เมากีต้าร์ Mao Geeta (Guitar Drunk)

Album: แป๊ะขายขวด Bpae Kaai Kuat (1982)
By ปรีชา ชนะภัย Preecha Chanapai (aka Lek Carabao)

นักดนตรีขี้เมา เมาเหล้า
Drunk musician[s], drunk on alcohol
เช้าเมา เย็นเมา คํ่าเมา
Drunk in the morning, drunk in the evening, drunk at night
รักแต่เมา หลงแต่เมา
Only love being drunk, infatuated only with being drunk
เสียมือเปล่าๆ ยามเมามาย
Get nothing done when drunk

นักดนตรีตกงานก็จริงอยู่
Musicians lose their jobs, it always been true
หมูเห็ดเป็ดไก่ก็อดกิน
Pork, mushrooms, duck, and chicken, they don’t get to eat.
ไม่มีเหล้ากิน เซ็นเหล้ากิน
They have no alcohol to drink. They buy drinks, by putting it on their tab [signing that they will pay later]
ตกเย็นถ่างตาดีดกีต้าร์
When evening falls, they stay awake playing the guitar
เพี้ยนไปเพี้ยนมาไม่น่าฟัง
[The music] a little off, not good to listen to.

นักดนตรีตกงานก็จริงอยู่
Musicians lose their jobs, it’s true
หมูเห็ดเป็ดไก่ก็อดกิน
Pork, mushrooms, duck, and chicken, they don’t get to eat.
ไม่มีเหล้ากิน อย่าไปเซ็นเหล้ากิน
They don’t have alcohol to drink. Don’t buy drinks by promising to pay later.
อดทนฝึกฝนเล่นกีต้าร์
Restrain yourself, practice playing guitar.
อนาคตโชติช่วงชัชวาล
The future [will be] incandescently bright.