ความเชื่อ Kwam Chuea (Belief)

Note: This is a บอดี้สแลม Bodyslam song featuring แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao. ตูน บอดี้สแลม Toon Bodyslam, the lead singer of the group Bodyslam, is Aed Carabao’s nephew. I was actually able to purchase this song on iTunes. Search using “Bodyslam” and the title of the album, which is “Believe” (in English). Bodyslam sounds a little like U2. All their albums are good.  CLICK HERE for a more recent Bodyslam song, written by Aed Carabao.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Toon Bodyslam:

มันเกือบจะล้มมันเหนื่อยมันล้าเหมือนแทบขาดใจ
man gèuap jà lóm man nèuay man láa mĕuan tâep kàat jai
He’s almost going to fall, he’s tired, he’s exhausted like his heart is almost breaking
เดินมาจนท้อไม่เจอจุดหมายปลายทางที่ฝัน
dern maa jon tór mâi jer jùt măai bplaai taang têe făn
Walking along until he’s discouraged he hasn’t reached the final goal he dreams of.
จะกลับดีไหมถ้าเดินต่อไปยากเย็นขนาดนั้น ยังถามใจ
jà glàp dee măi tâa dern dtòr bpai yâak yen kà-nàat nán yang tăam jai
“Would it be good to go back, if walking on is this difficult?” he still asks himself.
ตลอดชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิด
dtà-lòt chee-wít chăn chêua nai sìng têe kít
“Throughout life I believe in the things I think
หรือมันจะเป็นอะไรที่ผิด และฉันเองที่หลงทาง
rĕu man jà bpen a-rai têe pìt láe chăn ayng têe lŏng taang
Or [maybe] this will be something wrong, and it will be me who gets lost?”

ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน หกล้มคลุกคลานเท่าไหร่
chee-wít man dtông dern dtaam hăa kwaam făn hòk lóm klúk klaan tâo rài
Life it must walk on following, searching for, a dream, however much [one] stumbles and has to crawl
มันจะไปจบที่ตรงไหน เมื่อเดินเท่าไหร่มันก็ไปไม่ถึง
man jà bpai jòp têe dtrong năi mêua dern tâo rài man gôr bpai mâi tĕung
It will go and stop where? When one walks however far and doesn’t arrive.

เดินต่อช้าๆไม่อยากปล่อยฝันให้มันหลุดมือ
dern dtòr cháa cháa mâi yàak bplòi făn hâi man lùt meu
[I] Keep walking on slowly. [I] don’t want to let go of [my] dream so it slips from [my] hand
ที่สั่งให้ฉันไปต่อก็คือความเชื่อเท่านั้น
têe sàng hâi chăn bpai dtòr gôr keu kwaam chêua tâo nán
What commands me to keep going is only my belief
ถ้าในวันนี้เรี่ยวแรงยังเหลือก็ยังต้องฝัน ต้องก้าวไป
tâa nai wan née rîeow raeng yang lĕua gôr yang dtông făn dtông gâao bpai
If in this day, [I] have strength remaining, I still must dream, must proceed on
ตลอดชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิด
dtà-lòt chee-wít chăn chêua nai sìng têe kít
Throughout my life I believe in the things I think
แม้ไม่ว่ามันจะถูกหรือผิด จะขอทำสุดหัวใจ
máe mâi wâa man jà tòok rĕu pìt jà kŏr tam sùt hŭa jai
Whether it will be right or wrong, I wish to do it with all [my] heart

Aed Carabao:

ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน หกล้มคลุกคลานเท่าไหร่
chee-wít man dtông dern dtaam hăa kwaam făn hòk lóm klúk klaan tâo rài
Life it must walk on following, searching for, a dream, however much [one] stumbles and has to crawl
มันจะไปจบที่ตรงไหน แต่จะยังไงก็ต้องไปให้ถึง
man jà bpai jòp têe dtrong năi dtàe jà yang-ngai gôr dtông bpai hâi tĕung
It will go and stop wherever, but anyway, [one] still must make it there.
ที่สุดถ้ามันจะไม่คุ้ม แต่มันก็ดีที่อย่างน้อยได้จดจำว่าครั้งนึงเคยก้าวไป
têe sùt tâa man jà mâi kúm dtàe man gôr dee têe yàang nói dâai jòt-jam wâa kráng neung koie gâao bpai
In the end if [you] arrive and it’s not worth it, it will be good at least to be able to remember there was once a time [you] were moving forward.
แค่คนที่เชื่อในความฝัน จะเหน็ดจะเหนื่อยก็ยังต้องเดินต่อไป
kâe kon têe chêua nai kwaam făn jà nèt jà nèuay gôr yang dtông dern dtòr bpai
Only the person who believes in their dream [though] they become tired, still must go on

Toon:

ฉันท้อแท้สักกี่ทียังมีหวัง
chăn tór táe sàk gèe tee yang mee wăng
However many times I am downhearted, I still have hope
แม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกล
máe plâat-pláng sàk gèe kráng yang făn glai
However many times [I] err, [I] still dream far
แม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ตาย
máe chăn lóm chăn gôr kong mâi dtaai
Even though I fall, I probably won’t die.
ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจ
chăn yang mâi dtaai chăn yang kong hăai jai
I’m not dead yet! I’m still breathing.

แม้ท้อแท้สักกี่ทียังมีหวัง
máe tór táe sàk gèe tee yang mee wăng
However many times I get downhearted, [I] still have hope.
แม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกล
máe plâat-pláng sàk gèe kráng yang făn glai
However many times [I] err, [I] still dream far
แม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ตาย
máe chăn lóm chăn gôr kong mâi dtaai
Even though I fall, I probably won’t die.
ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจ
chăn yang mâi dtaai chăn yang kong hăai jai
I’m not dead yet! I’m still breathing.

Aed:

ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน หกล้มคลุกคลานเท่าไหร่
chee-wít man dtông dern dtaam hăa kwaam făn hòk lóm klúk klaan tâo rài
Life it must keep follow after and search for a dream, however much [one] collapses and crawls
มันจะไปจบที่ตรงไหน แต่จะยังไงก็ต้องไปให้ถึง
man jà bpai jòp têe dtrong năi dtàe jà yang-ngai gôr dtông bpai hâi tĕung
It will go and stop just where? But anyway, [one] must keep going until [one] arrives.
ที่สุดถ้ามันจะไม่คุ้ม แต่มันก็ดีที่อย่างน้อยได้จดจำว่าครั้งนึงเคยก้าวไป
têe sùt tâa man jà mâi kúm dtàe man gôr dee têe yàang nói dâai jòt jam wâa kráng neung koie gâao bpai
In the end, if it’s not worth it, well at least it’s good that you will be able to [look back and] remember a time when you were proceeding forward.
แค่คนที่เชื่อในความฝัน จะเหน็ดจะเหนื่อยก็ยังต้องเดินต่อไป
kâe kon têe chêua nai kwaam făn jà nèt jà nèuay gôr yang dtông dern dtòr bpai
Only the person who believes in [their] dream, will be tired but still must keep going.

Toon:

ฉันท้อแท้สักกี่ทียังมีหวัง
chăn tór táe sàk gèe tee yang mee wăng
However many times I am downhearted, I still have hope
แม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกล
máe plâat-pláng sàk gèe kráng yang făn glai
However many times [I] err, [I] still dream far
แม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ตาย
máe chăn lóm chăn gôr kong mâi dtaai
Even though I fall, I probably won’t die
ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจ
chăn yang mâi dtaai chăn yang kong hăai jai
I’m not dead yet! I’m still breathing.

[2X]