ทูโอวันไนน์ นอนหลับสบายใต้ต้นกัญชา 2019 Non Lap Sabai Dtai Dton Ganja ([In] 2019 Sleeping Comfortably Under the Stem of Ganja

Word and music by ปรีชา ชนะภัย Preecha Chanopai (aka เล็ก คาราบาว Lek Carabao)
This version posted on YouTube June 11, 2019. Also posted at Lek Carabao’s Facebook page Lek Carabao Solo.

Note: Both Add and Lek Carabao recently released songs apologizing for the song “Ganja” (from 1982). This coincides with the Thai government’s new policy of legalization of medical marijuana. I already wrote an article about these apology songs (with their translations). However Lek Carabao has improved upon his first “Ganja” apology song, so I post the newest version below with the slightly revised lyrics.

เราเคยแต่งเพลงกัญชา
We once composed the song “Ganja”
มีเนื้อหาต่อต้านมัน
The jist of which: [We] opposed it
พอคืนวันผันไป
As days pass,
อะไรๆ มันก็เปลี่ยน
anything will change

มันกลายเป็นยา
It can be made into medicine
ใช้รักษาผู้คน
To treat people
ที่ทุกข์ทนกับโรคร้าย
Who have serious illnesses
ให้หายเจ็บหายป่วย
Relieving pain and suffering

เราเคยว่ามันอันตราย
We previously thought it was dangerous
ทำร้ายชีวิตคน
Harming the lives of people
ส่งผลให้นอนตาย
A thing that would cause people to “lay down and die”
ใต้ต้นของมัน
under its stem

* วันนี้เราจึงต้องพูดถึงมันกันใหม่
So today we all must talk about this again
และทำความเข้าใจ ในพืชชนิดนี้
And get to an understanding of this plant
วันนี้เราจึงต้องพูดถึงมันกันอีกที
Today we all should talk about this one more time
พูดถึงสิ่งดีๆ ที่มันมีให้ผู้คน
Talk about the very good things this can provide people

พูดถึงสิ่งดีๆ ที่มันมีให้ผู้คน
So today we all must talk about this again
พูดถึงสิ่งดีๆ ที่มันมีให้ผู้คน
Talk about the very good things this can provide people
พูดถึงสิ่งที่มันมี อยู่ในตัวมัน
Talk about the very good things it has in it
ทูโอวันไนน์ นอนหลับสบายใต้ต้น….กัญชา
[In] 2019 [we] sleep comfortably under the stem of ganja