ใจสั่งมา Jai Sang Ma (My Heart Commands It) (Cover of a Sek Loso Song)

By เสกสรรค์ ศุขพิมาย Seksan Sukpeemai, aka Sek Loso
Album: 20ปี โลโซ เราและนาย (20 Years of Loso, Me and You) (2016) SUPPORT THE ARTISTS AND BUY IT HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English; this is not a Carabao album, but contains covers by Aed Carabao, Lek Carabao, and Thierry Mekwattana..

Note: This is a cover by Aed Carabao of a famous Sek Loso Song, on the excellent Sek Loso twentieth anniversary album 20ปี โลโซ เราและนาย (20 years of Loso, Me and You). CLICK HERE FOR MY ALBUM REVIEW.

หากว่าเธอผ่านมาได้ยิน เพลงนี้
hàak wâa ter pàan maa dâai yin playng née
If you pass this way and hear this song
คาดว่าเธอก็คงรู้ดี ว่าเป็นฉัน
kâat wâa ter gôr kong róo dee wâa bpen chăn
[I] assume you’re well aware that it’s me
มอบให้เธอคนเดียว อาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญ
môp hâi ter kon dieow àat mâi gìeow dtàe săm-kan
giving [this song] only to you. Maybe [the song] is irrelevant, but it’s important
เพราะฉัน นั้นอยากให้เธอได้ฟัง
prór chăn nán yàak hâi ter dâai fang
because I want you to hear it.

ที่เฝ้าแต่โทร โทรไปหาเธอ เรื่อยเปื่อย
têe fâo dtàe toh toh bpai hăa ter rêuay bpèuay
That I care only to call you continuously
เหนื่อยก็ยอม ก็ใจชอบเธอ ไม่เบา
nèuay gôr yom gôr jai chôp ter mâi bao
[I’m] tired, also willing, and also so extremely fond of you
แต่ใจเจ้ากรรมไม่รู้เลย ว่าเธอไม่ชอบเรา
dtàe jai jâo gam mâi róo loie wâa ter mâi chôp rao
But my heart is unlucky. I don’t understand why you don’t like me.
ไม่สนและไม่เอา ไม่อยากคุย
mâi sŏn láe mâi ao mâi yàak kui
[You] aren’t interested, won’t accept, don’t want to chat.

ก็เลยมาร้องเพลงบอก แค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจ
gôr loie maa róng playng bòk kâe yàak hâi ter nán kâo jai
And so I come sing a song. I just want to have you, there, understand
ไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไป ใจสั่งมา
âi sìng têe chăn tam long bpai jai sàng maa
The thing I get lost in doing, my heart orders it to happen
อย่าโกรธเลยนะคนดี ยกโทษให้ฉันนะแก้วตา
yàa gròht loie ná kon dee yók tôht hâi chăn ná gâew dtaa
Don’t be mad, you good person. Offer me forgiveness, darling.
คราวหลังจะไม่มา จะไม่โทร
kraao lăng jà mâi maa jà mâi toh
From now on, [I] won’t come [to see you], I won’t call.

[Instrumental interlude]

ก็เลยมาร้องเพลงบอก แค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจ
gôr loie maa róng playng bòk kâe yàak hâi ter nán kâo jai
And so I come sing a song. I just want to have you understand
ไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไป ใจสั่งมา
âi sìng têe chăn tam long bpai jai sàng maa
The thing I get lost in doing, my heart orders it
อย่าโกรธเลยนะคนดี ยกโทษให้ฉันนะแก้วตา
yàa gròht loie ná kon dee yók tôht hâi chăn ná gâew dtaa
Don’t be mad, you good person. Offer me forgiveness, darling.
คราวหลังจะไม่มา จะไม่โทร
kraao lăng jà mâi maa jà mâi toh
From now on, [I] won’t come [to see you], I won’t call.

และสุดท้ายที่ในหัวใจ มันร่ำร้อง
láe sùt táai têe nai hŭa jai man râm róng
And finally, in my heart, it begs
อยากจะมอง จะมองหน้าเธอ อีกซักที
yàak jà mong jà mong nâa ter èek sák tee
Wanting to see, to see your face just one more time.
ก่อนจะลา เธอไป คนใจดำหน้าตาดี
gòn jà laa ter bpai kon jai dam nâa dtaa dee
Before I leave you and go, the person with the black heart and the nice face
ขอโทษเธอซักที จากหัวใจ
kŏr tôht ter sák tee jàak hŭa jai
Asks forgiveness of you just once, from the heart

แต่มีหนึ่งคำ ที่ยังค้างคาใจ
dtàe mee nèung kam têe yang káang kaa jai
But I have one word remaining in my heart
คำพูดลูกผู้ชาย ฉันชอบเธอ
kam pôot lôok pôo chaai chăn chôp ter
The words of a real guy*: I am fond of you

*The words ดลูกผู้ชาย, word-for-word translate as “child of a man,” which just means a man but implies manliness, so I have translated it “real guy.”