ในนามแห่งความรัก Nai Nam Heng Rak (In the Name of Love)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Add Carabao; ลือชัย งามสม Luechai Ngaamsom aka ดุก คาราบาว Duk Carabao; ขจรศักดิ์ หุตะวัฒนะ Kajonsak Hudtawattana aka หมี คาราบาว Mee Carabao
Album: รุ่นคนสร้างชาติ Run Kon Saang Chaat (Nation Builders)(1994)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it at eThaiCD.com where you can shop in English.

Note: David Rubin saw my first rough translation on my Facebook and suggested many great improvements, most of which I accepted. So it this translation has been crowd-sourced. He has has posted his translation of this song at a song translation site.

บอกกับคนข้างๆ ช่วยบอกดังๆ ว่ารักยังมี
bòk gàp kon kâang kâang chûay bòk dang dang wâa rák yang mee
Tell the person beside you, please tell them loudly, that love still exists
ที่หาย ไปจากเมืองนี้ ยังสบายดี ไม่หนีไปไหน
têe hăai bpai jàak meuang née yang sà-baai dee mâi nĕe bpai năi
What dissappeared from this this city is still fine; it hasn’t fled anywhere
เมือง ที่ คน แดกด่วน เร่งรีบเร็วไว
meuang têe kon dàek dùan râyng rêep reo wai
A city where people urgently push and crowd and rush around
เมืองที่รถ ติดแหง็กแย่งกันหายใจ
meuang têe rót dtìt ngèak yâeng gan hăai jai
The city where there the cars are stuck in traffic and [drivers] compete for breathable air
ธรรมชาติ ต้องโดนทำลาย
tam-má-châat dtông dohn tam laai
Nature had to be destroyed
แลกความเมามาย กิเลสตัณหา
lâek kwaam mao maai gì-làyt dtan-hăa
Exchanged for drunkenness, lust, and passion
กิเลสตัณหา. .
gì-làyt dtan-hăa
Lust and passion

บอกกับคนข้างๆ ช่วยบอกดังๆ ว่ารักเรียกหา
bòk gàp kon kâang kâang chûay bòk dang dang wâa rák rîak hăa
Tell the person beside you, please tell them loudly, that love is calling for you
แต่ยาม นี้คนทั้งหล้า กำลังตื่นตา ความศิวิไลซ์
dtàe yaam née kon táng lâa gam-lang dtèun dtaa kwaam sì-wí-lai
But in this period, people right now are dazzled by civilization [by the big, bright city]*
เดิน เหมือน คน ตาบอด ลูกกะตาใส
dern mĕuan kon dtaa bòt lôok gà dtaa săi
Walking like blind people, their eyes unseeing
คลำหาทาง อยู่รอด อย่างไร้น้ำใจ
klam hăa taang yòo rôt yàang rái nám jai
Groping for a way to survive, devoid of kindness
โรงเรียน หรือมหาลัย มี่ที่แห่งไหน สอนคนเป็นคน
rohng rian rĕu má-hăa-lai mêe têe hàeng năi sŏn kon bpen kon
Where are there any schools or universities that teach people to be human?
สอนคนเป็นคน.
sŏn kon bpen kon
Teach people to be human?

แต่ความรักยิ่งใหญ่ นั้นยังไม่เกิด ประคองกันเถิดถ้าพอไปไหว
dtàe kwaam rák yîng yài nán yang mâi gèrt bprà-kong gan tèrt tâa por bpai wăi
But great love hasn’t yet arisen. Support each other if you are able.
จวบแผ่นฟ้าถล่ม
jùap pàen fáa tà-lòm
Until the sky collapses
ผืนดินทลาย
pĕun din tá-laai
The land crumbles
แม้โลกวอดวาย ไฟบรรลัยกัลป์
máe lôhk wôt-waai fai ban-lai-gan
Even if the world is razed to the ground and destroyed by fire for all time
ที่ ในความฝัน รักนั้นเคยมาถึง
têe nai kwaam făn rák nán koie maa tĕung
There in a dream, at one time love had arrived
บนโลกครั้งหนึ่งสวยด้วยสีสัน
bon lôhk kráng nèung sŭay dûay sĕe săn
On the earth, once upon a time, it’s beautiful with color,
ธรรมชาติ สัตว์ป่า ไม้นานาพันธุ์
tam-má-châat sàt bpàa máai naa-naa pan
nature, many species of wild animals and plants,
ผู้คนรักกัน เยี่ยง ฉันท์ พี่น้อง
pôo kon rák gan yîang chăn pêe nóng
People love each other like a verse of poetry, brothers and sisters!

[Instrumental

แต่ความรักยิ่งใหญ่ นั้นยังไม่เกิด ประคองกันเถิดถ้าพอไปไหว
dtàe kwaam rák yîng yài nán yang mâi gèrt bprà-kong gan tèrt tâa por bpai wăi
But great love, that still hasn’t come about. Support each other if you are able
จวบแผ่นฟ้าถล่ม
jùap pàen fáa tà-lòm
Until the sky collapses
ผืนดินทลาย
pĕun din tá-laai
The land crumbles
แม้โลกวอดวาย ไฟบรรลัยกัลป์
máe lôhk wôt-waai fai ban-lai-gan
Even if the world is razed to the ground, destroyed by fire for all time
ที่ ในความฝัน รักนั้นเคยมาถึง
têe nai kwaam făn rák nán koie maa tĕung
There in a dream, at one time, love had arrived
บนโลกครั้งหนึ่งสวยด้วยสีสัน
bon lôhk kráng nèung sŭay dûay sĕe săn
Once upon a time, on the Earth, it’s beautiful with color
ธรรมชาติ สัตว์ป่า ไม้นานาพันธุ์
tam-má-châat sàt bpàa máai naa-naa pan
nature, many species of wild animals and plants
ผู้คนรักกัน เยี่ยง ฉันท์ พี่น้อง
pôo kon rák gan yîang chăn pêe nóng
People love each other like a verse of poetry, brothers and sisters!

บอก กับคนข้างๆ ช่วยบอกดังๆ ว่ารักร่ำร้อง
bòk gàp kon kâang kâang chûay bòk dang dang wâa rák râm róng
Tell the person beside you, please tell them loudly, that love is begging you
ความรัก จากคนทั้งสอง มีท่วงทำนอง สวยสดงดงาม
kwaam rák jàak kon táng sŏng mee tûang-tam-nong sŭay sòt ngót ngaam
The love from two people, has a harmony that is beautiful, wonderful
หนุ่ม สาว คือ พลัง ผู้เป็นความหวัง
nùm săao keu pá-lang pôo bpen kwaam wăng
Young people are [our] strength; they are [our] hope
สองมือคือที่ตั้ง ใช่มือที่สาม
sŏng meu keu têe dtâng châi meu têe săam
[One’s] two hands are where [it starts], not [with] some third party
รัก ให้ฉันมาตาม ฉันมาในนาม
rák hâi chăn maa dtaam chăn maa nai naam
Love wants me to follow it. I come in the name
แห่งความรัก
hàeng kwaam rák
of love!
รัก ให้ฉันมาตาม ฉันมาในนาม แห่งความรัก
rák hâi chăn maa dtaam chăn maa nai naam hàeng kwaam rák
Love wants me to follow it. I come in the name of love!
รัก ให้ฉันมาตาม ฉันมาในนาม…..แห่ง ความ รัก
rák hâi chăn maa dtaam chăn maa nai naam ….. hàeng kwaam rák
Love has me come along. I come . . . . in the name of love!

*The word “kwam-civilized” is a borrowed English word for “civilization” but in Thai, it has the connotation of “bright lights, big city” and doesn’t mean exactly the same as “civilization” in English. In the famous song “Telay Jai,” has the line “Amidst the lights of civilization it’s not difficult to lose your way.”