ใจตามน้ำ Jai Dtam Nam (The Heart Follows Water)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: กันชนหมา ‎Gan Chon Ma (Bumper Dog) (2012)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):
This album is EXTREMLY HIGHLY RECOMMENDED. Buy the ALBUM!!

ใจคนไม่เหมือนน้ำ ที่ไหลไปไปแล้วไปเลย
jai kon mâi mĕuan nám têe lăi bpai bpai láew bpai loie
The heart of a person isn’t like water which flows away and is gone
ใจคนไม่นิ่งเฉย เรื่องผ่านเลย ยังเก็บเอามาคิด
jai kon mâi nîng chŏie rêuang pàan loie yang gèp ao maa kít
The heart of a person isn’t silent. A matter that is already passed [the heart] still keeps to think about
ทั้งๆ ที่รู้ ว่ามันเจ็บปวด ทั้งๆ ที่รู้ตัวเองไม่ผิด
Tang tang têe róo wâa man jèp bpùat tang tang têe róo dtua ayng mâi pìt
Although one knows that it hurts. Although one realizes they aren’t guilty
ก็แล้วทำไมปล่อยให้ชีวิต อยู่กับความผิดหวัง
gôr láew tam-mai bplòi hâi chee-wít yòo gàp kwaam pìt wăng
So then why let life continue on with [holding on to] disappointment?

ใจคนไม่ใช่น้ำ แต่ไหลตามแบบน้ำไหลได้
jai kon mâi châi nám dtàe lăi dtaam bàep nám lăi dâai
The heart of a person isn’t water, but it can flow following the example of water
น้ำไม่เคยย้อนไหล มันเคลื่อนไหวจากบนลงล่าง
nám mâi koie yón lăi man klêuan wăi jàak bon long lâang
Water never flows back [where it came from], it [only] flows downward
หมั่นเรียนรู้วิถีธรรมชาติ อันมีนัยยะให้เอาเยี่ยงอย่าง
màn rian róo wí-tĕe tam-má-châat an mee nai yá hâi ao yîang yàang
Diligently study the way of nature. A piece [of it] will imply a pattern/example
ปลดปล่อยมันอย่าให้คั่งค้าง อยู่ในหัวใจคุณ
bplòt bplòi man yàa hâi kâng káang
Release it, let it go, don’t let it pile up
อยู่ในหัวใจคุณ
yòo nai hŭa jai kun
In your heart

น้ำไหลไปใจไหลตาม อย่าอย่าให้ค้างอยู่ในใจคุณ
nám lăi bpai jai lăi dtaam  yàa yàa hâi káang yòo nai jai kun
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. Don’t let it pile up in your heart
น้ำไหลไปใจไหลตาม โลกที่งดงาม อยู่ในใจของคุณ
nám lăi bpai jai lăi dtaam lôhk têe ngót ngaam yòo nai jai kŏng kun
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. A world that is beautiful lives in your heart
น้ำไหลไปใจไหลตาม โลกที่งดงาม อยู่ในใจของคุณ
nám lăi bpai jai lăi dtaam lôhk têe ngót ngaam yòo nai jai kŏng kun
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. A world that is beautiful lives in your heart
น้ำไหลไปใจไหลตาม โลกที่งดงาม อยู่ใน
nám lăi bpai jai lăi dtaam  lôhk têe ngót ngaam · yòo nai
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. A world that is beautiful is inside . . .

ใจทำให้เหมือนน้ำที่ไหลไป ไปแล้วไปเลย
jai tam hâi mĕuan nám têe lăi bpai bpai láew bpai loie
The heart does like the water that flows away and is gone
หัดปล่อยวางนิ่งเฉย เรื่องผ่านไปปล่อยเลยอย่างคั่งค้าง
hàt bplòi waang nîng chŏie rêuang pàan bpai bplòi loie yàang kâng káang
Practice quietly not taking things to heart. The matter that is past, let it go, whatever is congested
คนควรเรียนรู้วิถีธรรมชาติ อันมีนัยยะให้เอาเยี่ยงอย่าง
kon kuan rian róo wí-tĕe tam-má-châat an mee nai yá hâi ao yîang yàang
People should learn the way of nature. A piece of it implies a pattern/example
โลกใบนี้หาได้น่าชิงชัง หากไม่ชังไม่ชิง
lôhk bai née hăa dâai nâa ching chang hàak mâi chang mâi ching
This world can find things worth hating, even if [we’re] not hating and not fighting
จริงไหมจ๊ะคุณๆ
jing măi já kun kun
Is it true, you guys?

น้ำไหลไปใจไหลตาม โลกที่งดงาม อยู่ในใจคุณ
nám lăi bpai jai lăi dtaam lôhk têe ngót ngaam yòo nai jai kun
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. A world that is beautiful lives in your heart
น้ำไหลไปใจไหลตาม โลกที่งดงาม อยู่ในใจคุณ
nám lăi bpai jai lăi dtaam lôhk têe ngót ngaam yòo nai jai kun
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. A world that is beautiful lives in your heart
น้ำไหลไปใจไหลตาม โลกที่งดงาม อยู่ในใจคุณ
nám lăi bpai jai lăi dtaam lôhk têe ngót ngaam yòo nai jai kun
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. A world that is beautiful lives in your heart

น้ำไหลไปใจไหลตาม โลกที่งดงาม อยู่ในใจของคุณ
nám lăi bpai jai lăi dtaam lôhk têe ngót ngaam · yòo nai jai kŏng kun
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. A world that is beautiful lives in the heart of you.