แสงทองส่องทาง Seng Tong Song Tang (Golden Light Lighting the Way)

by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: กันชนหมา ‎Gan Chon Ma (Bumper Dog) (2012)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: Also from Aed Carabao’s solo album กันชนหมา (Bumper Dog) album, we have a beautiful protest song like the classic เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ (Music of Freedom).

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

แสงทองทีส่องมา
săeng tong tee sòng maa
The golden light shining in
คือนาฬิกาของชีวิต
keu naa-lí-gaa kŏng chee-wít
is the clock of life
คนเอยทกคนควรมีลทธิ์
kon oie túk kon kuan mee sìt
Every person should have the right
ทจะคิคจะเป็นอะไร
têe jà kít jà hĕn jà bpen a-rai
to think and to see what’s the problem seem to be?
ทำไมคุณไม่ถามตัวองบ้าง
tam-mai kun mâi tăam dtua eng bâang
Why don’t you ask yourself sometimes,
ตัองเบ่งกลัามวางกลัามใหญ่ไปทำไม
dtông bàyng glâam waang glâam yài bpai tam-mai
why must [they] always be flexing muscles?
ในอ้อมแขนอบอุ่นใครก็ต้องการ
Nai ôm kăen òp ùn krai gôr dtông gaan
To be in a warm embrace, is something everyone needs
แต่ไม่ใช่แก๊สน้ำตาห่ากระสุนปืน
dtàe mâi châi gáes náam dtaa hàa grà-sŭn bpeun
But not teargas [and a] spray of bullets!
ไม่ใช่แก๊สน้ำตาห่ากระสุนปืน
mâi châi gáes náam dtaa hàa grà-sŭn bpeun
Not teargas [and a] spray of bullets!

แสงทองทีส่องมา
săeng tong tee sòng maa
The golden light shining in
เพื่อหมู่นกกาออกหากิน
pêua mòo nók gaa òk hăa gin
[is] for a flock of crows to go out and find food
นกเอยเจ้าบินตามใจถวิล
nók oie jâo bin dtaam jai ta win
A bird flies where he likes,
อยากจะกินจะนอนต่างมีเสรี
yàak jà gin jà non dtàang mee săy-ree
[If] wants to eat, to sleep, he has the freedom
ทำไมคนไม่มีอิสระภาพ
tam-mai kon mâi mee ìt-sà-rà pâap
Why don’t people have freedom,
ทั้งที่คนสังคมกว่านกมากมาย
táng têe kon săng-kom gwàa nók mâak maai
even though people are much more sophisticated than birds?
ในอ้อมแขนอบอุ่นใครก็ต้องการ
nai ôm kăen òp ùn krai gôr dtông gaan
To be in a warm embrace, is something everyone needs
แต่ไม่ไช่แก๊สน้ำตาห่ากระสุนปืน
dtàe mâi châi gáes náam dtaa hàa grà-sŭn bpeun
But not tear gas [and a] spray of bullets!
ไม่ใช่แก๊สน้ำตาห่ากระสุนปืน
mâi châi gáet náam dtaa hàa grà-sŭn bpeun
Not tear gas [and a] spray of bullets!

มาจบมือกันและกันผ่านมันให้ได้
maa jòp meu gan láe gan pàan man hâi dâai
Come join hands together and together [we] can get through it!
เห็นแสงนั้นไหมเสรีภาพรออยู่เบื้องหน้า
hĕn săeng nán măi săy-ree pâap ror yòo bêuang nâa
See that light? Freedom awaits you ahead in the future!
แสงสีทองสาดส่องนำทางรามา
săeng sĕe tong sàat sòng nam taang rao maa
The golden light shows the way to go.
ห่ากระสุนปืนหรือจะสู้ดอกไม้มวลชน
hàa grà-sŭn bpeun rĕu jà sôo dòk máai muan chon
Will the spray of bullets fight the flowers/innocent citizens?
ห่ากระสุนปืนหรือจะสู้ดอกไม้มวลชน
hàa grà-sŭn bpeun rĕu jà sôo dòk máai muan chon
Will the spray of bullets fight the flowers/innocent citizens?

แสงทองทีส่องมา
săeng tong tee sòng maa
The golden light that shining in
นำความสรัทธาสู่มนุษย์
nam kwaam sàt-taa sòo min-ut
brings faith to humanity
หนู่มสาวเอยหัวใจเจัาบริสุทธิ์
nòom săao oie hŭa jai jao bor-rí-sùt
Young men and women you have a pure heart
สู้ต่อไปโลกนี้จะอยู่ในมือ
sôo dtòr bpai lôhk née jà yòo nai meu
Continue fighting. This world will be in your hand.
ผู้ปกครองต่างมาแล้วก็ผ่านพ้น
pôo bpòk krong dtàang maa láew gôr pàan pón
Guardians come and then pass by
ประชาชนคือผู้ยืนอยู่ต่อไป
bprà-chaa chon keu pôo yeun yòo dtòr bpai
Citizens are the ones who will continue standing up
ในอ้อมแขนอบอุ่นใครก็ต้องการ
nai ôm kăen òp ùn krai gôr dtông gaan
To be in a warm embrace, is something everyone needs
แต่ไม่ไช่แก๊สน้ำตาห่ากระสุนปืน
dtàe mâi châi gáes náam dtaa hàa grà-sŭn bpeun
But not tear gas! Not a spray of bullets!
ไม่ใช่แก๊สน้ำตาห่ากระสุนปืน
mâi châi gáet náam dtaa hàa grà-sŭn bpeun
Not teargas [and a] spray of bullets!

มาจบมือกันและกันผ่านมันให้ได้
maa jòp meu gan láe gan pàan man hâi dâai
Come join hands together so we can get through it
เห็นแสงนั้นไหมเสรีภาพรออยู่เบื้องหน้า
hĕn săeng nán măi săy-ree pâap ror yòo bêuang nâa
See that light? Freedom awaits you ahead in the future!
แสงสีทองสาดส่องนำทางรามา
săeng sĕe tong sàat sòng nam taang rao maa
The golden light shows the way to go
ห่ากระสุนปืนหรือจะสู้ดอกไม้มวลชน
hàa grà-sŭn bpeun rĕu jà sôo dòk máai muan chon
Will the spray of bullets attack the flowers/innocent citizens?
ห่ากระสุนปืนหรือจะสู้ดอกไม้มวลชน
hàa grà-sŭn bpeun rĕu jà sôo dòk máai muan chon
Will the spray of bullets attack the flowers/innocent citizens?