หัวใจบ้าบิ่น Hua Jai Ba Bin (Reckless Heart)

Lyrics by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao ( ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul);
Melody by เทียรี่ เมฆวัฒนา Thierry Mekwattana

Album: หากหัวใจยังรักควาย Hak Hua Jai Yang Rak Kwai (If Your Heart Still Loves Buffalos) (1995)
This album, for the band’s 15th Anniversary was a comeback album and is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD where you can shop in English.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ใจดวงนี้มันบอบมันช้ำ
jai duang née man bòp man chám
This heart, weak and bruised,
ถูกจองจำที่เธอ
tòok jong jam têe ter
has been imprisoned by you
ในความเหงาที่เจอะที่เจอ
nai kwaam ngăo têe jùh têe jer
in loneliness that it continually meets.
มันลุมสุมทรมาน
man lum sŭm tor-rá-maan
It is crowded with accumulated abuse
แต่ละคืน ในแต่ละวัน
dtàe-lá keun nai dtàe-lá wan
Each night and each day
เฝ้าฝันเพ้อเปล่าเปลี่ยว
fâo făn pér bplào bplìeow
I dream my crazy lonely dreams
มีบ้างไหมแค่เพียงนิดเดียว
mee bâang măi kâe piang nít dieow
Do you have just a little
เศษเสี้ยวแห่งความเห็นใจ
sàyt sîeow hàeng kwaam hĕn jai
bit of sentiment [for me]?

เพียงความหวังลมๆแล้งๆ
piang kwaam wăng lom lom láeng láeng
It’s only a futile hope
ก็ยังทำแกล้งว่ามีชัย
gôr yang tam glâeng wâa mee chai
But I still pretend I have a victory
ใช่ว่าฉันไม่มีที่ไป
châi wâa chăn mâi mee têe bpai
It’s true that I don’t have a place to go
จะไปเมื่อถึงเวลา
jà bpai mêua tĕung way-laa
I’ll go when it’s time
หากเขาถามหมอนั่นเป็นใคร
hàak kăo tăam mŏr nân bpen krai
If he asks who is that guy?
บอกไปบุคคลที่สาม
bòk bpai bùk-kon têe săam
Tell them I’m the third person [the third wheel]
แต่มีรักสวยสดงดงาม
dtàe mee rák sŭay sòt ngót ngaam
But [it was] a beautiful love
จดจำความฝันนิรันดร
jòt jam kwaam făn ní-ran-don
and I’ll remember the dream forever
ไม่อยากให้ใครสมน้ำหน้า

mâi yàak hâi krai sŏm nám nâa
I don’t want anyone to say, It serves him right
ว่าเป็นคนไม่มีน้ำยา
wâa bpen kon mâi mee nám yaa
That I’m a [useless] person without abilities*
ไม่อยากให้ใครเขาดูถูก
mâi yàak hâi krai kăo doo tòok
I don’t want to be someone he looks down on
เยี่ยงสุนัขแหงนมองเครื่องบิน
yîang sù-nák ngăen mong krêuang bin
Like a dog looking up at an airplane
สิ่งที่ฉันควรจะบอก ว่าคนหัวใจบ้าบิ่น
sìng têe chăn kuan jà bòk wâa kon hŭa jai bâa bìn
The thing I should say, what the reckless-hearted person
อยากให้เธอเพียงได้ยิน ฉันรักเธอ
yàak hâi ter piang dâai yin chăn rák ter
just wants you to hear: I love you

ฉันรักเธอ
chăn rák ter
I love you
ฉันรักเธอ
chăn rák ter
I love you
ฉันรักเธอ
chăn rák ter
I love you

* Actually, “That I an a useless person with no ‘น้ำยา [nam yaa].” Word-for-word “น้ำยา” translates as “liquid medicine,” and covers Chili sauce, medicinal liquids, and effective solutions such as dishwashing liquid. As a metaphor, “น้ำยา [nam yaa]” means ability and expertise, and also a certain bodily fluid. If you have no น้ำยา, you are impotent.