แง้มใจ Ngem Jai (An Opening in the Heart)

by แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Album: ทำมือ Tam Meu (Hand-Made)(1989)

This album is HIGHLY Recommended and is available at eThaiCD, where you can shop in English. The song แง้มใจ Ngem Jai is also available on the album The Best of Aad Carabao at eThaiCD.

Note: To take one’s heart and put it in another’s heart is a Thai saying (so you can see each other’s perspective.) This idea also comes up in the song กันชนหมา Gan Chon Ma (Bumper Dog), where you take the heart of a dog and put it in a person, to see things from the dog’s perspective. The word for “crack” in this song is like when you crack a door open a little bit.

…เอาดวง ใจ ของเขา
… ao duang jai kŏng kăo
Take his/her heart
ใส่ดวง ใจ ของเรา
sài duang jai kŏng rao
put it in my heart
เราจะรู้ ว่าเขา
rao jà róo wâa kăo
I will know
คิดกะเรา ยัง ไง
kít gà rao yang ngai
how they consider me
คิดอย่างโง้น อย่างงี้
kít yàang ngóhn yàang ngée
Thinking this way or that way,
คิดเอาเองเรื่อยไป
Kít ao ayng rêuay bpai
Always assuming
ไม่ว่าใจ ของใคร
mâi wâa jai kŏng krai
No matter whose heart
ย่อมอยากให้ใคร เข้าใจ
yôm yàak hâi krai kâo jai
[you]’d want to have someone understand
เห็นใจ
hĕn jai
[they can] empathize

เอาดวง ใจ ของเรา
ao duang jai kŏng rao
Take my heart
ใส่ดวง ใจ ของเขา
sài duang jai kŏng kăo
Put it in his/her heart
เขาจะรู้ ว่าเรา
kăo jà róo wâa rao
they will know
คิดกะเขา ยัง ไง
kít gà kăo yang ngai
how I consider them
คิดอย่างโง้น อย่างงี้
kít yàang ngóhn yàang ngée
Thinking this way or that way
คิดเอาเอง เรื่อย ไป
Kít ao ayng rêuay bpai
Always assuming
เปิดประตู หัวใจ
bpèrt bprà-dtoo hŭa jai
Open the door of [your] heart
ให้ความจริง มันแง้ม ออกมา
hâi kwaam jing man ngáem òk maa
So that the truth, peaks out the crack

(คิดดู ก็เบื่อ
kít doo gôr bèua
([You] contemplate and are sick
เหลือที่จะคิด
lĕua têe jà kít
of all your thoughts
นี่แหละ ชีวิต
nêe làe chee-wít
[So] this is life . . .
คิดสั้น คิดยาว
kít sân kít yaao
[You] think short-term, think long-term
คิดไป ก็ป่วย การที่ จะคิด
kít bpai gôr bpùay gaan têe jà kít
you keep thinking, and get sick [from] what you will think
คิดถูก คิดผิด
kít tòok kít pìt
[whether] you’re thinking right or wrong
ก็คิด ไป คนเดียว)
gôr kít bpai kon dieow )
You [just] keep thinking it by yourself

เปิดใจ ให้กว้าง
bpèrt jai hâi gwâang
Open the heart wide
เราจะได้ เป็นสุข
rao jà dâai bpen sùk
We will be happy
ใจมี แต่ทุกข์
jai mee dtàe túk
The heart that only has suffering
เป็นใจคับ ใจแคบ
bpen jai káp jai kâep
is a narrow heart
ก็ลด ตัว ลงหน่อย
gôr lót dtua long nòi
Get down
มาจับเข่าคุย กัน
maa jàp kào kui gan
and a heart-to-heart talk*
จะโกรธ กันรัก กัน
jà gròht gan rák gan
If you are angry with each other [or] love each other
ก็บอก กันตรง ตรง
gôr bòk gan dtrong dtrong
then tell each other directly/honestly

เอาดวง ใจ ของเรา
ao duang jai kŏng rao
Take my heart
ใส่ดวง ใจ ของเขา
sài duang jai kŏng kăo
Put it in his/her heart
เขาจะรู้ ว่าเรา
kăo jà róo wâa rao
They will know how I
คิดกะเขา ยัง ไง
kít gà kăo yang ngai
consider them.
คิดอย่างโง้น อย่างงี้
kít yàang ngóhn yàang ngée
Thinking this way or that way
คิดเอาเอง เรื่อย ไป
Kít ao ayng rêuay bpai
Always assuming
เปิดประตู หัวใจ
bpèrt bprà-dtoo hŭa jai
Open the door of [your] heart
ให้ความจริง มันแง้ม ออกมา
hâi kwaam jing man ngáem òk maa
So that the truth peaks out the crack

เปิดใจ ให้กว้าง
bpèrt jai hâi gwâang
Open the heart wide
เราจะได้ เป็นสุข
rao jà dâai bpen sùk
We will be happy
ใจมี แต่ทุกข์
jai mee dtàe túk
The heart that only has suffering
เป็นใจคับ ใจแคบ
bpen jai káp jai kâep
is a narrow heart
ก็ลดตัวลงหน่อย
gôr lót dtua long nòi
Get down
มาจับเข่าคุยกัน
maa jàp kào kui gan
and have a heart-to-heart talk*
จะโกรธ กันรัก กัน
jà gròht gan rák gan
If you are angry with each other [or] love each other
ก็บอก กันตรง ตรง
gôr bòk gan dtrong dtrong
then tell each other directly/honestly

…เอาดวงใจของเขา
… ao duang jai kŏng kăo
Take his/her heart
ใส่ดวงใจของเรา
sài duang jai kŏng rao
put in my heart
เราจะรู้ ว่าเขา
rao jà róo wâa kăo
I will know how they
คิดกะเรายังไง
kít gà rao yang ngai
consider me
คิดอย่างโง้นอย่างงี้
kít yàang ngóhn yàang ngée
Thinking this way or that way,
คิดเอาเองเรื่อยไป
Kít ao ayng rêuay bpai
Always assuming.
ไม่ว่าใจของใคร
bpèrt bprà-dtoo hŭa jai
Open the door of [your] heart
ให้ความจริงมันแง้ม ออกมา
hâi kwaam jing man ngáem òk maa
So that the truth peaks out the crack

เอาดวงใจของเรา
ao duang jai kŏng rao
Take my heart
ใส่ดวงใจของเขา
sài duang jai kŏng kăo
Put it in his/her heart
เขาจะรู้ว่าเรา
kăo jà róo wâa rao
They will know how I
คิดกะเขายังไง
kít gà kăo yang ngai
consider them.
คิดอย่างโง้น อย่างงี้
kít yàang ngóhn yàang ngée
Thinking this way or that way
คิดเอาเอง เรื่อย ไป
Kít ao ayng rêuay bpai
Always assuming
เปิดประตู หัวใจ
bpèrt bprà-dtoo hŭa jai
Open the door of [your] heart
ให้ความจริง มันแง้ม ออกมา
hâi kwaam jing man ngáem òk maa
So that the truth peaks out the crack.

*”ก็ลดตัวลงหน่อย มาจับเข่าคุยกัน” literally means, “And lower your body and come grab your knees and talk with each other.” So I am imagining that they are sitting the way that Thai people can “sit” but most Westerners can’t. Which is “resting on one’s haunches” except with feet flat on the floor, and arms stretched out resting on the knees. And the “จับเข่าคุยกัน” part (“grab your knees and talk with each other”) is a saying that together means “have a heart to heart.”