เห็นมั้ยบัวลอย Hen Mai Bua Loy (Do You See This, Bua Loy?)

by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: เห็นมั้ยบัวลอย Hen Mai Bua Loy (Do You See This, Bua Loy?) (2014)

Note: This is the title song from the most recent Aed Carabao’s solo album. The lyrics of “Hen Mai Bua Loy” of course refer back to Bua Loy, the selfless soldier who, with his last words, was worrying whether everyone else was alright. Aed Carabao says that “Bua Loy” is one of the two songs he is most proud of. It is, of course a fan favorite, and one of the most important Carabao songs. If you have never heard the song “Bua Loy,” go check it out. And we have a SINGABLE English VERSION of that song.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ทุนนิยมบวกกับคนนิยม ชื่นชมไม่ลืมหูลืมตา
tunní-yom bùak gàp kon ní-yomchêun chom mâi leum hŏo leum dtaa
[Take] capitalism and add fashionable people, admire them without opening your ears or eyes
เคยฉุกคิดไหมว่าคนเราเกิดมานั้นเพื่ออะไร
koiechùk-kít măi wâa kon rao gèrt maa nánpêua a-rai
Did it ever occur to you suddenly, What did we bring these people into the world for?
ฉันเคยตั้งคำถามว่าบ้านหลังนี้จะอยู่ได้ยังไง
chănkoie dtâng kam tăam wâa bâan lăng née jà yòodâai yang ngai
I’ve asked this question before: how will we be able to live in this home
ถ้าคนยังเอาแต่ใจยังเห็นแก่ตัวและขี้โกง
tâakon yang ao dtàe jai yang hĕn gàe dtua láe kêe gohng
If people continue to be self-centered, greedy and deceitful?

เห็นไหมบัวลอยเจ้าพื้นอยากทำไมจากค่ะเร็วเกินไป
hĕnmăi bua loi jâo péunyàak tam-mai jàak kâ reogern bpai
Do you see [this] Bua Loey, my good friend? Why’d you leave me so quickly?
บัวลอยไปอยู่ที่ไหน ได้ยินบางไหมเข้าร้ายถึงโลง
bualoi bpai yòo têe năi dâai yin baang măi kâo ráai tĕung lohng
Where’d you go, Bua Loey? Have your heard the horrible news reaching [your] casket?
เห็นไหมบัวลอยเจ้าพื้นอยากทำไมจากค่ะเร็วเกินไป
hĕnmăi bua loi jâo péunyàak tam-mai jàak kâ reogern bpai
Do you see [this] Bua Loey, my good friend? Why’d you leave me so quickly?
บัวลอยคงลับ สบาย ปล่อย สังคมไทย ก้าวไปสุดโต่ง
bualoi kong láp sà-baai bplòi săng-kom tai gâao bpai sùt-dtòhng
Maybe [the fact that] you, Bua Loey, are sleeping comfortably releases society to go to extremes.

ทุกหย่อมหญ้า มีแต่ ค่านิยมชื่นชมการชักหัวคิว
túkyòm yâa mee dtàe kâaní-yom chêun chom gaan chák hŭa kiw
Every patch of grass has only popularity, praise, fighting to get to the front of the line.
คนที่หนึ่งยักคนที่สองยักคนที่สามยักหลาย
kontêe nèung yák kon têe sŏng yák kon têe săam yák lăai
The first person swindles the second person, who swindles the third person, who swindles many others.
เนื้อถนนรนแคมเหล็กหินปูนทรายจะเหลืออะไร
néua tà-nŏn ron kaem lèk hĭn bpoon saai jà lĕua a-rai
On the hull of an iron boat there is limestone, sand and what else?
คอรัปชั่นเมืองไทยดุจมะเร็งร้ายที่ต้องเปิดโปง
korabpcham meuangtai dùt má rêuang ráai têe dtông bert bprong
Thailand’s corruption is like a bad cancer that must be exposed.

[Refrain and verses repeat]

บัวลอยคงลับสบายปล่อยสังคมไทยโกงกินกันสุดโต่ง
bualoi kong lápsà-baai bplòisăng-kom tai gohng gin gan sùt-dtòhng
Bua Loey, its seems [you] are sleeping comfortably, releasing Thai society to consume together to the max

โกงกินกันสุดโต่ง
gohng gin gan sùt-dtòhng
Consuming together to the max
ต้องปราบปรามเปิดโป่ง
dtông bpràap bpraam bpèrt bpòhng
We have to control this bulge
มันโกงกินกันสุดโต่ง
man gohng gin gan sùt-dtòhng
It consumes each other to the max
กินโกงกันสุดโต่ง
gin gohng gan sùt-dtòhng
Cheating each other to the max
โกงกินกันสุดโต่ง
gohng gin gan sùt-dtòhng
Consuming together to the max
ต้องปราบปรามเปิดโป่ง
dtông bpràap bpraam bpèrt bpòhng
We have to suppress this bulge
มันโกงกินกันสุดโต่ง
man gohng gin gan sùt-dtòhng
It consumes us all to the max


 

BUY THE ALBUM at eThaiCD.com.