สวนจตุจักร Suan Jatujak (Jatujak Park)

By Carabao
Album: สามัคคีประเทศไทย Samakee Pretaet Thai (Thailand Unite!) (2005)
This album is highly recommended. However it is not currently available at eThaiCD

Translation of spoken words: ooyyyyy Oooyyyyyyyy [If] like this, we must shop!

วันเสาร์อาทิตย์
wan săo aa-tít
Saturday and Sunday
วันหยุดพักผ่อน
wan yùt pák pòn
are days off for relaxing
เป็นวันที่เราแฮ้ปปี้
bpen wan têe rao háep bpêe
Are days that we are happy
การเป็นมนุษย์เงินเดือนนั้น
gaan bpen má-nút ngern deuan nán
That salary there is [about?] being human
วันสำคัญคือวันหยุด
wan săm-kan keu wan yùt
An important day is the holiday
ถึงสิ้นเดือนเงินเดือนถึงออก
tĕung sîn deuan ngern deuan tĕung òk
Reaching the end of the month, the salary finally comes out
ออก แล้ว ก็ต้องมีรางวัล
òk láew gôr dtông mee raang-wan
When it comes out, one must have a prize
มุ่งไปยังหมอชิตด้วยใจมั่น
mûng bpai yang mŏr chít dûay jai mân
[You] Head straight for Mor Chit [skytrain station] with confidence
คงต้องเปลี่ยนสักอัน
kong dtông bplìan sàk an
[You] probably have to change at least one thing:
เสื้อแจ๊คเก็ตหรือกางเกงยีนส์
sêua jáek-gèt rĕu gaang-gayng yeen
a jacket or pair of jeans
ตัวใหม่…………
dtua mài …………
[for] something new

Translation of spoken words: That should be cool!

มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่ผู้คน
man bpen wan săo aa-tít têe pôo kon
Its Saturday and Sunday that people
หลั่งมาเป็นสายไหลวน
làng maa bpen săai lăi won
run in together to be a big stream flowing around
เป็นแหล่งรวมศูนย์
bpen làeng ruam sŏon
[It’s a] spot combining centers [for]
ของกินของใช้
kŏng gin kŏng chái
things to eat, things to use
ไปยันแมกไม้เบญจพรรณ
bpai yan mâek máai bayn-jà pan
Go into [a section with] five kinds of plants
มีนก-กา-หมา-แมวกิ้งก่า
mee nók gaa măa maew gîng-gàa
There are crows, dogs, cats, and lizards
เสื้อ ผ้า ราคาที่ไม่แพง
sêua pâa raa-kaa têe mâi paeng
Clothes, and the price isn’t expensive
แต่ต้องออกแรงกาย
dtàe dtông òk raeng gaai
but you must expend your energy
ทั้งเดินทั้งต่อ
táng dern táng dtòr
both walking and bargaining
ก็จะได้ของดียุติธรรม
gôr jà dâai kŏng dee yút-dtì tam
and you’ll get good stuff  fairly
ค้ำจุนสวนจตุจักร
kám-jun sŭan jà-dtù-jàk
Support Jatujak Park

มันคือตลาดวันหยุด
man keu dtà-làat wan yùt
It is the weekend market
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
têe yài têe sùt nai lôhk
that is the biggest in the world
ทั้งอุปโภคบริโภค มีกันอยู่ที่นี่
táng ùp-pôhk bor-rí-pôhk mee gan yòo têe nêe
All the products we have together right here
ผู้คนหลากหลาย
pôo kon làak lăai
All kinds of people
หลั่งไหลมากันทั่วปฐพี
làng lăi maa gan tûa bpà-tà-pee
flowing in together [from?] all over
เรามีแต่ของดีๆ
rao mee dtàe kŏng dee
We only have good stuff
อยู่ที่สวนจตุจักร
yòo têe sŭan jà-dtù-jàk
Here at Jutujak Park

Jatujak is the biggest market in the world
It’s got everything from home set and what people prefer
Lots of foreigner know Jutukak
We’ve got everything that brought people to us

มันคือตลาดวันหยุด
man keu dtà-làat wan yùt
It’s the weekend market
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
têe yài têe sùt nai lôhk
that’s the biggest in the world
ทั้งอุปโภคบริโภค มีกันอยู่ที่นี่
táng ùp-pôhk bor-rí-pôhk mee gan yòo têe nêe
everything consumed is here together
ผู้คนหลากหลาย
pôo kon làak lăai
All kinds of people
หลั่งไหลมากันทั่วปฐพี
làng lăi maa gan tûa bpà-tà-pee
flow in together [from?] all over
เรามีแต่ของดีๆ
rao mee dtàe kŏng dee
We have only good things
อยู่ที่สวนจตุจักร
yòo têe sŭan jà-dtù-jàk
at Jatujak Park

มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่ผู้คน
man bpen wan săo aa-tít têe pôo kon
It is Saturday and Sunday that people
หลั่งมาเป็นสายไหลวน
làng maa bpen săai lăi won
Flow in to be a stream circulating
เป็นแหล่งรวมศูนย์
bpen làeng ruam sŏon
Its a central place combining
ของกินของใช้
kŏng gin kŏng chái
things to eat and things to use [consumer products]
ไปยังแมกไม้เบญจพรรณ
Go into [a section with] five kinds of wood
มีนก-กา-หมา-แมวกิ้งก่า
bpai yang mâek máai bayn-jà pan
There are crows, dogs, cats, and lizards
เสื้อ ผ้า ราคาที่ไม่แพง
sêua pâa raa-kaa têe mâi paeng
Clothes, and they’re not expensive
แต่ต้องออกแรงกาย
dtàe dtông òk raeng gaai
But you must exert your strength
ทั้งเดินทั้งต่อ
táng dern táng dtòr
Both walking and bargaining
ก็จะได้ของดียุติธรรม
gôr jà dâai kŏng dee yút-dtì tam
And you will get things good and fairly
ค้ำจุนสวนจตุจักร
kám-jun sŭan jà-dtù-jàk
Support Jatujak Park

มันคือตลาดวันหยุด
man keu dtà-làat wan yùt
It is the weekend market
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
têe yài têe sùt nai lôhk
that is the biggest in the world
ทั้งอุปโภคบริโภค มีกันอยู่ที่นี่
táng ùp-pôhk bor-rí-pôhk  mee gan yòo têe nêe
All the products we have together right here.
ผู้คนหลากหลาย
pôo kon làak lăai
All kinds of people
หลั่งไหลมากันทั่วปฐพี
làng lăi maa gan tûa bpà-tà-pee
flowing in together from all over the Earth
เรามีแต่ของดีๆ
rao mee dtàe kŏng dee
We only have good stuff
อยู่ที่สวนจตุจักร
yòo têe sŭan jà-dtù-jàk
Here at Jatujak Park

2X

Jatujak is the biggest market in the world
It’s got everything from home set and what people prefer
Lots of foreigner know Jutukak
We’ve got everything that brought people to us