แสงจันทร์ (Saeng Jan) Moonlight

Artist: มาลีฮวนน่า Maleehuana (or Marajuana)
Album: เพื่อนเพ Peuan Pay (2000)

The video which features Add Carabao as a guest singer is from a large concert (คอนเสิร์ตพันธ์เล-1000 โล…พรรลำ) August 22, 2009

Note: This song was not written by Add Carabao. It came out on an album by Maleehuana in 2000. He only joins in singing it with Maleehuana. But it is beautiful and I always wanted to know what the song meant, I translated it, and include a transcription for those who want to sing it.

แสงจันทร์กระจ่าง ส่องนำทางสัญจร
săeng jan grà-jàang sòng nam taang săn-jon
The bright/clear moonlight shines leading [one] down the way
คิดถึงนางฟ้าอรชร ป่านนี้นางนอนหลับแล้วหรือยัง
kít tĕung naang fáa or-rá-chon bpàan née naang non làp láew rĕu yang
Missing/thinking of the delicate angel. Is the woman sleeping yet or not?
แสงจันทร์นวลใหญ่ ข้าจ่อมจมอยู่ในภวังค์
săeng jan nuuan yài kâa jòm jom yòo nai pá-wang
The ivory-colored moon is big. I sink into subconsciousness
เรไรเสียงไพรแว่วดัง ยิ่งฟังยิ่งเหงาจับใจ คิดถึง
ray-rai sĭiang prai wâew dang yîng fang yîng ngăo jàp jai kít tĕung
The sound of distant forest grasshoppers is loud. The more I listen, the more loneliness grips my heart … I miss you

เดินทางกลางเถื่อน กลางหมู่เดือนและหมู่ดาว
dern taang glaang tèuuan glaang mòo deuuan láe mòo daao
Traveling in the midst of wildness, amidst moons and stars
แหงนมองฟ้าดั่งมองหาเงา ของเยาวมาลย์อยู่ในสายลม
ngăen mong fáa dàng mong hăa ngao kŏng yao-wá-maan yòo nai săai lom
I look up at the sky as if looking for an image of a beautiful young woman in the wind
ผู้ใดซ่อนเจ้า น้ำค้างเหน็บหนาวและขื่นขม
pôo dai sôn jâo náam káang nèp năao láe kèun kŏm
Someone hides you away. The dew is cold and bitter
น้ำตาหยด หยดทุกข์ระทม พร่างพรมอยู่ในสองตา หวั่นไหว
náam dtaa yòt yòt túk rá-tom prâang prom yòo nai sŏng dtaa wàn wăi
Tear drops, suffering tears, sparkle and sprinkle from [my] eyes . . . [which are] anxious.

เอาใจและร่างออกมาวางเดิมพัน
ao jai láe râang òk maa waang derm pan
I take my heart and body and wager them
เดินทางไกลอยู่ใต้แสงจันทร์คิดถึงทุกวัน คิดถึงทุกคืน
dern taang glai yòo dtâi săeng jan kít tĕung túk wan kít tĕung túk keun
Traveling far under the moonlight, I think of you every day and night
คิดถึงคนรัก ชุบชูใจให้ตื่นฟื้น
kít tĕung kon rák chúp choo jai hâi dtèun féun
I miss my loved one; I encourage you so you wake up, recovered/refreshed
โอ้ฝันอยู่ทุกค่ำคืน ในคืนที่มีแสงจันทร์ อ่อนหวาน
ôh făn yòo túk kâm keun nai keun têe mee săeng jan òn wăan
Oh, I keep dreaming of you every night, in the moonlit night . . . soft and sweet

เอาความฝันใฝ่ สองเราไว้ที่ปลายฟ้า
ao kwaam făn fài sŏng rao wái têe bplaai fáa
Store the dreams of us two away at the farthest reaches of the sky
เดินทางผ่านสายธารเวลา ขอให้ศรัทธาอย่าลืมลางเลือน
dern taang pàan săai taan way-laa kŏr hâi sàt-taa yàa leum laang leuuan
Traveling past the stream of time. I ask your faith not fade away
รอแสงสว่าง อรุณรุ่งรางมาเยือน
ror săeng sà-wàang à-run rûng raang maa yeuuan
Wait for the bright light of dawn to come out and visit
ฝากใจไว้กับแสงดาวเดือน ขอให้มาเยือนอยู่ในนิทรา หลับฝัน
fàak jai wái gàp săeng daao deuuan kŏr hâi maa yeuuan yòo nai nít-traa làp făn
I entrust my heart to the light of the moon and stars. May it come visit you in your sleep. . . close your eyes and dream

[Instrumental]

เอาใจและร่างออกมาวางเดิมพัน
ao jai láe râang òk maa waang derm pan
I take my heart and body and wager them
เดินทางไกลอยู่ใต้แสงจันทร์คิดถึงทุกวัน คิดถึงทุกคืน
dern taang glai yòo dtâi săeng jan kít tĕung túk wan kít tĕung túk keun
Traveling far under the moonlight, I think of you every day and night
คิดถึงคนรัก ชุบชูใจให้ตื่นฟื้น
kít tĕung kon rák chúp choo jai hâi dtèun féun
I miss my loved one; I encourage you so you wake up, recovered/refreshed
โอ้ฝันอยู่ทุกค่ำคืน ในคืนที่มีแสงจันทร์ อ่อนหวาน
ôh făn yòo túk kâm keun nai keun têe mee săeng jan òn wăan
Oh, I keep dreaming of you every night, in the moonlit night . . . soft and sweet

เอาความฝันใฝ่ สองเราไว้ที่ปลายฟ้า
ao kwaam făn fài sŏng rao wái têe bplaai fáa
Store the dreams of us two away at the farthest reaches of the sky
เดินทางผ่านสายธารเวลา ขอให้ศรัทธาอย่าลืมลางเลือน
dern taang pàan săai taan way-laa kŏr hâi sàt-taa yàa leum laang leuuan
Traveling past the stream of time. I ask your faith not fade away
รอแสงสว่าง อรุณรุ่งรางมาเยือน
ror săeng sà-wàang à-run rûng raang maa yeuuan
Wait for the bright light of dawn to come out and visit
ฝากใจไว้กับแสงดาวเดือน ขอให้มาเยือนอยู่ในนิทรา …
fàak jai wái gàp săeng daao deuuan kŏr hâi maa yeuuan yòo nai nít-traa
I entrust my heart to the light of the moon and stars. May [it] come visit you in your sleep