Rainy Season’s Promises (Sanya Na Fon) สัญญาหน้าฝน

by Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว
Album: ห้ามจอดควาย Ham Jod Kwai (No Buffalo Parking) (1990)
Support the artists! Buy it HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: English translation by Ann and Pai. Here is a very unusual and interesting cover by Tattoo Color, available on the album “Carabao The Series”:


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ฟ้าในเดือนฝนฉํ่า คงนึกขําต่อคําสัญญา
fáa nai deuan fŏn cham kong néuk kăm dtòr kam săn-yaa
The sky in the in the months following rain probably laughs at promises
ฝนหล่นเทร่วงมา สายลมพัดพายิ่งรนร้อนใจ
fŏn lòn tay rûang maa săai lom pát-paa yîng ron rón jai
Rain pours, wind blows, [I’m] even more anxious
ไหนว่าไปแล้วกลับหน้าฝน
năi wâa bpai láew glàp nâa fŏn
Who says they will go [but] come back in the rainy season?
ใครเป็นคนสัญญาเอาไว้
krai bpen kon săn-yaa ao wái
Who is the person who makes a promise?

ทิ้งให้รอทุกข์ทนเท่าไหร่ คนอย่างเงี๊ยะก็มี
tíng hâi ror túk ton tâo rài kon yang ngia gôr mee
How much [I’ve] thrown away waiting! How much [I’ve] suffered! Some people are like that.
ฝนเจ้าจงไหลกลับ ไปรอรับคนผิดสัญญา
fŏn jâo jong lăi glàp bpai ror ráp kon pìt săn-yaa
Can something bring her back? I wait to go pick up the person who broke her promise
ฝนคอยสมนํ้าหน้า อย่าเพิ่งตกมาข้าแสลงใจ
fŏn koi sŏm naam nâa yàa pêung dtòk maa kâa sà-lăeng jai
The rain holds off, which serves me right. [It] doesn’t just fall because I have hurt feelings.
เดือนเป็นปีล่วงผ่านไปแล้ว
deuan bpen bpee lûang pàan bpai láew
More than a year passes already
แก้วตาเจ้าแหกตาใช่ไหม
gâew dtaa jâo hàek dtaa châi măi
The cheater deceives, right?
รู้อย่างงี้ไม่คิดรักใคร กัดจิ้งหรีดมันกว่า
róo yàang ngée mâi kít rák krai gàt jîng-rèet man gwàa
[After] experiencing something like this, I don’t think I love anyone. The bite of a cricket, it’s better

มองเห็นควายตัวผู้ตัวเมีย
mong hĕn kwaai dtua pôo dtua mia
Seeing a male and female buffalo
คลอเคลียแล้วให้คิดอิจฉา
klor klia láew hâi kít ìt-chăa
nestling close, it makes [me] feel jealous
เป็นควาย….มันไม่มีปัญญา
bpen kwaai …. man mâi mee bpan-yaa
To [only] be a buffalo . . . it doesn’t have knowledge
ปัญหาเลยไม่มี
bpan-hăa loie mâi mee
It doesn’t have any troubles at all.

ได้แต่หวัง หวัง หวังว่าสักวันหนึ่ง
dâai dtàe wăng wăng wăng wâa sàk wan nèung
I hope, hope [for] that one day
ถึงได้คอย คอย คอยเธออยู่อย่างนี้
tĕung dâai koi koi koi ter yòo yàang née
Until then [I] can still wait, wait wait for her like this
แล้วมาหลอก หลอก หลอกให้ฉันตายใจ
láew maa lòk lòk lòk hâi chăn dtaai jai
Then [she] cheats, cheats, cheats until I totally believe
ลือไปทั้งตําบล
leu bpai táng dtam-bon
the rumors all over the village**

ถ้าฉันมีเงินทอง มากมายหลายหมื่น
tâa chăn mee ngern tong mâak maai lăai mèun
If I had lots and lots of money,
คงไม่ยืนรอเธอจนฝนหมดฟ้า
kong mâi yeun ror ter jon fŏn mòt fáa
[I] might not stand [here,] waiting until there’s rain
ฉันจะจ้างเครื่องบินหว่านฝนลงมา
chăn jà jâang krêuang bin wàan fŏn long maa
I [would] hire a plane to seed the rain to come down,
ต่อสัญญาฝนเทียม
dtòr săn-yaa fŏn tiam
contracting for artificial rain

(2X)

รักจนใจปี้ป่น เกิดเป็นคนทําตัวไม่เจียม
rák jon jai bpêe bpòn gèrt bpen kon tam dtua mâi jiam
Love is unable to help with a broken heart. I was born a person who overrates himself.
ขวัญไม่ควรคู่เรียม
kwăn mâi kuan kôo riam
Kwan isn’t appropriate for Riam*
ไม่เหมือนนิยายจากคลองแสนแสบ
mâi mĕuan ní-yaai jàak klong săen sàep
[It’s] not like a fairy tale from Sean Seap Canal
วันที่เธอได้จากไปไกล
wan têe ter dâai jàak bpai glai
The day you went far away . . .
ใครจะรู้ไปแล้วโกยแนบ
krai jà róo bpai láew goi nâep
Anyone this happens to would run off
รักมันมีมากมายหลายแบบ เจ็บทั้งแสบทั้งคัน
rák man mee mâak maai lăai bàep jèp táng sàep táng kan
There are many kinds of love: hurt, pain
ถึงเธอไปไม่กลับ ยังคอยนับวันเดือนข้างฝา
tĕung ter bpai mâi glàp yang koi náp wan deuan kâang făa
When you left and didn’t return, I continued to wait, counting the days and months on the wall
ปฏิทินดารา ยังส่งยิ้มมาถากถางหัวใจ
bpà-dtì-tin daa-raa yang sòng yím maa tàak tăang hŭa jai
A calendar star still directs a smile at my foolish heart
โดนเขาคาบไปหมํ่าเสียแล้ว
dohn kăo kâa bpai mam sĭa láew
She ran away with some guy
เอ็งไม่ต้องทําสงกะสัย
eng mâi dtông tam sŏng gà săi
I don’t even have a doubt
หลงเมืองกรุงทั้งยาวทั้งใหญ่ จ้างก็หาไม่เจอ
lŏng meuang grung táng yaao táng yài jâang gôr hăa mâi jer
[She’s] lost in the capital, so big and wide, even if I hire someone to search, I still wouldn’t find [her]
หลงเมืองกรุงทั้งยาวทั้งใหญ่ จ้างก็หาไม่เจอ
lŏng meuang grung táng yaao táng yài jâang gôr hăa mâi jer
Lost in a capital so huge, if I hire someone to search, [we] still wouldn’t meet up***

*Kwan and Riam are characters in a Thai movie. From “Time Out Film Guide” : “Kwan and Riam are village sweethearts in the 1930s, separated when Riam is sold off into domestic servitude in Bangkok by her impoverished father.”

**Actually, a tambon is a subdistrict rather than a village.

***The last two lines are the same in Thai; I gave two slightly different, English translations.