นายขนมต้ม Naai Kanom Dtom (Mr. Kanom Dtom)

by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul
Album: เดอะแมนซิตี้ไลอ้อน The Man City Lion (1996)
Sorry this album isn’t currently available at eThaiCD.com

Note: Mr. Kanom Dtom was a real person, a legendary Thai boxer born in 1850 (from Thai Wikipedia).

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ชีวิตลำเค็ญ
chee-wít lam-ken
A life lived in poverty
จำเป็นต้องมีวิชา
jam bpen dtông mee wí-chaa
It is necessary to have a subject of knowlege
ทุ่มเทกายา รบศึกพม่าสุดใจ
tûm tay gaa-yaa róp sèuk pá-mâa sùt jai
[One] dedicates [one’s] body to battling Burma with [one’s] whole heart
มันเกิดความแค้น ที่อัดฝังแน่น
man gèrt kwaam káen têe àt făng nâen
It brings about an anger that [one] presses down and buries tightly
หนอลูกผู้ชาย
nŏr lôok pôo chaai
Isn’t that right, guy?
พ่อแม่พี่สาวเราตาย
pôr mâe pêe săao rao dtaai
Our parents and elder sister have died
ด้วยปลายคมดาบศัตรู
dûay bplaai kom dàap sàt-dtroo
by the sharp tip of the enemy sword
ครูสอนเชิงมวย
kroo sŏn cherng muay
Teacher instructs in the field of boxing
ก็เพียงชายพเนจร
gôr piang chaai pá-nay-jon
Just a wandering man
นกไร้รังนอน
nók rái rang non
The bird lacks a nest to sleep in
เฝ้าสอน ให้ข้าเรียนรู้
fâo sŏn hâi kâa rian róo
Looks after and instructs so [this] slave* learns
ดูเจ้าเด็กวัด ฝึกหัดชกมวย
doo jâo dèk wát fèuk hàt chók muay
See and take measure of the boy practicing boxing
ตำราต่อสู้
dtam-raa dtòr sôo
A treatise on fighting
ชาวบ้าน บ้านกุ่มต่างรู้
chaao bâan bâan-gùm dtàang róo
The people of Baan Kum, each one knows
ว่าฟ้าส่งแชมป์ มาเกิด
wâa fáa sòng chaem maa gèrt
that the sky has sent a champion to be born

แม่ช่อมะขาม
mâe chôr má-kăam
Mother [you are] a bouquet of tamarind
ความงามของบ้าน ป่าโมก
kwaam ngaam kŏng bâan bpàa-môhk
The beauty of Bpamohk
ผู้คอย ร่วมทุกข์ร่วมโศก
pôo koi rûam túk rûam sòhk
People will wait [with you and] share any suffering or sadness.
คนรัก สุดแสนประเสริฐ
kon rák sùt săen-bprà-sèrt
[My] lover, you are extremely precious
คออกศึกครั้งนี้ หากแม้เสียที
òk sèuk kráng née hàak máe sĭa tee
Nevertheless, [I’m] off to war this time
ไม่เสียชาติเกิด
mâi sĭa châat gèrt
I won’t quit [fail?] the country of my birth
เจ้าจงรับรู้ข้าเถิด
jâo jong ráp róo kâa tèrt
You must acknowledge me
ข้ารักเจ้าหมดหัวใจ
kâa rák jâo mòt hŭa jai
I love you with my whole heart

แก่งแย่งชิงดี
gàeng yâeng ching dee
Fight well
ยังมีอยู่ทุกสังคม
yang mee yòo túk săng-kom
[You] still have of all society
นายขนมต้ม
naai kà-nŏm dtôm
Mr. Kanom Dtom
พบความขมขื่นมากมาย
póp kwaam kŏm kèun mâak maai
Meets with a lot of bitterness
mee dtàe cherng muay têe dâai dtòr chêep
Has only boxing to further oneself and make a living
ให้พอรอดตาย
hâi por rôt dtaai
So as soon as you survive [escape death]
ชีวิตของลูกผู้ชาย
chee-wít kŏng lôok pôo chaai
the life of this guy
ผู้กลายมาเป็นตำนาน
pôo glaai maa bpen dtam naan
becomes a legend

*The word “ข้า” means slave, but it also a pronoun that is commonly used for “I” or “me.”