คนแบกเป้ Kon Baek Bpay (The Backpacker)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: OTOP (Aed Carabao solo album, 2004)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):
This CD is not currently in stock at eThaiCD, but you could get on a waiting list (I have this CD):

Note: Also see the rhyming SINGABLE ENGLISH translation.

จะแบกเป้ข้ามภูผา
jà bàek bpây kâam poo păa
[I] will shoulder a backpack and cross the rocky mountain
พงพนาอย่าหมายขวางกั้น
pong pá-naa yàa măai kwăang gân
Woods and brush, don’t get in the way of our goal!
จะไปให้ถึงฝั่งแสงตะวัน
jà bpai hâi tĕung fàng săeng dtà-wan
[I] will go to the sunlit side
ณ ที่แห่งนั้นที่มีผองเรา
ná têe hàeng nán têe mee pŏng rao
At that moment, there is all of us,
สดใสดอกไม้ผีเสื้อ
sòt săi dòk máai pĕe sêua
bright and cheerful, flowers and butterflies

จะแบกเป้ข้ามถนน
jà bàek bpây kâam tà-nŏn
[I] will shoulder a backpack and cross the road
ไปสู่ชน รอการกอบเกื้อ
bpai sòo chon ror gaan gòp gêua
Make it to the finish to wait for the pick up
เอาดวงใจผองเราเอื้อเฟื้อ
ao duang jai pŏng rao êua féua
Take the heart of us all, generously
เป็นดั่งเรือข้ามลำน้ำเชียว
bpen dàng reua kâam lam náam chieow
Truely being like a boat crossing a waterway
แบ่งเบาความทุกข์ระทม
bàeng bao kwaam túk rá-tom
Easing the suffering

ก้มลงจูบแผ่นดินแม่
gôm long jòop pàen din mâe
Bend down and kiss the motherland
อบอุ่นแท้ปานสองแก้ม
òp ùn táe bpaan sŏng gâem
warmly and genuinely as if [kissing] two cheeks
ที่เปรอะยิ้มและแววตา
têe bprùh yím láe waew dtaa
The dusty smile and glance
ปรารถนาอันใสซื่อ
bpràat-tà-năa an săi sêu
has an honest longing
เธอคือพลังยิ่งใหญ่
ter keu pá-lang yîng yài
She is a great strength

จะแบกเป้สู้ชีวิต
jà bàek bpây sôo chee-wít
[I] will shoulder a backpack and fight on [through] life
ถึงฟ้าลิขิตให้เราเป็นไป
tĕung fáa lí-kìt hâi rao bpen bpai
to what heaven has destined for us
จะฝืนลมต้านพายุร้าย
jà fĕun lom dtâan paa-yú ráai
[I] will oppose the wind, withstand bad storms
ตราบชีพวายก็ยังมั่นคง
dtràap chêep waai gôr yang mân kong
Until existence comes to an end, [I]’ll still be firm
ทระนงของคนแบกเป้
tor-rá-nong kŏng kon bàek bpây
The pride/conceit of the backpacker.

[Last two verses 1 more time]

*”เธอ” is the affectionate/closer form of “you”