ลำพูน Lamphun

Lyrics by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul; Thai Wikipedia says the melody is from a Korean song.
Album: รุ่นคนสร้างชาติ Run Kon Saang Chaat (1994)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it at eThaiCD.com where you can shop in English.

The explanation under the video says (approximately): “Lamphun in the year 1988 when the villagers near Lamphun Industrial Park [in Northern Thailand] gradually get sick and finally die, they spend many years searching before they find the true cause.” Minamata is a neurological disease caused by mercury poisoning. Listen for an imitation of the sound of wailing at the end.

มีเวลาที่ล่องลอย เหมือนวิหคนกน้อยเยาว์วัย
mee way-laa têe lông loi mĕuan wí-hòk nók nói yao wai
There is a time that one floats a long like a little bird in childhood
มีเวลาเที่ยวท่องไป ฝันว่าไกลสุดไกลสุดสายตา
mee way-laa tîeow tông bpai făn wâa glai sùt glai sùt săai dtaa
There’s a time surfing around, dreaming far, the very farthest, as far as one can see.

วันและคืน รวดเร็วคล้ายหล่นหายไป
wan láe keun rûat reo kláai lòn hăai bpai
Day and night. So fast, like they fall and disappear
พบตัวเองว่านอนหายใจ
póp dtua ayng wâa non hăai jai
You find yourself lying down and breathing [You find you’re still alive]
กว่าจะรู้ก็สายเกินแก้
gwàa jà róo gôr săai gern gâe
Before you know, it’s too late to fix
พ่อแม่พี่น้องร่ำไห้เรียกร้อง
pôr mâe pêe nóng râm hâi rîak róng
Fathers, mothers, brothers, and sisters wailing and shouting
น้องเอ๋ย น้องนางหละปูนต้องมาชอกช้ำ
nóng ŏie nóng naang là bpoon dtông maa chôk-chám
Oh younger siblings. Sisters, the lime must have hurt [you]
โรคอุตสาหกรรมนิคมลำพูน
rôhk ùt-săa-hà-gam ní-kom lam-poon
The disease of Lamphun Industrial Park

มีใครเคยคิดเห็นใจ เห็นความจริงความทุกข์ภายใน
mee krai koie kít hĕn jai hĕn kwaam jing kwaam túk paai nai
Did anyone ever consider sympathy, see the truth, the suffering inside?
มีใครเคยได้เข้าไป เข้าไปใกล้ไปดูด้วยสองตา
mee krai koie dâai kâo bpai kâo bpai glâi bpai doo dûay sŏng data
Did anyone ever go in, go in close to look with their two eyes?

ควันและฝุ่น สารพิษนั้นคือที่มา
kwan láe fùn· săan pít nán keu têe maa
The smoke and dust, that toxin is the cause
มินามาตะล้านนา คือปัญหาที่สายเกินแก้
mí naa-maa dtà láan naa keu bpan-hăa têe săai gern gâe
Minamata is the problem that it’s too late to fix
พ่อแม่พี่น้องร่ำไห้เรียกร้อง
pôr mâe pêe nóng râm hâi rîak róng
Fathers, mothers, brothers, and sisters wailing and shouting
น้องเอ๋ย น้องนางหละปูนต้องมาชอกช้ำ
nóng ŏie nóng naang là bpoon dtông maa chôk-chám
Oh younger siblings. Sisters, the lime must have hurt [you]
โรคอุตสาหกรรมนิคมลำพูน
rôhk ùt-săa-hà-gam ní-kom lam-poon
The disease of Lamphun Industrial Park

มินามาตะย้ายมาหละปูน
mí naa-maa dtà yáai maa là bpoon
Minamata moves into the lime
มินามาตะย้ายมาลำพูน
mí naa-maa dtà yáai maa lam-poon
Minamata moves into Lamphun
มินามาตะย้ายมาหละปูน
mí naa-maa dtà yáai maa là bpoon
Minamata moves into the lime
มินามาตะย้ายมาลำพูน
mí naa-maa dtà yáai maa lam-poon
Minamata moves into Lamphun

มินามาตะย้ายมาหละปูน
mí naa-maa dtà yáai maa là bpoon
Minamata moves into lime
มินามาตะย้ายมาลำพูน
mí naa-maa dtà yáai maa lam-poon
Minamata moves into Lamphun
มินามาตะย้ายมาหละปูน
mí naa-maa dtà yáai maa là bpoon
Minamata moves into lime
มินามาตะย้ายมาลำพูน
mí naa-maa dtà yáai maa lam-poon
Minamata moves into Lamphun

ควันและฝุ่น สารพิษนั้นคือที่มา
kwan láe fùn săan pít nán keu têe maa
The smoke and dust, that toxin is the cause
มินามาตะล้านนา คือปัญหาที่สายเกินแก้
mí naa-maa dtà láan naa keu bpan-hăa têe săai gern gâe
Minamata is the problem that it’s too late to fix
พ่อแม่พี่น้องร่ำไห้เรียกร้อง
pôr mâe pêe nóng râm hâi rîak róng
Fathers, mothers, brothers, and sisters wailing and shouting
น้องเอ๋ย น้องนางหละปูนต้องมาชอกช้ำ
nóng ŏie nóng naang là bpoon dtông maa chôk-chám
Oh younger siblings. Sisters, the lime must have hurt [you]
โรคอุตสาหกรรมนิคมลำพูน
rôhk ùt-săa-hà-gam ní-kom lam-poon
The disease of Lampon Industrial Park