ในนามแห่งความรัก Nai Nam Heng Rak (In the Name of Love)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Add Carabao; ลือชัย งามสม Luechai Ngaamsom aka ดุก คาราบาว Duk Carabao; ขจรศักดิ์ หุตะวัฒนะ Kajonsak Hudtawattana aka หมี คาราบาว Mee Carabao
Album: รุ่นคนสร้างชาติ Run Kon Saang Chaat (Nation Builders)(1994)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it at eThaiCD.com where you can shop in English.

บอกกับคนข้างๆ ช่วยบอกดังๆ ว่ารักยังมี
Tell the person beside you, please tell them loudly, that love still exists
ที่หาย ไปจากเมืองนี้ ยังสบายดี ไม่หนีไปไหน
That which is missing from this city. It’s still fine, it didn’t flee anywhere
เมือง ที่ คน แดกด่วน เร่งรีบเร็วไว
A city where people ridicule, warning [each other] to hurry up
เมืองที่รถ ติดแหง็กแย่งกันหายใจ
The city where there the cars are stuck in traffic trying to grab a breathe from each other
ธรรมชาติ ต้องโดนทำลาย
Nature had to be destroyed
แลกความเมามาย กิเลสตัณหา
Exchanged for drunkenness, lust, and passion
กิเลสตัณหา. .
Lust and passion

บอกกับคนข้างๆ ช่วยบอกดังๆ ว่ารักเรียกหา
Tell the person beside you, please tell them loudly, that love is calling for you
แต่ยาม นี้คนทั้งหล้า กำลังตื่นตา ความศิวิไลซ์
But in this period, people right now are dazzled by civilization
เดิน เหมือน คน ตาบอด ลูกกะตาใส
Walking like blind people, their eyes looking blankly[?]
คลำหาทาง อยู่รอด อย่างไร้น้ำใจ
Groping for a way to survive, devoid of kindness
โรงเรียน หรือมหาลัย มี่ที่แห่งไหน สอนคนเป็นคน
In the schools or the universities, is there some place teaching people to be people?
สอนคนเป็นคน.
Teaching people to be people.

แต่ความรักยิ่งใหญ่ นั้นยังไม่เกิด ประคองกันเถิดถ้าพอไปไหว.
But great love, that still hasn’t come about. Support each other if you are able [?].
จวบแผ่นฟ้าถล่ม
Until the sky collapses
ผืนดินทลาย
The land crumbles
แม้โลกวอดวาย ไฟบรรลัยกัลป์.
Even if the world is razed to the ground, the holocaust on doomsday [fire, ruin, for eternity]
ที่ ในความฝัน รักนั้นเคยมาถึง.
There in a dream love once arrived
บนโลกครั้งหนึ่งสวยด้วยสีสัน
On the earth, once upon a time, it was beautiful with color
ธรรมชาติ สัตว์ป่า ไม้นานาพันธุ์
Nature, with many species of wild animals and plants
ผู้คนรักกัน เยี่ยง ฉันท์ พี่น้อง.
People, love each other. Like a verse of poetry, brothers and sisters!

[Instrumental

แต่ความรักยิ่งใหญ่ นั้นยังไม่เกิด ประคองกันเถิดถ้าพอไปไหว.
But great love, that still hasn’t come about. Support each other if you are able [?].
จวบแผ่นฟ้าถล่ม
Until the sky collapses
ผืนดินทลาย
The land crumbles
แม้โลกวอดวาย ไฟบรรลัยกัลป์.
Even if the world is razed to the ground, the holocaust on doomsday [fire, ruin, for eternity]
ที่ ในความฝัน รักนั้นเคยมาถึง.
There in a dream love once arrived.
บนโลกครั้งหนึ่งสวยด้วยสีสัน
On the earth, once upon a time, it was beautiful with color
ธรรมชาติ สัตว์ป่า ไม้นานาพันธุ์
Nature, with many species of wild animals and plants
ผู้คนรักกัน เยี่ยง ฉันท์ พี่น้อง.
People, love each other. Like a verse of poetry, brothers and sisters!

บอก กับคนข้างๆ ช่วยบอกดังๆ ว่ารักร่ำร้อง
Tell the person beside you, please tell them loudly, that love is begging you
ความรัก จากคนทั้งสอง มีท่วงทำนอง สวยสดงดงาม
Love from both of two people, has a harmony that is beautiful, wonderful
หนุ่ม สาว คือ พลัง ผู้เป็นความหวัง
Young people are strength, these people are hope
สองมือคือที่ตั้ง ใช่มือที่สาม
[One’s] two hands are where [it starts], not [with] some third party
รัก ให้ฉันมาตาม ฉันมาในนาม
Love wants me to follow it. I come in the name
แห่งความรัก
of love!
รัก ให้ฉันมาตาม ฉันมาในนาม แห่งความรัก
Love wants me to follow it. I come in the name of love!
รัก ให้ฉันมาตาม ฉันมาในนาม…..แห่ง ความ รัก
Love has me come along. I come . . . . in the name of love!