ลูกผู้ชายหัวใจสองล้อ Luuk Poo Chai Hua Jai Song Lor (Guy [with a] Biker Heart)

By Carabao คาราบาว
Album: สามัคคีประเทศไทย Samakee Pratet Thai (2005)

Support the artist and BUY this album at eThaiCD.com.

Note: This song that vaguely like the Dire Straits song “Money for Nothing,” which is referenced in the lyrics. The tune is not as catchy as “Money for Nothing,” but I find the lyrics really charming.

อย่ามาถามเลย ว่าจะไปไหน
yàa maa tăam loie wâa jà bpai năi
Don’t come asking where should we go
เพราะฉันเอง ก็ยังไม่รู้ที่จะไป
prór chăn ayng gôr yang mâi róo têe jà bpai
Because me, I still don’t know where to go
อย่ามาทำสายตาไม่เข้าใจ
yàa maa tam săai dtaa mâi kâo jai
Don’t give me that confused look
ถ้าอยากรู้ไปถามสายลมแสงแดด
tâa yàak róo bpai tăam săai lom săeng dàet
If you want to know where to go, ask the wind and the rays of the sun

แดดแผดเผา ใครเล่าสุขเท่าตัวฉัน
dàet pàet păo krai lâo sùk tâo dtua chăn
The sun blazes. Tell me who is as happy as me?
ขึ้นหลังอานบิด เบียร์เย็น ๆ
kêun lăng aan bìt rêuay bpèuay bia yen yen
Continuously on the motorcycle seat. The beer is cold
ทำในสิ่งที่มนุษย์ควรจะเป็น
tam nai sìng têe má-nút kuan jà bpen
Engaging in the things humans should be [engaged in]
ไม่เคี่ยวเข็ญใช้ชีวิตผลิตแต่เงิน
mâi kîeow kĕn chái chee-wít pà-lìt dtàe ngern
Not compelled to spend one’s life producing only money

เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน
ngern ngern ngern ngern ngern ngern ngern ngern ngern
Money, money, money, money, money, money, money, money, money
เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน
ngern ngern ngern ngern ngern ngern ngern ngern ngern
Money, money, money, money, money, money, money, money, money

Money for nothing, Bike for free
Money for nothing, Bike for free
Money for nothing, Bike for free
Money for nothing, Bike for free

โลกใบนี้ยังมีเพื่อนรอเราอยู่
lôhk bai née yang mee pêuan ror rao yòo
This world still has a friend waiting for us
ออกไปดู หมู่ชนผู้ยากไร้
òk bpai doo mòo chon pôo yâak rái
Go out and see the crowd of impoverished people
แบ่งปันรักปรารถนาดีด้วยดวงใจ
bàeng bpan rák bpràat-tà-năa dee dûay duang jai
Distribute love and well wishes with your heart
ช่วยผ่อนคลายได้สักนิดก็ยังดี
chûay pòn klaai dâai sàk nít gôr yang dee
[You] can help alleviate it a little and that’s still good
ดีกว่าปล่อยให้ผู้คนต้องโดดเดี่ยว
dee gwàa bplòi hâi pôo kon dtông dòht dìeow
Better than leaving it so people must be all alone.
เไม่แลเหลียว หี่ยวเฉากับชนชั้น
mâi lae lĭeow hìeow chăo gàp chon chán
Not paying attention, aging with class.
ชีวิตคนเรามีสิทธิ์พอ ๆ กัน
chee-wít kon rao mee sìt por por gan
Our lives have equal rights[?]
มีสวรรค์ มีนรก อยู่ในใจ
mee sà-wăn mee ná-rók rók yòo nai jai
[to?] have heaven or have hell in our hearts.

ไปเถอะไป ให้สายลมปะทะหน้า
bpai tùh bpai · hâi săai lom bpà-tá nâa
Go on! Go! So the wind is colliding with your face
ให้น้ำตาความปิติ มันรินไหล
hâi nám dtaa kwaam bpì-dtì man rin lăi
So tears of delight, they flow down
ควบสองล้อ คู่ชีวิตทะยานไกล
kûap sŏng lór kôo chee-wít tá-yaan glai
Ride two wheels, a pair for life, rushing far along
สู่จุดหมาย ปลายฝันแห่งเสรี
sòo jùt măai bplaai făn hàeng săy-ree
Towards the goal: the dream of freedom

เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ
săy-ree pâap lôok pôo chaai jai sŏng lór
Freedom, a guy, a biker heart
เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ
săy-ree pâap lôok pôo chaai jai sŏng lór
Freedom, a guy, a biker heart
เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ
săy-ree pâap lôok pôo chaai jai sŏng lór
Freedom, a guy, a biker heart
เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ลูกผู้ชาย
săy-ree pâap lôok pôo chaai lôok pôo chaai
Freedom, a guy, a real guy

yàa maa tăam loie wâa jà bpai năi
Don’t come asking where should we go
เพราะฉันเอง ก็ยังไม่รู้ที่จะไป
prór chăn ayng gôr yang mâi róo têe jà bpai
Because I myself still don’t know where to go
อย่ามาทำสายตาไม่เข้าใจ
yàa maa tam săai dtaa mâi kâo jai
Don’t give me that confused look
ถ้าอยากรู้ไปถามสายลมแสงแดด
tâa yàak róo bpai tăam săai lom săeng dàet
If you want to know where to go, ask the wind and the rays of the sun

แดดแผดเผา ใครเล่าสุขเท่าตัวฉัน
dàet pàet păo krai lâo sùk tâo dtua chăn
The sun is blazing. Tell me who is as happy as me
ขึ้นหลังอานบิดเรื่อยเปื่อย เบียร์เย็น ๆ
kêun lăng aan bìt rêuay bpèuay bia yen yen
Continuously on the motorcycle seat. The beer is cold
ทำในสิ่งที่มนุษย์ควรจะเห็น
tam nai sìng têe má-nút kuan jà hĕn
Doing the things that people should see
เห็นสวรรค์ เห็นนรก เห็นหัวใจ
hĕn sà-wăn hĕn ná-rók hĕn hŭa jai
See heaven, see hell, see the heart

ไปเถอะไป ให้สายลมปะทะหน้า
bpai tùh bpai · hâi săai lom bpà-tá nâa
Go on! Go! So the wind is colliding with your face
ให้น้ำตาความปิติ มันรินไหล
hâi nám dtaa kwaam bpì-dtì man rin lăi
So tears of delight, they flow down
ควบสองล้อ คู่ชีวิตทะยานไกล
kûap sŏng lór kôo chee-wít tá-yaan glai
Ride two wheels, a pair for life, rushing far along
สู่จุดหมาย ปลายฝันแห่งเสรี
sòo jùt măai bplaai făn hàeng săy-ree
towards the goal: the dream of freedom

เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ
săy-ree pâap lôok pôo chaai jai sŏng lór
Freedom, a guy, a biker heart
เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ
săy-ree pâap lôok pôo chaai jai sŏng lór
Freedom, a guy, a biker heart
เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ
săy-ree pâap lôok pôo chaai jai sŏng lór
Freedom, a guy, a biker heart
เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ลูกผู้ชาย
săy-ree pâap · lôok pôo chaai · lôok pôo chaai
Freedom, a guy, a real guy

[2X]