รักต้องสู้ Rak Dtong Soo (Love Must Struggle)

By แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: ทำมือ Tam Meu (Hand-Made)(1989). This album is HIGHLY Recommended and is available at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: This is like the Thai “I Will Survive!” song for getting over a relationship. Thanks to my awesome friend, Tahmnong, whose website Deungdutjai containing 3,500! translations of Thai songs into English. She is my idol. ;) I read her translation and later did my own to put in my “100 Carabao Songs in English” list, so this translation is certainly influenced by hers. In this video it seems the band is touring in the Netherlands.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

เก็บ เอาไว้ เธอเก็บเอาไว้ ยัง มีคนต้องการ
gèp ao wái ter gèp ao wái yang mee kon dtông gaan
Keep this stored away, dear, keep this stored away: There is still someone who needs [you]
ผ่านวันนี้ มาจากเมื่อวาน ยังมีวัน ต่อไป
pàan wan née maa jàak mêua waan yang mee wan dtòr bpai
From this day forward, starting from yesterday, there are still [many] days continuing on
แอบ เอาไว้ เธอแอบ เอาไว้ ดู ใจให้นานๆ
àep ao wái ter àep ao wái doo jai hâi naan naan
Hide this away, dear, hide this away: watch your heart for the long-term
จำเอาไว้ คารม ไอ้ที่หวานๆ ปากและใจต่างกัน
jam ao wái kaa-rom âi têe wăan wăan bpàak láe jai dtàang gan
Remember for the future the saying: The guy who is very sweet, [his] mouth and heart are different from each other.

ซักวันหนึ่ง คงต้องมา อีกครั้ง ซักวันหนึ่ง คงต้องไป
sák wan nèung kong dtông maa èek kráng sák wan nèung kong dtông bpai
One day [someone] probably must come once more. One day [they] probably must go.
ซักวันหนึ่ง ถึงแม้ บอก ว่ารัก อาจจำต้อง แยกย้าย
sák wan nèung tĕung máe bòk wâa rák àat jam dtông yâek yáai
One day, although [someone] says “love,” maybe you will need to go your separate ways
วันนี้ เราเจ็บอย่างไร วันต่อไป อาจเจ็บกว่านี้
wan née rao jèp yàang rai wan dtòr bpai àat jèp gwàa née
However we are hurt today, some day in the future [we] may hurt more than this
รักเป็นสิ่ง ที่ดูว่าดี ก็เพราะมี แต่ความจริงใจ
rák bpen sìng têe doo wâa dee gôr prór mee dtàe kwaam jing jai
Love is a thing that seems to be good, and [that’s] because [you?] have only sincerity
เผื่อเอาไว้ บ้างเผื่อเอาไว้ เตรียมใจไว้ซักหน่อย
pèua ao wái bâang pèua ao wái dtriam jai wái sák nòi
For this eventuality, just in case, prepare your heart a little
อันความรัก เป็นเพียง แค่เรื่อง เล็กน้อย ในชีวิต คนเรา
an kwaam rák bpen piang kâe rêuang lék nói nai chee-wít kon rao
A love is just a small matter in the lives of us people
เจ็บมาแล้ว ก็เจ็บไปแล้ว เจ็บ มาจน เข้มแข็ง หลับซักตื่น พักฟื้น
jèp maa láew gôr jèp bpai láew jèp maa jon kâym-kăeng làp sák dtèun pák féun
Pain has come and pain has gone. Pain comes until [we] are strong. Sleep, wake up, and recuperate
เอาเรี่ยวเอาแรง ต่อสู้ชีวิต กันใหม่
ao rîeow ao raeng dtòr sôo chee-wít gan mài
Gather strength to fight on in your life once again

ซักวันหนึ่ง คงต้องมา อีกครั้ง ซักวันหนึ่ง คงต้องไป
sák wan nèung kong dtông maa èek kráng sák wan nèung kong dtông bpai
One day [someone] probably must come once more. One day [they] probably must go.
ซักวันหนึ่ง ถึงแม้ บอก ว่ารัก อาจจำต้อง แยกย้าย
sák wan nèung tĕung máe bòk wâa rák àat jam dtông yâek yáai
One day, although [someone] tells [you] “love,” maybe you will need to go your separate ways
วันนี้ เราเจ็บอย่างไง วันต่อไป อาจเจ็บกว่านี้
wan née rao jèp yàang ngai wan dtòr bpai àat jèp gwàa née
Whatever way we hurt today, one day in the future we may hurt more than this
รักเป็นสิ่ง ที่ดู ว่าดี หากว่ามี แต่ความจริงใจ
rák bpen sìng têe doo wâa dee hàak wâa mee dtàe kwaam jing jai
Love is a thing that seems good [but only] in the case that it is sincere
เผื่อเอาไว้ บ้างเผื่อเอาไว้ เตรียมใจไว้ซักหน่อย
pèua ao wái bâang pèua ao wái dtriam jai wái sák nòi
For this eventuality, just in case, prepare your heart a little
อันความรัก เป็นเพียง แค่เรื่อง เล็กน้อยในชีวิต คนเรา
an-kwaam-rák bpen piang kâe rêuang lék nói nai chee-wít kon rao
A love is just a small matter in the lives of us people
เจ็บมาแล้ว ก็เจ็บไปแล้ว เจ็บ มาจน เข้มแข็ง
jèp maa láew gôr jèp bpai láew jèp maa jon kâym-kăeng
Pain has come and pain has gone. Pain comes until [we are] strong
หลับซักตื่น พักฟื้น อาเรี่ยวเอาแรง ต่อสู้ชีวิต กันใหม่
làp sák dtèun pák féun aa rîeow ao raeng dtòr sôo chee-wít gan mài
Sleep, wake up, and recuperate. Gather strength to fight on in your life once again
หลับซักตื่น พักฟื้น เอาเรี่ยวเอาแรง ต่อสู้ชีวิต กันใหม่
làp sák dtèun pák féun ao rîeow ao raeng dtòr sôo chee-wít gan mài
Sleep, wake up, and recuperate. Gather strength to fight on in your life once again