มีกันและกัน Me Gan Lae Gan (We Have Each Other)

Note: Posted to Facebook by Add Carabao, June 23, 2018 at his Facebook page @BuffalosfollowThamma

Note: If I’m reading his posts right, he was procrastinating from his work, when he stopped and composed this song to take a break. And the song may be partially inspired by the fact that, around that time, he and his motorcycle buddies were getting together to go out to make merit (going out to a village to officially give donations of things or money, as is the Thai Buddhist tradition).

….เอาเป็นว่าให้ฟังไกด์ไปเลยตามคำเรียกร้อง เพราะพรุ่งนี้ผมจะไม่อยู่ ไปทำบุญกับชาวสองล้อที่ลพบุรี ซื้อเครื่องสีข้าวให้กับโรงเรียนสัตยาไส ชัยบาดาน ของท่านอาจารย์อาจอง ชุมสาย ที่สองปีที่เเล้วซื้อรถไถ่ให้คันหนึ่ง คนทำดีสังคมสมควรสนับสนุน เป็นที่มาที่พวกเราชาวสองล้อจะไม่ค่อยพลาดในเรื่องเเบบนี้ แบ่งปันความรักให้กับเด็ก เยาวชน คือความรักที่ยิ่งใหญ่ครับพี่น้อง

Posted by Add Carabao on Saturday, June 23, 2018

มีกันและกัน นั่นคือความรักอันยิ่งใหญ่
Having each other, that is a great love.
ประคองกันไป นั้นคือภาระที่ต้องทำ
Supporting each other along. That’s a responsibility we must do
ยังจำว่าแรกที่คุณเจอกันได้ไหม
Can you remember the first time we met?
ตื่นตาตื่นใจ ยังกับโลกนี่มีเพียงสองเรา
Startled as if the world has only the two of us

โอ้ โอ้ ความรัก ข้าวใหม่
Oh oh . . . love. The rice is new*
โอ้ โอ้ ความรัก ปลามัน
Oh oh . . . Love. The fish is enjoyable*

นานวันเป็นปีหลายปีผ่านไปไม่เหมือนเก่า
After a long time, many days and years have passed, it’s not like before
ทั้งตัวคุณตัวเขาร่วงโรยเปลี่ยนแปลงไปตามกาล
Both you and the other person have faded and changed with the passage of time
วันคืนใกล้ชิด ตื้นลึกหนาบาง รู้หมด
Days and nights being so close, “shallow, deep, thick and thin,”** knowing everything about the other
ความรักมันหด ความสุขมันหายมลายจาง
Love shrinks. Happiness disappears, is destroyed, fades out

นี่ไงเมื่อมุมมองเปลี่ยน
This is when the viewpoint changes
นั่นไงรักจึง งทลาย
That’s why love collapses

จงมองความรักของคนใกล้ตัวเสียใหม่
You should look again at the love of the people close to you
สิ่งที่เปลี่ยนไป อาจเป็นตัวคุณไม่ใช่เขา
The thing that has changed might be yourself and not them
กอดกันรักกัน คุยกันให้เหมือนวันเก่าๆ
Embrace each other, love each other, have a chat so it’s like the old days
รักของคนเรา มันคือหน้าที่ของทุกคน
The love of us people is the duty of each person
รักของทุกคน คือคนมีกันและกัน
The love of each person, it’s having each other

ผูกพันมั่นคง
Securely connected [having each other’s hearts]

นานวันเป็นปีหลายปีผ่านไปไม่เหมือนเก่า
After a long time, many days and years have passed, it’s not like before
ทั้งตัวคุณตัวเขาร่วงโรยเปลี่ยนแปลงไปตามกาล
Both you and the other person have faded and changed with the passage of time
วันคืนใกล้ชิด ตื้นลึกหนาบาง รู้หมด
Days and nights being so close, “shallow, deep, thick and thin,”** knowing everything about the other
ความรักมันหด ความสุขมันหายมลายจาง
Love shrinks. Happiness disappears, is destroyed, fades

นี่ไงเมื่อมุมมองเปลี่ยน
This is when the viewpoint changes
นั่นไงรักจึง งทลาย
That’s why love collapses

จงมองความรักของคนใกล้ตัวเสียใหม่
You should look again at the love of the people close to you
สิ่งที่เปลี่ยนไป อาจเป็นตัวคุณไม่ใช่เขา
The thing that has changed might be yourself and not them
กอดกันรักกัน คุยกันให้เหมือนวันเก่าๆ
Embrace each other, love each other, have a chat so it’s like the old days
รักของคนเรา มันคือหน้าที่ของทุกคน
The love of us people is the duty of each person
รักของทุกคน คือคนมีกันและกัน
The love of each person, it’s having each other

ผูกพันมั่นคง
Securely connected [having each other’s hearts]
มีกันและกัน
[We] have each other

[Last 2 lines repeat several times.]

*”ข้าวใหม่ปลามัน” (kow mai, bplaa man), is a saying that exactly translates “New rice, enjoyable fish” with the overall meaning that  what is new is good AND particularly for the period when a husband and wife have just gotten married it is said, “kow mai, bplaa man.”
**The phrase, “ตื้นลึกหนาบาง” (deun, luek naa baang) means “shallow, deep, thick and thin,” and it means to know everything about another person. But the line here also states that explicitly ending with “รู้หมด” “Knowing everything”