เพลงคิดถึงน่านคิดถึงเธอ Kit Teung Naan, Kit Tueng Ter (Missing Nan, Missing You)

Melody and lyrics by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
From a live performance in Nan, January 11, 2013

Note: This song was not on an album, but it seems like it was written by Add Carabao for the birthday of a friend.

นับตั้งแต่วันนั้นมา
náp dtâng dtàe wan nán maa
Ever since that day
หลับตาลงใจยังคงคิดถึงน่าน
làp dtaa long jai yang kong kít tĕung nâan
[As I] close [my] eyes and drift off, [my] heart may yet think of Nan
ในคืนที่มีเพียงเธอกับฉัน
nai keun têe mee piang ter gàp chăn
In the nights there was only you and me
ร่วมทอฝันไกลแสนไกล
rûam tor făn glai săen glai
Together weaving a dream, far, so very far off

นับตั้งแต่บัดนี้ไป
náp dtâng dtàe bàt-née bpai
From right now going forward
ไม่เหลือใจปันให้ใครได้ทั้งนั้น
mâi lĕua jai bpan hâi krai dâai táng nán
There’s no heart leftover that [I] could give to anyone at all
ในใจนี้มีเพียงเธอตลอดกาล
nai jai née mee piang ter dtà-lòt gaan
In this heart there is only you forever
คิดถึงน่านคิดถึงเธอ
kít tĕung nâan kít tĕung ter
I miss Nan, I miss you

ที่ฉันเอ่ยคำนั้นมา
têe chăn òie kam nán maa
That word that I mention
คือวาจามาจากใจใช่เพ้อเจ้อ
keu waa-jaa maa jàak jai châi pér-jêr
Is speech from the heart, yes, babbling
คำเดียวที่มีความหมายกับเธอ
kam dieow têe mee kwaam măai gàp ter
The one word that means anything to you
และกับฉันตลอดไป
láe gàp chăn dtà-lòt bpai
And to me, forever

ตราบชั่วฟ้าดินสลาย
dtràap chûa fáa din sà-lăai
Until heaven and earth crumble and disintegrate
จำฉันไว้อยู่เคียงข้างเธอเสมอ
jam chăn wái yòo kiang kâang ter sà-mĕr
Remember I’m always by your side
เฝ้าคำนึงถึงแต่น่านถึงแต่เธอ
fâo kam neung tĕung dtàe nâan tĕung dtàe ter
Watching over and thinking only of Nan, only of you
ใฝ่ละเมอเพ้อรำพัน
fài lá-mer pér ram-pan
Dreaming, lamenting deliriously in my sleep

น่านนี้มีมนต์ตรา
nâan née mee mon dtraa
This Nan has put a spell on [us]
นำเรามาใกล้ชิดกัน
nam rao maa glâi chít gan
That brings us close together
ณ ดินแดนดุจสรวงสวรรค์
ná din daen dùt sŭang sà-wăn
Right now, a land like paradise
ฉันเรียกขานน่านว่าบ้าน
chăn rîak kăan nâan wâa bâan
I call Nan “home”

น่านฟ้าคือเฮือนทาน
nâan fáa keu heuan taan
Nan is the place that really brings back memories
ยามได้มาหัวใจเบิกบาน
yaam dâai maa hŭa jai bèrk baan
When I’m able to come, [my] heart is joyful
ฉันคนนี้คิดถึงบ้าน
chăn kon née kít tĕung bâan
Me, this person, misses home
คิดถึงน่านคิดถึงเธอ
kít tĕung nâan kít tĕung ter
I miss Nan, I miss home

SOLO

น่านนี้มีมนต์ตรา
nâan née mee mon dtraa
This Nan has put a spell on [us]
นำเรามาใกล้ชิดกัน
nam rao maa glâi chít gan
That brings us close together
ณ ดินแดนดุจสรวงสวรรค์
ná din daen dùt sŭang sà-wăn
Right now, a land like paradise
ฉันเรียกขานน่านว่าบ้าน
chăn rîak kăan nâan wâa bâan
I call Naan “home”

น่านฟ้าคือเฮือนทาน
nâan fáa keu heuan taan
Nan is the place that really brings back memories
ยามได้มาหัวใจเบิกบาน
yaam dâai maa hŭa jai bèrk baan
When I’m able to come, [my] heart is joyful
ฉันคนนี้คิดถึงบ้าน
chăn kon née kít tĕung bâan
Me, this person, misses home
คิดถึงน่านคิดถึงเธอ
kít tĕung nâan kít tĕung ter
I miss Nan, I miss home

ฉันคนนี้รักเมือนน่าน
chăn kon née rák meuan nâan
Me, this person loves like Nan
ฉันรักน่านฉันรักเธอ
chăn rák nâan chăn rák ter
I love Nan, I love you