นมหด Nom Hot (Expired Milk)

By คาราบาว Carabao
Album: นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ Nak Soo Phu Ying-yai (2002)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):
This ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT at eThai CD, where you can shop in English.

Note: This is a song about dishonesty in a government school milk program. The words “nom” means both “milk” and “breasts,” and thus surprising change of topic from one line to the next. I will only point out the double meaning in one line, then you will have to remember that “milk” and “breasts” are the same word.

พี่เอย น้องเอย
pêe oie nóng oie
Oh brothers and sisters
ค้างคาวขโมยกินกล้วย
káang kaao kà-moi gin glûay
The bat eats bananas
มนุษย์เฮงซวยกินนม
má-nút hayng suay gin nom
Bad people consume milk
นมเด็กชั้นประถม
nom dèk chán bprà-tŏm
Elementary school children’s milk

จับมือใครดม จับมือใครหนอ
jàp meu krai dom jàp meu krai nŏr
Clasp hands with someone [and try to] smell.* Whose hand are you clasping?
มันโกงเด็กได้ลงคอ
man gohng dèk dâai long kor
They can cheat children without remorse**
อีแม่ อีพ่อระวังให้ดี
ee mâe ee pôr rá-wang hâi dee
Mothers and fathers beware!
ระวังเด้อ อีแม่อีพ่อเอย
rá-wang dêr ee mâe ee pôr oie
Look out, mothers and fathers!

เด็กไทยเมื่อหลายปีก่อน
dèk tai mêua lăai bpee gòn
Thai children many years ago
มีข่าวกระฉ่อนกินดิน
mee kàao grà-chòn gin din
It is widely known that they ate dirt***
เขาเล่ามาให้ได้ยิน
kăo lâo maa hâi dâai yin
They tell [us]
อยู่กาฬสินธุ์อึดอยาก
yòo gaa-lá-sĭn èut yàak
Kalasin Province [in the Northeast of Thailand] endured much poverty

เป็นเด็กไม่เหมือนผู้ใหญ่
bpen dèk mâi mĕuan pôo yài
Being a child isn’t the same as [being] an adult
ยังเจริญวัยกินมาก
yang jà-rern wai gin mâak
[A child] is still growing up and eats so much:
เนื้อ นม อย่าให้ขาดปาก
néua nom yàa hâi kàat bpàak
Meat, milk. Don’t hold back feeding [them].
อดๆ อยากๆ จะไม่โต
òt òt yàak yàak jà mâi dtoh
[If they are] starving, [they] won’t grow up big.

นมเล็ก นมกลาง นมใหญ่
nom lék nom glaang nom yài
Little milk/breasts, medium-sized milk/breasts, big milk/breasts
ลิตรละเท่าไรใครได้เสีย
lít lá tâo rai krai dâai sĭa
However many liters someone takes and uses up
นมยาย นมแม่ นมเมีย
nom yaai nom mâe nom-mia
Grandma’s breasts, mother’s breasts, wife’s breasts
จะชมจะเชียร์ตามสบาย
jà chom jà chia dtaam sà-baai
[You] will admire and praise as you please

นายกต้องลุยให้เละ
naa-yók dtông lui hâi lé
The Prime Minister must forge right in
ต้องไล่ต้องเตะทั้งเล็กใหญ่
dtông lâi dtông dtè táng lék yài
Must kick out both small and large
ปราบมันให้สิ้นซากไป
bpràap man hâi sîn sâak bpai
Subdue them completely
ไอ้ตัวกินไก่ ผู้รายกินนม
âi dtua gin gài pôo raai gin nom
As for me, I eat chicken. Evil people drink [the] milk ****

พี่เอย น้องเอย
pêe oie nóng oie
Oh, brothers and sisters
เด็กไทยในคืนวันนี้
dèk tai nai keun wan née
Thai children these days
มีข่าวไม่ดีโดนดูด
mee kàao mâi dee dohn dòot
have bad news. [They have] been sucked [dry]
บางวันต้องกินนมบูด
baang wan dtông gin nom bòot
Some days [they] must drink rancid milk
นมบูดมีแป้งปนนม
nom bòot mee bpâeng bpon nom
There is rancid milk mixed in the milk

โครงการกินนมโรงเรียน
krohng gaan gin nom rohng rian
The project for drinking milk at school
กินกันเหี้ยนเตียนหน้าตรม
gin gan hîan dtian nâa dtrom
They consume it all till there’s nothing left. Faces are sad
เด็กๆ โดนยักยอกนม
dèk dèk dohn yák yôk nom
The children have been swindled of their milk [the milk was embezzled]
สังคมทำไมใจดำ ใจดำ
săng-kom tam-mai jai dam jai dam
Why is society black-hearted?!!! Black hearts!

นมเล็ก นมกลาง นมใหญ่
nom lék nom glaang nom yài
Little breasts, medium-sized breasts, big breasts
ลิตรละเท่าไรใครได้เสีย
lít lá tâo rai krai dâai sĭa
However many liters someone takes and uses up
นมยาย นมแม่ นมเมีย
nom yaai nom mâe nom-mia
Grandma’s breasts, mother’s breasts, wife’s breasts
จะชมจะเชียร์ตามสบาย
jà chom jà chia dtaam sà-baai
[You] will admire and praise as [you] please
นายกต้องลุยให้เละ
naa-yók dtông lui hâi lé
The Prime Minister must forge right in
ต้องไล่ต้องเตะทั้งเล็กใหญ่
dtông lâi dtông dtè táng lék yài
Must kick out both small and large
ปราบมันให้สิ้นซากไป
bpràap man hâi sîn sâak bpai
Subdue them completely
ไอ้ตัวกินไก่ ผู้รายกินนม
âi dtua gin gài pôo raai gin nom
As for me, I eat chicken. Evil people drink [the] milk

INSTRUMENTAL

พี่เอย น้องเอย
pêe oie nóng oie
Oh brothers and sisters
นมเล็ก นมกลาง นมใหญ่
nom lék nom glaang nom yài
Little breasts, medium-sized breasts, big breasts
ลิตรละเท่าไรใครได้เสีย
lít lá tâo rai krai dâai sĭa
However many liters someone takes and uses up
นมยาย นมแม่ นมเมีย
nom yaai nom mâe nom mia
Grandma’s breasts, mother’s breasts, wife’s breasts
จะชมจะเชียร์ตามสบาย
jà chom jà chia dtaam sà-baai
will admire and praise as one please
นายกต้องลุยให้เละ
naa-yók dtông lui hâi lé
The Prime Minister must forge right in
ต้องไล่ต้องเตะทั้งเล็กใหญ่
dtông lâi dtông dtè táng lék yài
Must kick out both small and large
ปราบมันให้สิ้นซากไป
bpràap man hâi sîn sâak bpai
Subdue them completely
ไอ้ตัวกินไก่ ผู้รายกินนม
âi dtua gin gài pôo raai gin nom
As for me, I eat chicken. Evil people drink [the] milk

นมเล็ก นมกลาง นมใหญ่
nom lék nom glaang nom yài
Little breasts, medium-sized breasts, big breasts
ลิตรละเท่าไรใครได้เสีย
lít lá tâo rai krai dâai sĭa
However many liters someone takes and uses up
นมยาย นมแม่ นมเมีย
nom yaai nom mâe nom mia
Grandma’s breasts, mother’s breasts, wife’s breasts
จะชมจะเชียร์ตามสบาย
jà chom jà chia dtaam sà-baai
[You] will admire and praise as [you] please
นายกต้องลุยให้เละ
naa-yók dtông lui hâi lé
The Prime Minister must forge right in
ต้องไล่ต้องเตะทั้งเล็กใหญ่
dtông lâi dtông dtè táng lék yài
Must kick out both small and large
ปราบมันให้สิ้นซากไป
bpràap man hâi sîn sâak bpai
Subdue them completely
ไอ้ตัวกินไก่ ผู้รายกินนม
âi dtua gin gài pôo raai gin nom
As for me, I eat chicken. Evil people drink the milk

พี่เอย น้องเอย
pêe oie nóng oie
Oh brothers and sisters
ค้างคาวขโมยกินกล้วย
káang kaao kà-moi gin glûay
The bat eats bananas
มนุษย์เฮงซวยกินนม
má-nút hayng suay gin nom
Bad people consume milk
นมเด็กชั้นประถม
nom dèk chán bprà-tŏm
Elementary school children’s milk
จับมือใครดม จับมือใครหนอ
jàp meu krai dom jàp meu krai nŏr
Clasp hands with someone, [try to] smell. . . .** Whose hand are you clasping?

มันโกงเด็กได้ลงคอ
man gohng dèk dâai long kor
They can cheat children without remorse*
อีแม่ อีพ่อระวังให้ดี
ee mâe ee pôr rá-wang hâi dee
Mothers and fathers beware! . . . .

*This is part of an idiom: “จับมือใครดมไม่ได้” which in full means “Clasp hands [with them], can’t smell [them]” and it means you can’t find the one making trouble.
** Word-for-word: “They can cheat children ‘down their throats’” “Down their throats” in this context means “heartlessly” or “without remorse”
*** In the song ซาอุดร “Sa-Udon” the narrator mentions a fear that his child will have to eat dirt. The song ต่างขโมย Dtang Kamoi (Suffering Starvation) is about children in Northeast Thailand.
**** “I eat chicken, they drink the milk” is more pithy in Thai because one word is used for both “eat” and “drink” and there are no a’s or the’s necessary.