ดอกไม้มวลชน Dok Mai Muan Chon (Flower of the Crowds of People)

By คาราบาว Carabao
Album: ตำนานรักทรหด 25 ปี Dtam Naan Rak Torahot 25 Bpee (Legend of Enduring Love, 25 Years) (2006)
This may have been a compliation Carabao album. It is not one in the numbered series of Carabao albums (there are 28). While this album is not available, you can find the song on the compliation of 50 MP3s called Kwai in Love (Buffalos in Love) at eThaiCD.com.

This song is available on the Carabao compilation album: เพลงไม่มีวันตาย Plaeng Mai Mee Wan Dtai (Songs Will Never Die). Buy it HERE

Note: The video to this song, and the song itself are very political. From the video, it seems clear that the song is about someone involved in the Yellow Shirt protests that preceded the 2006 coup (not to be confused with the most recent 2014 coup). For a very different song about the Yellow Shirt protests that ultimatley lead to the 2014 coup, see อประเทศไทย “Peua Prathet Thai” (For Thailand).

อยากจะบอกว่าฉันชอบเธอ ก็ได้แต่เพ้อละเมอไปกับสายลม
yàak jà bòk wâa chăn chôp ter gôr dâai dtàe pér lá-mer bpai gàp săai lom
I want to say that I like you. And I can, but it’s just delirious mumbling into the wind
มีบางอย่างที่ฉันชื่นชม คือความกล้าหาญในวิญญาณของหญิงสาว
mee baang yàang têe chăn chêun chom · keu kwaam glâa hăan nai win-yaan kŏng yĭng săao
There are some things I admire: it’s the bravery in the soul of the young woman
นานนับปีเห็นกันและกัน ก็ในบางวันกลางคืนจนยันเช้า
naan náp bpee hĕn gan láe gan gôr nai baang-wan glaang keun jon yan cháo
For many years now I see you together with the others, and on some days from night until morning.
กลางแสงแดดแผดผิวร้อนผ่าว
glaang săeng dàet pàet pĭw rón-pàao
In the middle of the blazing hot sun
ทางเหน็บทางหนาว กลางสายฝนโปรยกระหน่ำ
táng nèp táng năao glaang săai fŏn bproi grà-nàm
Both in the cold and the pouring rain

ถึงจะเหนื่อยแค่ไหน เธอไม่เคยปริปากพร่ำบ่น
tĕung jà nèuay kâe năi ter mâi koie bprì bpàak prâm bòn
However tired you get, you never open your mouth to grumble
แต่กลับเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ สิ่งที่เธอเติมแต่งถ้อยคำ
dtàe glàp chêua mân nai sìng têe tam sìng têe ter dterm dtàeng tôi kam
But are confident in what you do. The thing that augments your words [?]
คือ..บทกวีจากใจบริสุทธิ์ กายที่ยืนเคียงข้างมวลชน
keu .. bòt gà-wee jàak jai bor-rí-sùt gaai têe yeun kiang kâang muan chon
is poetry from a pure heart. The body that stands alongside a huge crowd.
คือ..บทพิสูจน์ ทุกความหมายของมาลีดอกไม้มวลชน
keu .. bòt pí-sòot túk kwaam măai kŏng maa-lee dòk máai muan chon
It’s a lesson proving every meaning of Malee, flower of the masses of people

อยากจะบอกว่าฉันชอบเธอ แต่ชมชอบนี้ไม่ใช่เรื่องความรัก
yàak jà bòk wâa chăn chôp ter dtàe chom chôp née mâi châi rêuang kwaam rák
I want to tell you that I like you, but this admiration isn’t a matter of love
ถ้าจะรักไม่หมายถึงหนุ่มสาว ไม่ใช่สองเราแต่เป็นเรื่องส่วนรวมของสังคม
tâa jà rák mâi măai tĕung nùm săao mâi châi sŏng rao dtàe bpen rêuang sùan ruam kŏng săng-kom
What if love doesn’t mean young men and women—not the two of us—but is about all of society together

ถึงจะเหนื่อยแค่ไหน เธอไม่เคยปริปากพร่ำบ่น
tĕung jà nèuay kâe năi ter mâi koie bprì bpàak prâm bòn
However tired you get, you never open your mouth to grumble
แต่กลับเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ สิ่งที่เธอเติมแต่งถ้อยคำ
dtàe glàp chêua mân nai sìng têe tam sìng têe ter dterm dtàeng tôi kam
But are confident in what you do. The thing that augments your words
คือ..บทกวีจากใจบริสุทธิ์ กายที่ยืนเคียงข้างมวลชน
keu .. bòt gà-wee jàak jai bor-rí-sùt gaai têe yeun kiang kâang muan chon
is . . . poetry from a pure heart. The body that stands alongside a huge crowd
คือ..บทพิสูจน์ทุกความหมาย ของมาลีดอกไม้มวลชน
keu .. bòt pí-sòot túk kwaam măai kŏng maa-lee dòk máai muan chon
It’s a lesson proving every meaning of Malee, flower of the masses of people

อะไรที่เคย ผลักดันให้เธอกล้าหาญ
a-rai têe koie plàk dan hâi ter glâa hăan
What has already been pushed forward makes you brave
อะไรที่คอยบงการให้เธอก้าวไป
a-rai têe koi bong-gaan hâi ter gâao bpai
What was already been ordered makes you progress
สำนึกในความรักชาติ ยึดมั่นในคุณธรรม
săm-néuk nai kwaam rák châat yéut mân nai kun-ná-tam
Aware of patriotism, holding to virtue
กล้าพูด กล้านำ ตามครรภ์รองประชาธิปไตย
glâa pôot glâa nam dtaam kan rong bprà-chaa-típ-bpà-dtai
Boldly speaking, boldly leading according to the womb carrying democracy

อยากจะบอกว่าฉันชอบเธอ ก็ได้แต่เพ้อละเมอไปกับสายลม
yàak jà bòk wâa chăn chôp ter gôr dâai dtàe pér lá-mer bpai gàp săai lom
I want to say that I like you. And I can, but it’s just delirious mumbling into the wind
มีบางอย่างที่ฉันชื่นชม
mee baang yàang têe chăn chêun chom
There are some things I admire . . .
คือ..เธอไม่เคยปริปากพร่ำบ่น
คือ .. ter mâi koie bprì bpàak prâm bòn
You never open your mouth to complain
แต่กลับเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ สิ่งที่เธอเติมแต่งถ้อยคำ
dtàe glàp chêua mân nai sìng têe tam sìng têe ter dterm dtàeng tôi kam
But are confident in what you do. The thing that augments your words
คือ..บทกวีจากใจบริสุทธิ์ กายที่ยืนเคียงข้างมวลชน
keu .. bòt gà-wee jàak jai bor-rí-sùt gaai têe yeun kiang kâang muan chon
is poetry from a pure heart. The body that stands alongside the masses of people
คือ..บทพิสูจน์ทุกความหมาย ของมาลีดอกไม้มวลชน
keu .. bòt pí-sòot túk kwaam măai kŏng maa-lee dòk máai muan chon
Is a lesson proving every meaning of Malee, flower of the people

เป็น . ..ความงามของมาลี ที่ฉันศรัทธา คือ..มาลีดอกไม้มวลชน
bpen .. kwaam ngaam kŏng maa-lee têe chăn sàt-taa keu .. maa-lee dòk máai muan chon
It is . . . the beauty of Malee who I believe in. It’s . . . Malee, the flower of the masses of people
ก็เป็น . ..ความงามของมาลี ที่ฉันศรัทธา คือ..มาลีดอกไม้มวลชน
gôr bpen .. kwaam ngaam kŏng maa-lee têe chăn sàt-taa keu .. maa-lee dòk máai muan chon
Ant it’s . . . the beauty of Malee who I believe in. It’s . . . Malee, the flower of the masses of people

oh oh whao oh

ดอกไม้มวลชน ..มาลีดอกไม้มวลชน
dòk máai muan chon .. maa-lee dòk máai muan chon
The flower of the masses of people . . . Malee, the flower of the masses of people.