ซับน้ำตา อันดามัน Sap Naam Dtaa Adaman (Absorb the Tears, Adaman Sea)

by คาราบาว Carabao

Note: This song was written about the 2004 Tsunami that hit Thailand. A Japanese musician translated and sang it for Japan after its 2011 Tsunami.

ไม่เคยคิดไม่เคยฝัน ไม่ทันตั้งตัว
mâi koie kít mâi koie făn mâi tan dtâng dtua
[I] never thought, never dreamed . . . [There’s] no time to prepare yourself
ท้องฟ้ามืดมัว แผ่นดินเลื่อนลั่นสั่นไหว
tóng fáa mêut mua pàen din lêuan lân sàn wăi
Dark skies, the land shakes and rumbles loudly
ไม่เคยพบไม่เคยเห็น ไม่เคยสนใจ
mâi koie póp mâi koie hĕn mâi koie sŏn jai
[I] never met up with, never saw, never worried about [something like this]
ซูนามิคืออะไร รู้จักแต่ซาซิมิ
soo-naa-mí-keu-a-rai róo-jàk dtàe saa-sí-mí
“Tsunami”? What is that? I only know “saasimi” [a kind of sushi].

มันมาดั่งมัจจุราช มันทุ่มโถมใส่ชายหาด
man maa dàng mát-jù râat man tûm tŏhm sài chaai hàat
It comes like the God of Death. It hurls onto, rushes the beach
มันกวาดทุกสิ่งพินาศ ซูนามิ
man gwàat túk sìng pí-nâat soo naa mí
It sweeps everything to pieces. Tsunami.

ไม่เคยนึกไม่เคยนับ สรรพศพมากมาย
mâi koie néuk mâi koie náp sàp-a-sòp mâak maai
I never thought . . . I never counted so many dead bodies
แผ่นดินร่ำไห้ แผ่นน้ำใยเลือดเย็น
pàen din râm hâi pàen náam yai lêuat yen
The land weeps and wails, the water fans out cold-bloodedly
ไม่ว่าใครไม่ว่าชาติไหน ไม่มีข้อยกเว้น
mâi wâa krai mâi wâa châat năi mâi mee kôr yók-wâyn
[It] doesn’t mind who, doesn’t mind which country. There is no exception.
ธรรมชาติถือกฎเกณฑ์ มนุษย์เทียบเท่าเม็ดทราย
tam-má-châat tĕu gòt gayn má-nút tîap tâo mét saai
Nature observes laws. Humans are equal to a grain of sand.

มันมาดั่งมัจจุราช มันทุ่มโถมใส่ชายหาด
man maa dàng mát-jù râat man tûm tŏhm sài chaai hàat
It comes like the God of Death. It hurls onto, rushes the beach
มันกวาดทุกสิ่งพินาศ ซูนามิ
man gwàat túk sìng pí-nâat soo naa mí
It sweeps everything to pieces. Tsunami.

อันดามัน สวรรค์บนโลกวิไล
an daa man sà-wăn bon lôhk wí-lai
Andaman [is] heaven on a beautiful Earth
ต้องวิปโยคครั้งยิ่งใหญ่ นี่คือชะตากรรม
dtông wíp-bpà-yôhk kráng yîng yài nêe keu chá-dtaa gam
[One] must be severed from great times. This is fate.
อันดามัน สวรรค์ไม่ทันเตรียมกาย
an daa man sà-wăn mâi tan dtriam gaai
Andaman. Heaven didn’t have time to prepare the bodies
ไหลไปเถอะธารน้ำใจ ซับน้ำตาอันดามัน
lăi bpai tùh taan-nám-jai sáp nám dtaa an daa man
Flow away stream of spirits. Absorb the tears, Andaman Sea
ไหลไปเถอะธารน้ำใจ ซับน้ำตาอันดามัน
lăi bpai tùh taan-nám-jai sáp nám dtaa an daa man
Flow away stream of spirits. Absorb the tears, Andaman Sea
โอ๊ย… โอย ซูนามิ
ói … oi soo naa mí
Ow! . . .Oh! . . Tsumani