แผ่นดิน Paen Din (The Land)

by คาราบาว Carabao
Album: อเมริโกย Ameri-goy (1985)
This album is HIGHLY RECOMMENED. Buy it HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: This patriotic song sounds a lot like American patriotic songs in describing Thailand as a land of opportunity for immigrants. This is not surprising given that Aed’s parents emigrated from China and Theirry’s mother is Swiss. Unlike most American patriotic songs, it warns of potential disaster if the people aren’t careful.

*ไม่มีดินผืนใด ให้ไออุ่น
mâi mee din pĕun dai hâi ai ùn
There is no land that gives warmth
เท่ากับดินที่คุณ ถือกำเนิด
tâo gàp din têe kun tĕu gam-nèrt
equal to the land where you were born
ไม่มีดินผืนใด ดูมั่นคง
mâi mee din pĕun dai doo mân kong
There is no land anywhere that seems as firm and secure
เท่ากับดินที่ลง สำมะโนครัว
tâo gàp din têe long săm-má-noh krua
as the land where you are counted in the census
ไม่มีดินผืนใด ให้คุณเดิน
mâi mee din pĕun dai hâi kun dern
There is no land whatsoever for you to walk on
เท่ากับดิน ที่คุณเดิน
tâo gàp din têe kun dern
equal to the land where you walked
ตอนตั้งไข่
dton dtâng kài
when you first learned to stand
ไม่มีดินผืนใด มีความหมาย
mâi mee din pĕun dai mee kwaam măai
There is no land whatsoever that has meaning
เท่ากับดินสุดท้าย
tâo gàp din sùt táai
equal to the ultimate land, [the place]
ของเผ่า พันธุ์
kŏng pào pan
of your people

ไม่มีชายหญิงใด มีชีวิต
mâi mee chaai yĭng dai mee chee-wít
There is no man or woman who has life
หมกมุ่นครุ่นคิด แค่สืบพันธุ์
mòk mûn krûn-kít · kâe sèup pan
absorbed totally in concern for their own reproduction
ไม่มีชายหญิงใด มัวแต่ฝัน
mâi mee chaai yĭng dai mua dtàe făn
There is no man or woman anywhere absorbed only in dreaming
ถึงแต่ตนทุกวัน ทุกเวลา
tĕung dtàe dton túk wan túk way-laa
just of him- or herself every day, all the time
ไม่มีชายหญิงใด ไม่เคยคิด
mâi mee chaai yĭng dai mâi koie kít
There is no man or woman whatsoever who has never thought
ถึงชีวิตต่อไป ภายภาคหน้า
tĕung chee-wít dtòr bpai paai pâak nâa
of the life that goes on into the future
ไม่มีชายหญิงใด ไม่อ่อนล้า
mâi mee chaai yĭng dai mâi òn láa
There is no man or women anywhere who isn’t weary,
ร่วงโรย ชรา ไปตาม กรรม
rûang roi chá-raa bpai dtaam gam
fading into old age according to fate

อย่ามัวแต่ฝัน
yàa mua dtàe făn
Don’t just be wrapped up with dreaming of . .
อย่ามัวแต่คิด
yàa mua dtàe kít
Don’t just be wrapped up with thinking of . . .
ฝันถึงคิดถึง
făn tĕung kít tĕung
dreaming, thinking
แต่ประโยชน์ส่วนตัว
dtàe bprà-yòht sùan dtua
only of your own interests
เห็นแก่ตัว คนเห็นแก่ตัว
hĕn gàe dtua kon hĕn gàe dtua
Being selfish. [If] people are selfish
แผ่นฟ้า จะมัว
pàen fáa jà mua
The skys will murky
แผ่นดิน จะหมอง นองน้ำตา
pàen din jà mŏng nong nám dtaa
The land will be gloomy and flooded with tears

ไม่มีดินผืนใด ให้ไออุ่น
mâi mee din pĕun dai hâi ai ùn
There is no land that gives warmth
เท่ากับดินที่คุณ ถือกำเนิด
tâo gàp din têe kun tĕu gam-nèrt
equal to the land where you were born
ไม่มีดินผืนใด ดูมั่นคง
mâi mee din pĕun dai doo mân kong
There is no land anywhere that seems as solid and secure
เท่ากับดินที่ลง สำมะโนครัว
tâo gàp din têe long săm-má-noh krua
as the land where you are counted in the census
ไม่มีดินผืนใด ให้คุณเดิน
mâi mee din pĕun dai hâi kun dern
There is no land whatsoever for you to walk on
เท่ากับดิน ที่คุณเดิน
tâo gàp din têe kun dern
equal to the land where you walked
ตอนตั้งไข่
dton dtâng kài
when you first learned to stand
ไม่มีดินผืนใด มีความหมาย
mâi mee din pĕun dai mee kwaam măai
There is no land whatsoever that has meaning
เท่ากับดินสุดท้าย
tâo gàp din sùt táai
equal to the ultimate land, the place
ของเผ่า พันธุ์
kŏng pào pan
of your people

ไม่มีชัย ชนะ ใดยิ่งใหญ่
mâi mee chai chá-ná dai yîng yài
There is no victory whatsoever as great
เท่ากับชัย ชนะ เหนือใจตน
tâo gàp chai chá-ná nĕua jai dton
as the victory over one’s own heart
ไม่มีภัยผองใด เหี้ยมโหดร้าย
mâi mee pai pŏng dai hîam hòht ráai
There is no danger whatsoever as cruel
เท่ากับภัยผองไทย ทำลายตน
tâo gàp pai pŏng tai tam laai dton
as the danger that Thais destroy ourselves
ไม่มีเงิน ไม่มีทอง
mâi mee ngern mâi mee tong
[If] I don’t have money
ยังไม่หมองเศร้า
yang mâi mŏng sâo
I’m still not sad
มีแผ่นดิน ปลูกข้าว เราอยู่ได้
Mee pàen din bplòok kâao rao yòo dâai
I still have land and can plant my rice
ไม่มีเงินไม่มีทอง ค่อยหาใหม่
mâi mee ngern mâi mee tong · kôi hăa mài
[If] there’s no money, gradually I’ll find it again
บนแผ่นดินสุดท้าย
bon pàen din sùt táai
on the ultimate land
ของไทย ทุกคน
kŏng tai túk kon
of every Thai

อย่ามัวแต่ฝัน
yàa mua dtàe făn
Don’t just be wrapped up with dreaming of . . .
อย่ามัวแต่คิด
yàa mua dtàe kít
Don’t just be wrapped up with thinking of . . .
ฝันถึงคิดถึง
făn tĕung kít tĕung
Dreaming, thinking
แต่ประโยชน์ส่วนตัว
dtàe bprà-yòht sùan dtua
only of one’s personal interest
เห็นแก่ตัว คนเห็นแก่ตัว
hĕn gàe dtua kon hĕn gàe dtua
Being selfish. [If] people are selfish
แผ่นฟ้า จะมัว
pàen fáa jà mua
The sky will be murky
แผ่นดิน จะหมอง นองน้ำตา
pàen din jà mŏng nong nám dtaa
The land will be gloomy and flooded with tears

แผ่นดินเดือดร้อน
pàen din dèuat rón
[If] the land is upset and angry
ผู้คนหมองไหม้
pôo kon mŏng mâi
People are sad and burn
ผู้คนใจร้าย
pôo kon jai ráai
People are cruel
แผ่นดินเดือดร้อน
pàen din dèuat rón
[If] the land is upset and angry,
แผ่นดินเหือดหาย
pàen din hèuat hăai
the land is dissipated
ผู้คนเหือดสิ้น
pôo kon hèuat sîn
The people completely dry up
หมดสิ้นแผ่นดิน
mòt sîn pàen din
It’s the end of the land
หมดสิ้นเผ่าพันธุ์
mòt sîn pào pan
The end of our ethnic group

*ไม่มีดินผืนใด ให้ไออุ่น
mâi mee din pĕun dai hâi ai ùn
There is no land that gives warmth
เท่ากับดินที่คุณ ถือกำเนิด
tâo gàp din têe kun tĕu gam-nèrt
equal to the land where you were born
ไม่มีดินผืนใด ดูมั่นคง
mâi mee din pĕun dai doo mân kong
There is no land anywhere that seems as solid and secure
เท่ากับดินที่ลง สำมะโนครัว
tâo gàp din têe long săm-má-noh krua
as the land where you are counted in the census
ไม่มีดินผืนใด ให้คุณเดิน
mâi mee din pĕun dai hâi kun dern
There is no land whatsoever for you to walk on
เท่ากับดิน ที่คุณเดิน
tâo gàp din têe kun dern
equal to the land where you walked
ตอนตั้งไข่
dton dtâng kài
when you first learned to stand
ไม่มีดินผืนใด มีความหมาย
mâi mee din pĕun dai mee kwaam măai
There is no land whatsoever that has meaning
เท่ากับดินสุดท้าย
tâo gàp din sùt táai
equal to the ultimate land, the place,
ของเผ่า พันธุ์
kŏng pào pan
of your people

ไม่มีผืนดินใด มีความหมาย
mâi mee pĕun din dai mee kwaam măai
There is no land anywhere that has meaning
เท่ากับผืนดินไทย ของคน ไทย
tâo gàp pĕun din tai kŏng kon tai
equal to the land of the Thai people