อีกไม่นาน Eek Mai Naan (Not Much Longer)

Lyrics and Melody by ทิวา สาระจูฑะ Teewa Sarachuta
Album: อัลบั้ม ซึม เศร้า เหงา แฮงค์ Suem Sao Ngao Haeng (Soaked Sad Lonely Hungover) (2005)
THIS ALBUM IS HIGHLY Recommended. Support the artist and buy it HERE at eThaiCD, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

Note: I found another one that is already halfways in English! :D I transcribed this myself, so beware.

ตรงที่อยู่นั้นหนาวเย็นเพียงใด หรืออุ่นสบายกว่าตรงนี้
dtrong têe yòo nán năao yen piang dai rĕu ùn sà-baai gwàa dtrong née
Over there where [you] are staying, however cold, or whether more warm and comfortable than right here
เพียงแค่อยากรู้ว่าเป็นเช่นไร หิวไหมหรืออิ่มอุ่นดี
piang kâe yàak róo wâa bpen chên rai hĭw măi rĕu ìm ùn dee
I only want to know how it is. Are you hungry or warm and filled?
ยามที่เธอยิ้ม เรายิ้มด้วยกัน แต่เวลานั้นก็สั้นเด๋อ
yaam têe ter yím rao yím dûay gan dtàe way-laa nán gôr sân dĕr
When you smile, we smile together. But those times are short and clumsy
บางคนบอกเวลาจะลดเพื่อนทุกอย่าง
baang kon bòk way-laa jà lót pêuan túk yàang
Some people say time reduces friends of every kind
แต่ความจริงนี่ไม่มีวันเลื่อนลาน
dtàe kwaam jing nêe mâi mee wan lêuan laan
But the truth here: there is no chance [you will] slip and fade away
คืนวันแม้ยากเย็นเพียงไร ฉันยังต้องก้าวไปกอย่าง ล้าหาญ
keun wan máe yâak yen piang rai chăn yang dtông gâao bpai yàang glâa hăan
However difficult the days and nights. I still must proceed along boldly
เธอจงรอนะอีกไม่นาน เราคงได้พบกัน ในแดนแห่งความฝัน
ter jong ror ná èek mâi naan rao kong dâai póp gan nai daen hàeng kwaam făn
You’ll need to wait not much longer. We should be able to meet each other in the land of dreams,
ฉัน เธอ
chăn ter
me [and] you.

เพลงที่เธอร้องทางคำทำนอง ยังคงอยู่ในหูเสมอ
playng têe ter róng taang kam tam nong · yang kong yòo nai hŏo sà-mĕr
The song that you sing, both the words and melody, remains in my ear always
และใจดวงนี้ฉันมีใจเธอ เต็มอยู่ในหัวใจ
láe jai duang née chăn mee jai ter dtem yòo nai hŭa jai
And this heart here. I have your heart filling up [my] heart
ยามที่เธอยิ้ม เรายิ้มรวมกัน แต่เวลานั้นก็สั้นเด๋อ
yaam têe ter yím rao yím dûay gan dtàe way-laa nán gôr sân dĕr
When you smile, we smile together. But those times are short and clumsy
[THE REST OF THE VERSE IS ALREADY IN ENGLISH:]
People say that time can heal everybody’s pain
But these memories, time will never change
So very hard to get over it
I’ll be there to carry on
And you will know when my time is through
We’ll meet again in our dreamland,
me and you . . .