ช้าง ปตท. Chang Bor Dtor Tor (PTT Elephant)

by คาราบาว Carabao (adapted from a famous children’s song)
Album: พออยู่พอกิน Paw Yu Paw Gin (Enough to Live, Enough to Eat) (1998)
This album is RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: This Carabao adapts a famous children’s song “Chang Chang Chang Chang,” which teaches children the parts of the elephant and is something like the English-language song “Head, Shoulders, Knees, and Toes.” But this Carabao song, after teaching the words for the parts of the elephant, teaches other less cheerful facts about the plight of the elephant. Of course, Carabao’s most famous song about the plight of the elephant is ช้างไห้ “Chang Hai” or “Elephant’s Lament.” If you haven’t heard that one, you must!

(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างมันตัวโตไม่เบา) ไอ้ที่ยาวๆ เรียกว่างวง
(cháang man dtua dtoh mâi bao) âi têe yaao yaao rîak wâa nguang
The elephant’s body is extremely big. What’s really long, is called a “trunk”
ไอ้ที่อยู่ใต้งวงเรียกว่างา มีหู มีตา มีหาง
âi têe yòo dtâi nguang rîak wâa ngaa mee hŏo mee dtaa mee hăang
What is above the trunk is called “tusks.” [It] has ears, eyes, and a tail.
(เย่ง เย่ง เย่ง เย่ง) มีหู มีตา มีหาง
(yâyng yâyng yâyng yâyng) mee hŏo mee dtaa mee hăang
(Yang! Yang! Yang! Yang!)* [It] has ears, eyes, and a tail.

(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างมันตัวโตไม่เบา) ไอ้ที่ยาวๆ เรียกว่างวง
(cháang man dtua dtoh mâi bao) âi têe yaao yaao rîak wâa nguang
The elephant’s body is extremely big. What’s really long, is called a “trunk”
ไอ้ที่อยู่ใต้งวงเรียกว่างา มีหู มีตา มีหาง
âi têe yòo dtâi nguang rîak wâa ngaa mee hŏo mee dtaa mee hăang
What is above the trunk is called “tusks.” [It] has ears, eyes, and a tail.
(เย่ง เย่ง เย่ง เย่ง) มีหู มีตา มีหาง
(yâyng yâyng yâyng yâyng) mee hŏo mee dtaa mee hăang
(Yang! Yang! Yang! Yang!)* [It] has ears, eyes, and a tail.

เกิดบนแผ่นดินถิ่นนี้ เจ้ามีศักดิ์ศรียิ่งใหญ่
gèrt bon pàen din tìn née jâo mee sàk sĕe yîng yài
Born on this land, you have the great honor
เคยอยู่ในธงชาติประเทศไทย
koie yòo nai tong châat bprà-tâyt tai
to be on the your former national flag of Thailand
โบราณท่านให้เรานับถือ
boh-raan tâan hâi rao náp tĕu
so we respect [it]**
บุญญาธิการเจ้าเคยเลื่องลือ
bun-yaa-tí-gaan jâo koie lêuang leu
The power of its merit was formerly [known] far and wide
บัดนี้นะหรือได้แปรเปลี่ยนไป
bàt-née ná rĕu dâai bprae bplìan bpai
But these days, that’s changed, I guess?

คุณเคยเห็นไหม
kun koie hĕn măi
Have you ever seen
ว่าช้างเที่ยวเดินขอทาน
wâa cháang tîeow dern kŏr taan
that the elephants travel around begging
ทำงานทำเงินเลี้ยงควาญ
tam ngaan tam ngern líang kwaan
doing work and making money to provide for the elephant handler
แลกอาหารประทังกาย
lâek aa hăan bprà-tang gaai
in trade for food to maintain its body?
คนใจร้าย รังแกช้าง
kon jai ráai rang gae cháang
Evil people persecute the elephant.

(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างมันตัวโตไม่เบา) ไอ้ที่ยาวๆ เรียกว่างวง
(cháang man dtua dtoh mâi bao) âi têe yaao yaao rîak wâa nguang
The elephant’s body is extremely big. What’s really long, is called a “trunk”
ไอ้ที่อยู่ใต้งวงเรียกว่างา มีหู มีตา มีหาง
âi têe yòo dtâi nguang rîak wâa ngaa mee hŏo mee dtaa mee hăang
What is above the trunk is called “tusks.” [It] has ears, eyes, and a tail.
(เย่ง เย่ง เย่ง เย่ง) มีหู มีตา มีหาง
(yâyng yâyng yâyng yâyng) mee hŏo mee dtaa mee hăang
(Yang! Yang! Yang! Yang!)* [It] has ears, eyes, and a tail.

เกิดกลางพนาป่าเขา คนเข้าไปโค่นต้นไม้
gèrt glaang pá-naa bpàa kăo kon kâo bpai kôhn dtôn máai
It happens in the middle of his forest that people enter to cut down the trees
ผืนป่าร่อยหรอลดลงไป
pĕun bpàa rôi rŏr lót long bpai
The forest becomes depleted
สัตว์ป่าน้อยใหญ่ทุกข์ทั่วกัน
sàt bpàa nói yài túk tûa gan
Forest animals large and small suffer together
ทิ่มท่อส่งแก๊สผ่านป่าเมืองกาญจน์
tîm tôr sòng gáet pàan bpàa meuang-gaan
Thrust a gas pipeline through Mueangkan Forest
ฝีมืออันธพาล ปตท.
fĕe meu an-tá-paan bpor-dtor-tor
The villainous skill of PPT Public Company Limited.

อยากรู้ไหมหนอคำย่อ มันคืออะไร
yàak róo măi nŏr kam yôr man keu a-rai
Do you want to know what “contraction” is?
คือป่าต้องถูกทำลาย
keu bpàa dtông tòok tam laai
It’s when the forest has been destroyed
ช้างจะตกท่อตายช่างมัน
cháang jà dtòk tôr dtaai châang man
The elephants will fall into a [sewer] pipe and die. Yeah, whatever!
คนพวกนั้นรังแกช้าง
kon pûak nán rang-gae cháang
Those people bully the elephants.

(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างมันตัวโตไม่เบา) ไอ้ที่ยาวๆ เรียกว่างวง
(cháang man dtua dtoh mâi bao) âi têe yaao yaao rîak wâa nguang
The elephant’s body is extremely big. What’s really long, is called a “trunk”
ไอ้ที่อยู่ใต้งวงเรียกว่างา มีหู มีตา มีหาง
âi têe yòo dtâi nguang rîak wâa ngaa mee hŏo mee dtaa mee hăang
What is above the trunk is called “tusks.” [It] has ears, eyes, and a tail.
(เย่ง เย่ง เย่ง เย่ง) มีหู มีตา มีหาง
(yâyng yâyng yâyng yâyng) mee hŏo mee dtaa mee hăang
(Yang! Yang! Yang! Yang!)* [It] has ears, eyes, and a tail.

(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างมันตัวโตไม่เบา) ไอ้ที่ยาวๆ เรียกว่างวง
(cháang man dtua dtoh mâi bao) âi têe yaao yaao rîak wâa nguang
The elephant’s body is extremely big. What’s really long, is called a “trunk”
ไอ้ที่อยู่ใต้งวงเรียกว่างา มีหู มีตา มีหาง
âi têe yòo dtâi nguang rîak wâa ngaa mee hŏo mee dtaa mee hăang
What is above the trunk is called “tusks.” [It] has ears, eyes, and a tail.
ช้าง ช้าง ช้าง
cháang cháang cháang
Elephant! Elephant! Elephant!

*Some sort of sound effect? Like Bang! Bang! Bang!
**I had to move words across these two lines.