ถามหาความรัก Taam Haa Kwam Rak (Inquire about Love)

By แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
From the Album กัมพูชา Kampucha (Cambodia) (1984)

The album Kampucha is not available at eThaiCD, but the song “Taam Haa Kwaam Rak” is included on the an album called “The Best of Add Carabao,” which is, needless to say, highly recommended. BUY IT HERE at EThaiCD, where you can shop in English.

โอ้รัก ของคนบนพื้นดิน
ôh rák kŏng kon bon péun din
Oh the love of people on the earth
เปรียบดังลิ้น กระทบฟันมีวันพราก
bprìap dang lín grà-tóp fan mee wan prâak
Can be compared to “the tongue hitting the tooth” (minor marital squabbles). There is a day of severing.
หนุ่มสาวเอย เคยคิดไหมวัยวันนั้น
nùm săao oie koie kít măi wai wan nán
Oh young men and women, do your ever think of the period of life of that day?
วันผันวัย ใจผันกาย
wan păn wai jai păn gaai
Days change the age, the heart changes the body.
เปลี่ยนรู้ไปอย่าให้เหิน เกินความจริง
bplian róo bpai yàa hâi hĕrn gern kwaam jing
[It] changes what you know, not allowing [you] to soar beyond the truth.
ฮืมๆๆๆๆๆ
Hmmm, hmmm, hmmm, hmmm

โอ้รัก ของบิดรและมารดา
ôh rák kŏng bìtdon láe maan-daa
Oh the love of a father and mother
ดั่งฟ้ากว้างไกลสุดสายตา
dàng fáa gwâang glai sùt săai dtaa
is like the sky as wide as the eye can see
หนุ่มสาวเอย เคยคิดไหมใครปรารถนา
nùm săao oie koie kít măi krai bpràat-tà-năa
Oh young men and women, do you ever think of the one who desires
เลี้ยงลูกน้อย ค่อยเติบกล้า
líang lôok nói kôi dtèrp glâa
to raise the small child, while they slowly grow up to be brave
ขุนข้าวปลา อีกขนมและนมเนย
kŭn kâao bplaa èek kà-nŏm láe nom noie
Feeding [them] rice and fish, as well as some sweets and butter.
ดวงใจเอ๋ย ดวงใจ ใครคิดบ้าง
duang jai ŏie duang jai krai kít bâang
O [my] heart, my loved one, who realizes this?
สายเลือดสร้าง เรามากลับหาใช่
săai lêuat sâang rao maa glàp hăa châi
The bloodline created us, and it is impossible to go back [to see those who have passed on]*
สายเลือดเส้น หล่อเลี้ยงเราเติบใหญ่
săai lêuat sên lòr líang rao dtèrp yài
The stream of the bloodline raised us to be big
สัมผัสไอ อุ่นแต้ดั่งแม่ตน
săm-pàt ai-ùn dtâe dàng mâe dton
A warm happy connection like our mother’s
ฮืมๆๆๆๆๆ
Hmmm, hmmm, hmmm, hmmm
ฮืมๆๆๆๆๆ
Hmmm, hmmm, hmmm, hmmm

ดวงใจเอ๋ย ดวงใจ ใครคิดบ้าง
duang jai ŏie duang jai krai kít bâang
O [my] heart! [My] loved one. Who realizes this?
สายเลือดสร้าง จึงห่างเหินแรมไกล
săai lêuat sâang jeung hàang hĕrn raem glai
The blood line creates us and then runs far and apart from us
สายเลือดเส้น หล่อเลี้ยงเราเติบวัย
săai lêuat sên lòr líang rao dtèrp wai
The bloodline nourishes us to maturity
มอบอกไอ อุ่นแต้ดั่งแม่ตน
môp òk ai-ùn dtâe dàng mâe dton
entrusting [to us] a soul, warmly and cheerfully, like our mothers

โอ้รัก ของคนวกวนเวียน
ôh rák kŏng kon wók won wian
Oh the love of people circles back around
สุดอ่านเขียน ความจริงให้รู้แจ้ง
sùt àan kĭian kwaam jing hâi róo jâeng
With all that is written, the truth [still] can’t be clearly known [love is inexplicable]
หนุ่มสาวเอย จงเรียนรู้เสาะแสวง
nùm săao oie jong rian róo sòr sà-wăeng
Oh young men and women, you should learn, seek, and strive for [it]
จงดัดแปลง ไปตามปัญญา
jong dàt bplaeng bpai dtaam bpan-yaa
You should modify [yourselves] according to knowledge
ไปเถิดไป ถามหาความรักกัน
bpai tèrt bpai tăam hăa kwaam rák gan
Go on now! Go! Inquire into love for one another.
ฮืมๆๆๆๆๆ
Hmmm, hmmm, hmmm, hmmm
ฮืมๆๆๆๆๆ
Hmmm, hmmm, hmmm, hmmm