ขุนเขายะเยือก Kun Kao Yayeuak (Cold Mountain)

By คาราบาว Carabao
Album: หากหัวใจยังรักควาย Hak Hua Jai Yang Rak Kwai (If Your Heart Still Loves Buffalos) (1995)
This album, for the band’s 15th Anniversary was a comeback album and is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD where you can shop in English.

Note: The words under the YouTube say that in the valley, one family lives simply and peacefully, and there is only the firewood gatherer coming and going occasionally.

บิดามารดาทิ้งมรดกไว้ให้
bì-daa maan-daa tíng mor-rá-dòk wái hâi
The parents leave some inheritance
มากพอจนไม่ต้องอิจฉาใคร
mâak por jon mâi dtông ìt-chăa krai
Enough that it’s unnecessary to be jealous of anyone
กึกกัก กึกกักเสียง[มา]เมียทอผ้า*
gèuk gàk gèuk gàk [maa] sĭang mia tor pâa*
The clattering sound of the wife weaving
เจี๊ยวจ๊าว เจี๊ยวจ๊าวเสียงลูกๆ เล่น
jíeow-jáao jíeow-jáao sĭang lôok lôok lên
The boisterous sound of the children playing

ข้าพเจ้าตบมือชมกลีบบุปผา
kâa-pá-jâo dtòp meu chom glèep bùp-păa
I clap in admiration of the flower blossoms
ดีดพิณฟังเพลงจากนกกา
dèet pin fang playng jàak nók gaa
Strum the lute and listen to music from the crow

ใครเล่าจะแลเห็นคุณค่า
krai lâo jà lae hĕn kun-ná-kâa
Tell me who would appreciate
วิถีชีวิตเรียบง่ายปานนี้
wí-tĕe chee-wít rîap ngâai bpaan née
a way of life as simple as this
มีเพียงคนเก็บฟืน
mee piang kon gèp feun
There is only the person gathering firewood**
ผ่านมาเป็นครั้งคราว
pàan maa bpen kráng kraao
passing through occasionally

*I hear him sing the word “มา” but it’s not in the official lyrics. It doesn’t change the meaning.
**There is a famous Carabao song with the title “คนเก็บฟืน” or “Firewood Collector.” Perhaps it is that person who passes through.