วันพ่อ Wan Paw (Father’s Day)

By คาราบาว Carabao
Album: สวัสดีประเทศไทย Sawadee Prathet Thai (Hello Thailand!) (2013)
THIS ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED! Buy it HERE at eThaiCD. Read the Album Review here at CarabaoinEnglish
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

คนโยนทิ้งมัน
kon yohn tíng man
People throw it away
คนไม่ต้องการมัน
kon mâi dtông-gaan man
People don’t need it
เศษสรรพสิ่งของ
sàyt sàp-pá-sìng kŏng
Some of everything
เหลือที่แต่ละวัน
lĕua têe dtàe lá wan
Leftovers of the day
มันทำให้คนอื่น
man tam hâi kon èun
It causes other people
ได้มีงานทำ
dâai mee ngaan tam
to get work to do
ถึงดูว่าต้อยต่ำ
tĕung doo wâa dtôi-dtàm
Even if [it] looks inferior/humble,
แต่มีค่าสำหรับเขา
dtàe mee kâa săm-ràp kăo
[it] still has value for them
ชายวัยกลางคน
chaai wai glaang kon
A middle-aged man
ตื่นเก็บขยะตั้งแต่เช้า
dtèun gèp kà-yà dtâng dtàe cháo
wakes, collects trash beginning in the early morning
ไปเข้าโรงงานกำจัด
bpai kâo rohng ngaan gam-jàt
goes back to the work building, gets rid of [everything]
ไม่ให้ขยะล้นเมือง
mâi hâi kà-yà lón meuang
[We] don’t want to have waste overflowing the city

วันนี้วันพ่อ
wan née wan pôr
Today is Father’s Day
ลูกขอให้ไปด้วย
lôok kŏr hâi bpai dûay
[My] child asks [me] to go with him
โรงเรียนไม่กิจกรรม
rohng rian mâi gìt-jà-gam
School is closed
พอลูกได้ผูกพัน
por lôok dâai pòok pan
[so] father and child can bond
วันทำงานอย่างนี้
wan tam ngaan yàang née
[On] a [regular] workday like this
ขาดงานไม่ดีแน่
kàat ngaan mâi dee nâe
Skipping work would definitely be bad
คนทำแทนรู้สึกแย่
kon tam taen róo sèuk yâe
The replacement feels bads
ไม่อยากเอาเปรียบกับอื่น เข้า
mâi yàak ao bprìap gàp èun kăo
[I] don’t want to take advantage of someone else
ชายวัยกลางคน
chaai wai glaang-kon
The middle-aged man
ต้องเก็บขยะตั้งแต่เช้า
dtông gèp kà-yà dtâng dtàe cháo
must collects trash beginning in the early morning
ด้วยใบหน้ามองเศร้า
dûay bai-nâa baai mong sâo
with a sad expression
ไม่มีเวลาให้ลูกน้อย
mâi mee way-laa hâi lôok nói
There is no time for the little child!

สังคมมนุษย์ ที่สุดที่สุขสดใส
săng-kom má-nút têe sùt têe sùk sòt săi
The top of human society that is bright and happy
มี ความเป็นอยู่ สุขสบาย
mee kwaam bpen yòo sùk sà-baai
has a comfortable existence
เพราะหลายคนทำงานหนัก
prór lăai kon tam ngaan nàk
because many people do hard work
อาชีพเก็บขยะ
aa-chêep gèp kà-yà
The profession of trash collecting
ช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างมาก
chûay lĕua săng-kom bpen yàang mâak
helps society a lot
ถึงไม่มีใครนึกรัก
tĕung mâi mee krai néuk rák
[And yet] we arrive at the place no one considers love
ก็ขอให้เพียงแค่ลูก
gôr kŏr hâi piang kâe lôok
And only asks the child,
อย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจ
yàa dâai nói néua dtàm jai
“Don’t feel neglected.”

2X

วันพ่อจะผ่านไป
wan pôr jà pàan bpai
Father’s Day will pass
วันใหม่ของลูกจะมา
wan mài kŏng lôok jà maa
Another day for [you] child will come

4X