มาเถอะมาร้องเพลง Maa Tuh Maa Rong Playng (Come, Come On and Sing a Song)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว
Album: วันวานไม่มีเขาฯ Wan Waan Mai Mee Kow Kow ([If] Yesterday There Wasn’t Them . . . )
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note from Ann: I translated this one by listening so I didn’t include the lyrics in Thai.

If a song could be a compass to carry on [one’s] path, it would be good.
Our world each day would have no one crying
Only the sound of singing
Like the sound of birds in the treetops
Have life that is caressed/coddled
Every body, every heart, happy
It’s like this forever

If songs can be religion, there would probably be no evil
The world that before had failed, love will bring peace
Will completely end the sound of guns
Have only flowers and bu-la plants
Will completely end hatred
Have only a love that touches/influences
This is the picture/scenario of the song

A picture/scenario of love,
Blossoming a world that is beautiful
If we there is no war,
Heaven also stays bound to Earth
The little picture/scenario of the song
Is a strength that doesn’t end
As long as humans are still hearing it
And are amused from now on
Continuously amused . . .

Come, come on and sing a song
la la la la
la la la la
la la la la

If a song could be a compass to carry on [one’s] path, it would be good.
Our children each day won’t have anyone crying
Have only the sound of singing
Like the sound of birds in the tree tops
Have a life that is caressed/coddled
Every body, every heart, happy
It’s like this forever

A picture/scenario of love
blossoms a world that is beautiful
If there is no war
Heaven also stays bound to Earth
The little picture/scenario of the song
Is a strength that doesn’t end
As long as humans are still hearing it
And are amused from now on
Continuously amused . . .

Come, come on and sing a song
la la la la
la la la la
la la la la