ค่าของคน Kaa Kong Kon (The Value of a Person)

by คาราบาว Carabao
Album: สวัสดีประเทศไทย Sawadee Prathet Thai (Hello Thailand!) (2013)
THIS ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED! Buy it HERE at eThaiCD. Read the Album Review here at CarabaoinEnglish

Note: This song so uplifting. It is the last song on the most recent (28th) Carabao album, สวัสดีประเทศไทย “Sawadee Prathet Thai,” which is an EXCELLENT! album.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ถึงเป็นคนยากดี มีจน
tĕung bpen kon yâak dee mee jon
Whether you happen to be a rich person or a poor person,
เราล้วนมีชีวิตเดียว
rao lúan mee chee-wít dieow
we only have one life.
หากไม่ท้อไม่ถอย
hàak mâi tór mâi tŏi
If you don’t get tired, don’t retreat
ไม่คอยโชคชะตา
mâi koi chôhk chá-dtaa
Don’t wait for luck,
มันจะไกลแค่ไหนกันนักเชียว
man jà glai kâe năi gan nák chieow
However extremely far it is from you,
รู้จักทำรู้จักคิด
róo jàk tam róo jàk kít
Know work, keep thinking,
เช้าจรดค่ำยังยืนหยัด
cháo jà-ròt kâm yang yeun yàt
from morning until night, with persistence
เมื่อได้ทำได้สู้สุดความสามารถ
mêua dâai tam dâai sôo sùt kwaam săa-mâat
When one has worked and struggled using all their capability,
โอกาสย่อมไม่ใช่แพ้ลูกเดียว
oh-gàat yôm mâi châi páe lôok dieow
opportunity is unlikely to fail one child.

ตะวันสีทอง ท้องฟ้าสีคราม
dtà-wan sĕe tong tóng-fáa sĕe kraam
The golden sun, the indigo sky,
มีคำถามจะสู้ไหม
mee kam tăam jà sôo măi
[they] have a question: Will you struggle?
คิดแต่ท้อแต่ถอยคอยแต่โชคชะตา
kít dtàe tór dtàe tŏi koi dtàe chôhk chá-dtaa
[You may] think only of being discouraged, only of waiting for luck
ค่าของคนแท้จริงอยู่ที่ไหน
kâa kŏng kon táe jing yòo têe năi
[Think], Where is the true value of a person?
คนมาเกิดประเสริฐที่สุด
kon maa gèrt bprà-sèrt têe sùt
People are born very precious/excellent
เกิดเป็นมนุษยชาติงดงาม
gèrt bpen má-nút châat ngót ngaam
Born beautiful human beings
และคุณค่าของคนยังรอการพิสูจน์
láe kun-ná-kâa kŏng kon yang ror gaan pí-sòot
The value of a person still waits for the proving
แล้วคุณล่ะ อยากเป็นคนแบบไหน
láew kun lâ yàak bpen kon bàep năi
So what about you? What kind of person do you want to be?

ดุจดังนกที่โผบิน
dùt dang nók têe pŏh bin
Be like the birds that soar
ออกหากินล่อเลี้ยงกาย
òk hăa gin lôr líang gaai
Out to find food to nourish their bodies
ค่าของคุณที่แท้จริง
kâa kŏng kun têe táe jing
Your value that is true
เรารู้ว่ามันอยู่ที่ใน
rao róo wâa man yòo têe nai
I know where it is
ตนคือที่พึ่งแห่งตน
dton keu têe pêung hàeng dton
Oneself is up to oneself
ตนเองเท่านั้นที่พึ่งได้
dton ayng tâo nán têe pêung dâai
Only you yourself can support it.
ตั้งใจทำมันให้เต็มที่
dtâng jai tam man hâi dtem têe
Make up your mind to do it to the fullest
ภูมิใจในหน้าที่ที่ตนมี
poom jai nai nâa têe têe dton mee
Be proud of the duty/function that you have
ค่าของคนอยู่ที่ตรงนี้
kâa kŏng kon yòo têe dtrong née
The value of a person is right here
ตรงมีประโยชน์ต่อสังคม
dtrong mee bprà-yòht dtòr săng-kom
Right here is the value for society

2X

คุณมีประโยชน์ต่อสังคม
kun mee bprà-yòht dtòr săng-kom
You have usefulness for society
คุณคือประโยชน์แห่งสังคม
kun keu bprà-yòht hàeng săng-kom
You ARE a benefit of society