ยืนยงอย่างเนลยัง “Yuenyong Yang Neil Young” (Yuenyong as Neil Young)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: World Folk Zen (1991)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT HERE from eThaiCD, where you can shop in English.

Note: In the Thai language, you can, and very often do, use your own name to mean “I” or “me,” similar in English to how mothers might say to their kids, “Mommy is going to the store.” But in Thai, this construction is much more generally used. It is not just for speaking with children. So when Khun Aed says “Yuenyong emulates Neil Young” it just means “I emulate Neil Young.” I can’t find an official video, so google the title or just BUY THIS ALBUM “World Folk Zen.” You won’t be sorry.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ยืนยงเอาอย่างเนลยัง
yeun-yong ao yàang nail yang
Yeunyong emulates Neil Young
ก็เป็นอดีตหนหลัง
gôr bpen a-dèet hŏn lăng
Yes, it’s a former
ครั้งผ่านมา
kráng pàan maa
time that has passed
ยืนยงเอาอย่างเนลยัง
yeun-yong ao yàang nail yang
Yeunyong emulates Neil Young
เขาดีดกีต้าร์
kăo dèet gee-dtâa
his guitar strumming,
ปากเป่าเม้าท์ออร์แกน
bpàak bpào máo or gaen
[his] blowing of the harmonica
ยืนยงเอาอย่างเนลยัง
yeun-yong ao yàang nail yang
Yeunyong emulates Neil Young
ปากต้องร้องเสียงหลง
bpàak dtông róng sĭang lŏng
[my] mouth must sing, lost in the sound

ยืนยงเอาอย่างเนลยัง
yeun-yong ao yàang nail yang
Yeunyong emulates Neil Young
ก็คือความหลัง
gôr keu kwaam lăng
yes, it’s the past
ที่ยังคงหลงเหลือ
têe yang kong lŏng lĕua
that still remains
ยืนยงเอาอย่างเนลยัง
yeun-yong ao yàang nail yang
Yeunyong emulates Neil Young
เขาดีดกีต้าร์
kăo dèet gee-dtâa
his guitar strumming
ปากเป่าเม้าท์ออร์แกน
bpàak bpào máoor gaen
[his] blowing the harmonica
ยืนยงเอาอย่างเนลยัง
yeun-yong ao yàang nail yang
Yeunyong imitates Neil Young
ปากต้องร้อง
bpàak dtông róng
[My] mouth must sing
เพลงถึงโลกที่สาม
playng tĕung lôhk têe săam
songs about the Third World

คนบางคนก็หยั่งรู้ตัวดี
kon baang kon gôr yàng róo dtua dee
Some people explore their awareness
คนเรานี้มีสิทธิ์คิดตรองดู
kon rao née mee sìt kít dtrong doo
Us people here have the right to think carefully and see [what’s what]
เคยไม่รู้ไปสู่รู้ทำเอง
koie mâi róo bpai sòo róo tam ayng
What you didn’t know before, go learn to do it yourself
เป็นบทเพลง
bpen bòt playng
It’s some song lyrics
อีกบทเพลงของสังคม
èek bòt playng kŏng săng-kom
more song lyrics for society
คนทุกคนมันเกี่ยวข้องกันมา
kon túk kon man gìeow kông gan maa
Every person is involved with each other
กาลเวลาได้บ่มเพาะมวลชล
gaan way-laa dâaibòm pór muan chon
Time can cultivate and ripen the masses
ปนเปไปในโลกเลอะโลกีย์
bpon-bpay bpai nai lôhk lúh loh-gee
Intermingled in [this] dirty, material world
มีกี่คนกี่คนกี่คน
mee gèe kon gèe kon gèe kon
how many people, how many, how many . . .
เป็นทุกข์แทนคนอื่น
bpen túk taen konèun
are suffering for others?

[This part is sung in English by someone other than Aed (but he might be singing it on behalf of Aed)]:

I’ve been banging these songs since the age of 15
And I’m wandering along
If you might take them to heart
Give them words of your own
Make a brand new song

Cause I’ve been looking for words
That address people’s needs
Not the hang-ups and ???? [greed?]
Songs that bring it to life
There are people whose life
These cords can ease

I’ve been hoping along
Someone might write some songs for the people in need
I’ve been wandering along
And maybe it’s ??? for the people we ????