วันวานไม่มีเขา วันนี้ไม่มีเรา Wan Waan Mai Mee Kow, Wan Nee Mai Mi Row (If It Weren’t for Her, Today I’d Not Be Here)

by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: วันวานไม่มีเขาฯ Wan Waan Mai Mee Kow Kow ([If] Yesterday There Wasn’t Them . . . )
You can BUY THE ALBUM HERE at eThaiCD.

NOTE: This song is one of my very favorites.It is the title song of Aed Carabao’s last solo album วันวานไม่มีเขา วันนี้ไม่มีเรา (If Yesterday There Wasn’t Him/Her, Today There Wouldn’t Be Me/Us.) It is primarily an touching Mother’s Day song. However Khun Aed says that, more generally, it is a song to honor all those people who have influenced us, and made us who we are. It is also a song to honor the band, Carabao. “Kow” can mean “horns” (like of the buffalo). So the title also means, if not for the buffalo horns, today there wouldn’t be us (the community of fans). PLEASE ALSO CHECK OUT THE SINGABLE ENGLISH VERSION!!


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

วันวานไม่มีเขา ในวันนี้ไม่มีเรา
wan waan mâi mee kăo nai wan née mâi mee rao
[If] yesterday we didn’t have her, today there wouldn’t be us.
ใครเล่าตื่นแต่เช้า เข้าครัวหุงข้าว เจียวไข่ต้มปลา
krai lâo dtèun dtàe cháo kâo krua hŭng kâao jieow kài dtôm bplaa
Tell me, who wakes early in the morning, cooks rice, fries eggs, makes fish soup;
ปลุกให้ลุกจากการหลับไหล จับเราอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
bplùk hâi lúk jàak gaan làp lăi jàp rao àap náam bplìan sêua pâa
Wakes us from sleep, catches us for a shower, and changes [our] clothes;
เที่ยวพารับส่งโรงเรียน สอนทำการบ้านทั้งอ่านเขียน
tîeow paa ráp sòng rohng rian sŏn tam gaan bâan táng àan kĭan
Drops us off and picks us up from school; teaches us to do our homework, both reading and writing;
เวียนวนเป็นเพื่อนเล่นในยามเย็น
wian won bpen pêuan lên nai yaam yen
Runs around playing with us . . . in the evening

วันวานไม่มีเขา ในวันนี้ไม่มีเรา
wan waan mâi mee kăo nai wan née mâi mee rao
If yesterday there wasn’t her, in this day there wouldn’t be us.
เฝ้าคอยห่มผ้ากันหนาว จัดหาหยูกยาเป็นหมอจำเป็น
fâo koi hòm pâa gan năao jàt hăa yòok-yaa bpen mŏr jam bpen
[She] looks after us, tucks the covers around us when it’s cold. Provides medicine and is a doctor when necessary.
อ้อมแขนอบอุ่นคุ้นเคย ประครองร่วมทุกข์ยามเราทุกข์เข็ญ
ôm kăen òp ùn kún koie bprà krong rûam túk yaam rao túk kĕn
A familiar warm embrace, supports, shares our trouble when there is suffering.
โลกเป็นอย่างที่มันเป็น เค้าสอนเรา ให้เรียนรู้เห็น
lôhk bpen yàang têe man bpen káo sŏn rao hâi rian róo hĕn
The world is what it is. She teaches us so we see and understand
และเพ็ญเพียรแข็งแกร่ง บินโต้ลม
láe pen pian kăeng gràeng bin dtôh lom
And be strong and patient. Fly against the wind!

รักเขามั่นคง ยั้งยืนยงชั่วฟ้า
rák kăo mân kong yáng yeun-yong chûa fáa
Her love is stable, as lasting as the sky
ตราบดินสลายกลบหน้าดั่งบิดรมารดาค่าน้ำนม
dtràap din sà-lăai glòp nâa dàng bitdon maan-daa kâa náam nom
Until the earth wears away, parents’ love is pure.
ถ้าวันวานไม่มีเขา ไม่มีเรา บนโลกกลมๆ
tâa wan waan mâi mee kăo mâi mee rao bon lôhk glom glom
If yesterday there wasn’t them. There wouldn’t be us on this whole round world.
วันวานไม่มีเขา วันนี้ไม่มีเรา
wan waan mâi mee kăo wan née mâi mee rao
If yesterday there wasn’t them, today we wouldn’t exist.

วันวานไม่มีเขา ในวันนี้ไม่มีเร
wan waan mâi mee kăo nai wan née mâi mee rao
If yesterday there wasn’t her, in this day there wouldn’t be us.
เพียงเห็นเธอหนุ่มสาวบินได้ไกลไปสู่ฝั่งฝัน
piang hĕn ter nùm săao bin dâai glai bpai sòo fàng făn
Just seeing her, young men and women can fly off to the distant shore of their dreams
หัวอกหัวใจก็เป็นสุข หมดห่วงหมดทุกข์
hŭa òk hŭa jai gôr bpen sùk mòt hùang mòt túk
The heart is happy, completely free of worry or sadness
คือที่หมายมั่น ถ้าวันวานไม่มีท่าน
keu têe măai mân tâa wan waan mâi mee tâan
It is certain: if yesterday we didn’t have YOU.
วันนี้คงไม่มีเธอฉัน
wan née kong mâi mee ter chăn
Today there probably wouldn’t be him/her and me.
วันวานไม่มีเขา พวกเราไม่มี
wan waan mâi mee kăo pûak rao mâi mee
If yesterday there wasn’t her, all of us wouldn’t exist.
วันวานไม่มีเขา วันนี้ไม่มีเรา
wan waan mâi mee kăo wan née mâi mee rao
If yesterday there wasn’t her, today there wouldn’t be us.
วันวานไม่มีเขา วันนี้ไม่มีเรา
wan waan mâi mee kăo wan née mâi mee rao
If yesterday there wasn’t her, today there wouldn’t be us