เลิกใช้ Lerk Chai (Stop Using [Them]!)

By ปรีชา ชนะภัย Precha Chanopai (เล็ก คาราบาว Lek Carabao)
Posted to Facebook November 1, 2019

มีใครห่วงใย ลูกหลานไทยในวันข้างหน้า
Is anyone concerned for Thai descendants in the days ahead
เห็นมีแต่ออกมา สาธยายกันแต่เรื่องผลประโยชน์
I only see people coming out to explain about the benefits/profits
โทษกันไปโทษกันมา กับเงินตราที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น
Blaming each other about the increased money that must be spent
ยิ่งฟังยิ่งมึน ยิ่งงงสงสารประเทศเรา
The more I listen, the more I’m dazed, the more I’m confused, pitying this Thailand of ours

น่าเศร้าหนักหนา อนิจจาทำไมไม่นึกถึง
It’s so sad, so critically serious. Alas, why does no one think of
ชีวิตที่ถูกตรึง ถูกตอกกรอกด้วยสารเคมี
the lives that have been transfixed and nailed down by chemicals
คนเป็นแสนเป็นล้าน ถูกสังหารตายผ่อนส่ง
People numbering in the hundreds of thousands or millions have been killed, little by little
ยังจะหลงละเมอ เพ้อเจ้อถึงสารพิษตัวใหม่
Yet we’ll fall into blathering mindlessly about new toxins

*** เลิกใช้ เลิกใช้ ใช้ทำไมให้คนไทยเจ็บป่วย
Stop using them! Stop using them! Why use them and have Thais be sick?
ยิ่งกินยิ่งม้วย ยังจะสร้างตัวใหม่มาอีกหรือ
The more we ingest, the more die we die. And we’re still going to produce new ones?
เลิกใช้ เลิกใช้ ใช้ทำไมให้คนไทยตายผ่อนส่ง
Stop using them! Stop using them! Why use them to have Thais die by installments
อย่าหลงลืมคุณธรรม เห็นกำไรหรือเหนือชีวิต คน
Don’t forget virtue. Or do you view profits as more valuable than the lives of people?