เสกไม่ได้ Sek Mai Dai (Sek, No You Can’t)

By แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao

Note: Sek Loso has just released a new album, which contains the song “Aed Carabao” (“แอ๊ด คาราบาว”), a tribute he wrote a little over a year ago.
sekpart2jpeg
In the song, Sek praises Aed Carabao profusely for sticking by him [after Sek came out of drug rehab] and for being the King of Sam-Cha music in Thailand. The song “Aed Carabao,” with my translation is now posted HERE at my friend Tahmnong’s amazing Thai music translation site Duangdutjai. The song “Aed Carabao” is by no means the best song on that album. Check out Tahmnong’s review of
Sek Loso Part 2 HERE and click through to the songs highlighted. I think she and I are in agreement that the album as a whole is much better than the example of this particular song. My favorite thing about Sek Loso’s song “Aed Carabao” is that it put Aed on the spot and set him up for this awesome reply–a song about Sek–two weeks later [the YouTube below.] So this is a playful exchange between the two artists that unfolded originally on Facebook and YouTube in the weeks just before the 2014 coup. The title of Aed’s song just says “Sek Can’t,” but I read it as, “Sek, you can’t beat me at this game.”  In this song, it is important to know that the name “Sek” means “Magic.”

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

เดินมาถูกทาง มาถูกใจ ที่ผิดก็แล้วๆ ไป
dern maa tòok taang maa tòok jai têe pìt gôr láew láew bpai
[We] walked down each path with all our heart. Whatever was wrong, it’s over now.
ไม่ว่ากัน ไม่โกรธกัน เป็นพวกกัน
mâi wâa gan mâi gròht gan bpen pûak gan
We don’t talk bad about each other, don’t get mad at each other
เป็นพี่เป็นน้องรักกัน คอยห่วงใย
bpen pêe bpen nóng rák gan koi hùang yai
Are brothers, LOVE! each other, worry and look out for [each other]
คอยตักเตือน คอยติชม ถามไถ่
koi dtàk dteuan koi dtì chom tăam tài
advise, warn, [and] inquire after [each other]

มันไม่ง่ายเลย ไม่สเบย ไม่เหมือนที่เราคุ้นเคย
man mâi ngâai loie mâi sà-boie mâi mĕuan têe rao kún koie
It’s not easy. It’s not comfortable. It’s not like we’re already used to
ทั้งกดดัน ทั้งบีบคัน ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกหมกไหม้
táng gòt dan táng bèep kan kêun sà-wăn rĕu long ná-rók mòk mâi
[One feels] both suppressed and oppressed. [We] go up to heaven or down to hell . . .
ให้แลกเอา นะหนุ่มสาว เป็นร๊อกสตาร์เมืองไทย
hâi lâek ao ná nùm săao  bpen reu òk sà-dtâa meuang tai
So you want to swap [places], young people, [and] be rock stars of Thailand?

เสกสรร สุขพิมาย คือลูกผู้ชายมีฝีมือ
sàyk săn sùk-pí-maai keu lôok pôo chaai mee fĕe meu
Seksan Sukpimai is a guy who has skills
เสกสรร สุขพิมาย แต่เสกไม่ได้ดังตั้งชื่อ
sàyk săn sùk-pí-maai dtàe sàyk mâi dâai dang dtâng chêu
Seksan Sukpimai. But Sek didn’t get them as his name [meaning “by magic”]*
เสกยังต้องหมั่นฝึกปรือ ใครรึเสกได้ในวันเดียว
sàyk yang dtông màn fèuk bpreu krai réu sàyk dâai nai wan dieow
Sek still must practice. Who can conjure them in just one day?

เดินมาถูกทาง มาถูกซอย ที่มาเป็นเสกโลโซ
dern maa tòok taang maa tòok soi têe maa bpen sàyk loh soh
Walked down the correct path, the correct street to be Sek Loso
ผู้โด่งดัง ไม่ผิดหวัง แม้พลาดพลั้ง ช่างหัวมันเถอะ
pôo dòhng dang mâi pìt wăng máe plâat-pláng châang hŭa man tùh
A famous person, not disappointed, even [if he] messes up, . . well, f*ck it!*
น้องเอยพี่ก็เคยยิ่งกว่าน้อง ร้องรำทำเพลงดีที่สุด
nóng oie pêe gôr koie yîng gwàa nóng róng ram tam playng dee têe sùt
Younger Brother, I also used to, better than you, sing, dance and make songs really, really well.

SOLO

เสกสรร สุขพิมาย คือลูกผู้ชายมีฝีมือ
sàyk săn sùk-pí-maai keu lôok pôo chaai mee fĕe meu
Seksan Sukpimai is a guy who has skills
เสกสรร สุขพิมาย แต่เสกไม่ได้ดังตั้งชื่อ
sàyk săn sùk-pí-maai dtàe sàyk mâi dâai dang dtâng chêu
Seksan Sukpimai. But Sek didn’t get them as his name [meaning “by magic”]*
เสกยังต้องหมั่นฝึกปรือ หรือใครเสกได้ในวันเดียว
sàyk yang dtông màn fèuk bpreu rĕu krai sàyk dâai nai wan dieow
Sek still has to train to get them. So who can conjure [them] in one day?

เดินมาถูกทาง มาถูกซอย ที่มาเป็นเสกโลโซ
dern maa tòok taang maa tòok soi têe maa bpen sàyk loh soh
[He] walked down the correct road, the correct street to be Sek Loso
ผู้โด่งดัง ไม่ผิดหวัง แม้พลาดพลั้ง ช่างหัวมันเถอะ
pôo dòhng dang mâi pìt wăng máe plâat-pláng châang hŭa man tùh
A famous person, not disappointed, even [if he] messes up, . . . well, f*ck it!**
น้องเอยพี่ก็เคยยิ่งกว่าน้อง ร้องรำทำเพลงดีที่สุด
nóng oie pêe gôr koie yîng gwàa nóng róng ram tam playng dee têe sùt
Younger brother, I also used to, better than you, sing dance and make songs really, really well.

แม้พลาดพลั้งก็ช่างมันเถอะ
máe plâat-pláng gôr châang man tùh
Even if there’s a mistake . . . well, f*ck it!**
น้องเอยพี่ก็เคยยิ่งกว่าน้อง
nóng oie pêe gôr koie yîng gwàa nóng
Younger Brother, I also used to, even better than you
ร้องรำทำเพลงดีที่สุด…
róng ram tam playng dee têe sùt …
sing, dance, and make songs really, really well.

**Not necessarily that strong, but it falls somewhere between “Let it go,” “Who frick’n cares?!” and “F*ck it”