิตและสังคมเธอจึงได้จากโลกไป
pêua chee-wít láe săng-kom ter jeung dâai jàak lôhk bpai
For life and society she thus must leave this world
ในแดนดินเดือด ด้วยเลือดและน้ำตา
nai daen din dèuat dûay lêuat láe nám dtaa
In a land boiling with blood and tears
หนทางที่ผ่านมา ได้ชื่อว่าดอยแสงดาว
hŏn taang têe pàan maa dâai chêu wâa doi săeng daao
The way that she came got the name “Saeng Dao Mountain”

ในแดนดินเดือก ด้วยเลือกและน้ำตา
nai daen din dèuat dûay lêuat láe nám dtaa
In a land boiling with blood and tears
หนทางที่ผ่านมา ได้ชื่อว่าดอยแสงดาว
hŏn taang têe pàan maa dâai chêu wâa doi săeng daao
The way that [she?] came got the name “Saeng Dao Mountain”