คนไร้ค่า Khon Rai Kaa (Unworthy Person)

by  ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: ทุ่งฝันตะวันรอน Tung Fun Dtawan Ron (The Meadow Dreams of the Setting Sun) (2006)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: Sorry, I can’t find an official Carabao YouTube of this Top 100 song. However, here is a behind-the-scenes excerpt from Chaiyuth Limlawan of Carabao.net. Buy the newly released Gold Edition of the album, which includes all the audio from the album, plus an associated live concert on three gold-colored CDs. BUY IT HERE. There is also a beautiful version from the Carabao New Year Expo concert DVD. FYI: The New Year Expo was a Carabao convention at a hotel, which, among other activities, included 7 nights of concerts, each night on a different theme.

เก็บเอาไว้เถอะนะ
gèp ao wái tùh ná
Keep [these words] with you, OK?
ฉันมันคนไร้ค่า
chăn man kon rái kâa
Me, I’m a unworthy person,
ไม่คู่ควรกับความไว้ใจ
mâi kôo kuan gàp kwaam wái jai
not appropriate for your trust
ดอกไม้สีสดสวย
dòk máai sĕe sòt sŭay
A beautiful brightly colored flower
หอมกระจายไกลถิ่น
hŏm grà jaai glai tìn
is fragrant far across the land
แมลงบินมารุมตอมมากมาย
má-laeng bin maa rum dtom mâak maai
Many bees [insects] fly over and swarm around
ฝากความรักของฉัน
fàak kwaam rák kŏng chăn
[I] deposit my love
นั้นคือความห่วงใย
nán keu kwaam hùang yai
that is care/concern for you
อยากให้เธอก้าวไกล
yàak hâi ter gâao glai
I’d like you to progress far
พ้นแดนดงพงหนาม
pón daen dong pong năam
beyond the jungle and thorn bushes
อยากให้เธอมั่นจำ
yàak hâi ter mân jam
I want you to remember for sure
คำที่เคยพร่ำสอน
kam têe koie prâm sŏn
the words of advice I would say
ก่อนหลับลงครั้งใด
gòn làp long kráng dai
each time before you went to sleep:
ให้ฝันดีมีฝัน
hâi făn dee mee făn
Have sweet dreams. Your dreams
เป็นเพื่อนยามหลับไหล
bpen pêuan yaam làp lăi
are your friends when you sleep.

ฝันของเธอจงสีทอง
făn kŏng ter jong sĕe tong
Your dreams must be golden
คล้องดดอกไม้พวงมาลัย
klóng dòk máai puang maa-lai
laced with a garland of jasmine
ฝันของเธอลอยล่องไป
făn kŏng ter loi lông bpai
Your dreams float off
ไต่ตามโค้งรุ้งเจ็ดสี
dtài dtaam kóhng rúng jèt sĕe
following and climbing a rainbow
มีอนาคตงดงาม
mee a-naa-kót ngót ngaam
There is a beautiful future,
มีแก้วสามดวงในใจ
mee gâew săam duang nai jai
there are three virtues in your heart
มีคนเป็นห่วงเป็นใย
mee kon bpen hùang bpen yai
there is a person who worries about you,
ห่มผ้าให้ยามหนาวเหน็บ
hòm pâa hâi yaam năao nèp
tucking in the covers when it is cold

เก็บเอาไว้เถอะนะ
gèp ao wái tùh ná
Keep [these words] with you, OK?
ฉันมันคนไร้ค่า
chăn man kon rái kâa
I’m a useless person
ไม่คู่ควรกับความไว้วาง
mâi kôo kuan gàp kwaam wái waang
Not [even] fit for storage
โลกใบนี้กว้างนัก
lôhk bai née gwâang nák
This world is extremely wide
พร้อมให้คนก้าวเดิน
próm hâi kon gâao dern
As a person walks along
ต้องเผชิญ
dtông pà-chern
[they] have to confront
กับปัญหาหลายอย่าง
gàp bpan-hăa lăai yàang
all kinds of problems
แต่อย่าเพิ่งท้อแท้
dtàe yàa pêung tór táe
But don’t get downhearted now
แม้ฉันไม่เคียงข้าง
máe chăn mâi kiang kâang
even if I’m not next to you
อยากให้เธอเดินทาง
yàak hâi ter dern taang
I want you to travel on
ถึงที่ปรารถนา
tĕung têe bpràat-tà-năa
until you reach what you desire
แต่ให้เธอหันมา
dtàe hâi ter hăn maa
But [when you get there] I want you to turn around
ยิ้มให้คนข้างหลัง
yím hâi kon kâang lăng
[and] smile at the person behind you
ยังเป็นกำลังใจให้รู้ว่าเธอมีสุข
yang bpen gam-lang jai hâi róo wâa ter mee sùk
It will give me strength of spirit to know that you are happy
ฉันก็สุขเหมือนเธอ
chăn gôr sùk mĕuan ter
Then I will also be happy like you.

(After that some of the verses repeat)