นักสู้บลูยีนส์้ Nak Soo Bloo Yeen (Blue Jeans Fighter)

Lyrics and Melody by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul

Note: Eed Opakul is Aed Carabao’s identical twin. I also translate P’Eed’s songs (See the Eed Opakul section of this site.) This song is originally from the album พฤษภา Pruksapa (1992) the one album Aed and Eed Opakul did together. A recovered version, which sounds completely different, is on Eed Opakul’s 2015 album How: Bpen Kon, Bpen Kwai.

Support the artist! Buy Pruetsaspa HERE or the new album How Bpen Kon, Bpen Kwai Here at eThaiCD, where you can shop in English.

หากโลกนี้ไม่มีบลูยีนส์
hàak lôhk née mâi mee bloo yeen
If this world didn’t have blue jeans
แล้วจะปีนจะป่ายยังไง
láew jà bpeen jà bpàai yang ngai
Then how would I climb and clamor?
ทุกวันนี้ตะเกียกตะกาย
túk wan née dtà-gìak-dtà-gaai
Everyday I scramble
ไปตรงไหนล่ะวุ่นวายทั้งงั้น
bpai dtrong năi lâ wûn waai táng ngán
Everywhere I go, it’s troublesome, totally like that
แต่ว่าฉันฉันยังมั่นใจใส่บลูยีนส์
dtàe wâa chăn chăn yang mân jai sài bloo yeen
But I’m still confident wearing blue jeans
ย่ำเดินดินหากินร่ำไป
yâm dern din hăa gin râm bpai
Repeatedly walking the land to make a living
ทั้งเข้าใจในชีวิตฉัน
táng kâo jai nai chee-wít chăn
All understand [that] in my life
ซีดและขาดมาแต่วันวาน
sêet láe kàat maa dtàe wan waan
I’ve been ripped and faded up until today.*
เหมือนยีนส์ฉันตัวเก่าตัวนั้น
mĕuan yeen chăn dtua gào dtua nán
Like that old pair of jeans
แต่ว่าฉันฉันยังมั่นใจใส่บลูยีนส์
dtàe wâa chăn chăn yang mân jai sài bloo yeen
But I am still confident wearing blue jeans
หากโลกนี้ไม่มีบลูยีนส์
hàak lôhk née mâi mee bloo yeen
If this world didn’t have blue jeans
แล้วฉันจะทนติดดินอยู่ได้ยังไงหา
láew chăn jà ton dtìt din yòo dâai yang ngai hăa
Then how would I endure being continually stuck on the land?

ขาดก็ปะก็ปล่อยมันไว้
kàat gôr bpà gôr bplòi man wái
Rip [them], patch [them], and release them [for wearing]
สมความหมายสมบุกสมบัน
sŏm kwaam măai sŏm-bùk-sŏm-ban
which is appropriate given the hardships I’ve seen
มันบ่งบอกถึงประสบการณ์
man bòng bòk tĕung bprà-sòp gaan
It implies my experience
ว่าชีวิตฉันล่ะบึกบึนปานนั้น
wâa chee-wít chăn lâ bèuk-beun bpaan nán
That my life is that sturdy
เพราะว่าฉันฉัน
prór wâa chăn chăn
Because I, I . . .
มันนักสู้บลูยีนส์
man nák sôo bloo yeen
Am a blue jeans fighter
หากโลกนี้ไม่มีบลูยีนส์
hàak lôhk née mâi mee bloo yeen
If this world didn’t have blue jeans
แล้วฉันจะทนติดดิน อยู่ได้ยังไงล่ะเนี่ย
láew chăn jà ton dtìt din yòo dâai yang ngai lâ nîa
Then how could I [possibly] endure always being stuck on the land!

ขาดก็ปะก็ปล่อยมันไว้
kàat gôr bpà gôr bplòi man wái
Rip [them], patch [them], and release them [for wearing]
สมความหมายสมบุกสมบัน
sŏm kwaam măai sŏm-bùk-sŏm-ban
which is appropriate given the hardships I’ve seen
มันบ่งบอกถึงประสบการณ์
man bòng bòk tĕung bprà-sòp gaan
It implies my experience
ว่าชีวิตฉันล่ะบึกบึนปานนั้น
wâa chee-wít chăn lâ bèuk-beun bpaan nán
That my life is that sturdy
เพราะว่าฉันฉัน
prór wâa chăn chăn
Because I, I . . .
มันนักสู้บลูยีนส์
man nák sôo bloo yeen
Am a blue jeans fighter
หากโลกนี้ไม่มีบลูยีนส์
hàak lôhk née mâi mee bloo yeen
If this world didn’t have blue jeans
แล้วฉันจะทนติดดินอยู่ได้ยังไง
láew chăn jà ton dtìt din yòo dâai yang ngai
Then how could I [possibly] endure being continually stuck on the land!
หากชีวิตฉันดับสิ้นใจ
hàak chee-wít chăn dàp sîn jai
If my life is extinguished and comes to an end
ก็ขอฉันได้หลับตาตาย
gôr kŏr chăn dâai làp dtaa dtaai
Then I ask that I can close my eye and die
ไปกับบลูยีนส์
bpai gàp bloo yeen
Going with my blue jeans

*It works better in Thai because the words that mean “faded” and “ripped” also mean “pale” and “lacking things”