ตำนานดวงดาว (Dtamnan Duang Dao) Legend of Stars

Lyrics and Melody by ทิวา สาระจูฑะ Teewa Sarachuta
Album: อัลบั้ม ซึม เศร้า เหงา แฮงค์ Suem Sao Ngao Haeng (Soaked Sad Lonely Hungover) (2005)

* กว่าจะถึงวันนี้ ผ่านเส้นทางแสนไกล
Before arriving at today, [we’ve] travelled a long road
ด้วยชีวิตและหัวใจ ผ่านข้ามคืนวันเวลา
With life and heart, crossing the days and nights of time
ไม่มีฝันใดเป็นจริง หากคนหยุดนิ่งเฉยชา
No dream comes true if people stand still, indifferently
ไม่มีฝันใดได้มา หากคนไม่กล้าท้าทาย
No dream can come if people don’t dare challenge

** เมื่อความฝันยังอยู่คนอยู่ ยังสู้ยังสู่จุดหมาย
While dreams exist, people exist. They still struggle towards their goal
คือที่โค้งรุ้งวางลาย แต่งวาดภาพสายจากปลายฟ้า
It’s at the arch of the rainbow setting out stripes, painting a line from the end of the sky

(Solo)

(* , **)

กว่าจะถึงตรงนี้ ผ่านเส้นทางแสนนาน
Before arriving right here, [we’ve] travelled a long road
จากความใฝ่ฝันวันวาน สร้างตำนานดวงดาว
From yesterday’s dreams, building a starry legend*

*Creating a “star Legend” or a “legend of the Stars” but I think “Starry Legend” works better.